Ønsker du lyd?

«Det hele startet med at vi innså at vi ikke er så spesielle, likevel»

Klikk her for å gi din virksomhet nye krefter!

skjerm

Forenkling som
sprenger grenser

Hverdagsmagi som gir din virksomhet nye krefter.

ANNONSØRINNHOLD PRODUSERT AV DNX

– Det hele startet med at vi innså at vi ikke trengte skreddersøm, likevel.

Regnskapssjef Knut Øyvind Myklebust beskriver det nærmest som et sannhetens øyeblikk; da de innså at et stort konsern som Tussa - en av hjørnesteinsbedriftene på Nordvestlandet - kunne fornye og forenkle driften ved kun å bytte økonomisystem.

Han mener resultatene taler for seg selv.

97 prosent av de ansatte oppgir at de er fornøyd med den nye hverdagen.

Ledelsen har fått bedre oversikt, og mulighet til å dykke ned i detaljene.

Økonomiavdelingen reduserer tidsbruk på rutineoppgaver.

Suksessoppskriften var et nytt skybasert standardsystem.

– Xledger kunne presentere en nesten ferdig løsning på første møte. De viste oss umiddelbart at det ikke ville være behov for spesialtilpasninger eller konsulenter, forklarer Myklebust.

Han er imponert over hvordan systemet fungerer like godt for så ulike selskaper som kraftproduksjon, forbrukersalg av energi eller leveranse av IT- og kommunikasjonstjenester. Alt dette håndteres i dag av Xledger - i tett samspill med Tussas fagsystemer.

Jon Erik Garås, CFO i eiendoms- og investeringsselskapet Hathon. FOTO: Alva Thylén

Løftet ambisjonsnivået

17 eiendomsselskaper og en lang rekke investeringer over hele Norden. Det er porteføljen CFO Jon Erik Garås i eiendoms- og investeringskonsernet Hathon skal holde styr på. For å lykkes med dette måtte han bort fra ringpermer, excelark og fire forskjellige regnskapssystemer.

– Vi mistet detaljer når vi summerte tallene oppover, og hadde ingen mulighet til å borre oss nedover igjen. Dermed tok det veldig mye tid å forsøke å forstå hva som skjedde, sier Garås.

Les også: Full oversikt på tvers av 60 selskaper

Nå er fokuset endret fra å holde styr på historikken, til å bli en bedre rådgiver for ledelsen.

– Xledger ga oss mulighet til å løfte vårt ambisjonsnivå flere hakk. Nå er målet vårt å gi ledelsen lett tilgang på forretningskritisk informasjon i sanntid, sier Garås.

Men skiftet merkes også i det daglige.

– Jeg i min rolle har mye bedre kontroll. Tidligere kunne noe bli glemt bort på en eller annens pult. Nå har jeg raskt oversikt og kan enkelt fylle inn for hverandre der det er behov, fastslår Garås.

Dette er Xledger

Automatisering

Xledger har alle «moduler» sømløst integrert. Bilag og transaksjoner flyter gjennom systemet uten unødig behov for manuelle prosesser.

Innsikt

Xledger tilbyr direkte tilgang til à jour styringsinformasjon. Konsernregnskapet er alltid konsolidert, på tvers av land og valutaer. Alltid oppdatert.

Skalerbarhet

Xledger har en unik oppbygging som gjør at masterdata kan lagres ett sted. Nye selskaper arver alle konsernoppsett når de settes opp. Kostnadene følger den faktiske bruken av systemet.

Lær mer om hvordan Xledger kan hjelpe bedriften din her.

Frøydis Thorsrud viser hvordan Personalhuset vil få mest nytte av Xledger. FOTO: Anita Arntzen

– Må utfordre kundene

– Uansett hvor flinke dere er, så vil dere bli frustrerte.

Xledgers Frøydis Thorsrud står foran åtte deltagere fra Personalhuset, et av Nordens største rekrutteringsselskaper. De finner nye jobber til tusenvis av mennesker hvert eneste år. Personalhusets Christin Norvik er overbevist om at nytt regnskapssystemet skal forenkle hverdagen både for økonomiavdelingen og for resten av selskapet.

– Vårt mål med Xledger er å få en enklere og mer effektiv hverdag der mye manuelt arbeid erstattes med automatiserte prosesser, slik får vi mer tid til det som betyr noe, sier Norvik.

– Vår jobb nå er å gjøre den vonde fasen så kort som mulig, fortsetter Thorsrud.

Hennes oppgave er å:

Redusere stress og misnøye ved skifte av system ved å styre forventninger og bygge kompetanse hos kunden.

Sørge for at kundene oppnår størst mulig effekt av systemet.

– Vi viser brukerne den beste måten å jobbe på, og forsøker å hjelpe dem med å utvikle organisasjonen sin, sier Thorsrud.

Salgsdirektør Gaute Tinnes-Rimehaug og Jarle Våga, kundeansvarlig for implementering, går grundig til verks for at Personalhuset skal komme godt i gang med Xledger. FOTO: Anita Arntzen.

– Handler om å jobbe på nye måter

Målet om å gi ledelsen tilgang til forretningskritisk informasjon i sanntid, krevde ordentlig opprydning. I praksis begynte Hathon-CFO Garås nesten på scratch – for å få satt opp systemet slik han ønsket.

– Xledger var veldig flinke til å identifisere våre behov og bevisstgjøre oss om hva vi ville ha ut av systemet. Vi ble holdt i hånden gjennom implementeringen, sier Garås – og legger til:

– Vi brukte tre-fire måneder på å rydde, og gjøre veivalgene for fremtiden. Det handlet om å flytte oss fra en analog verden med ringpermer, til en skybasert verden der alle bilag og tall kun er få tastetrykk unna, forteller Garås.

I Tussa er de godt fornøyd med effektene de oppnådde. Ved å fase ut stemplingsuret og la de ansatte rapportere timer på mobil og PC, oppnådde de at:

Status for timeforbruk kan gjøres opp hver mandag i stedet for én gang i måneden.

Automatisering av fakturering sparer Tussa for tre dagsverk hver måned.

– Xledger utfordret oss til å tenke gjennom hvordan vi gjør oppgavene våre. De fikk oss rett og slett til å endre hvordan vi jobbet. Og fremdeles er det mye vi kan hente ut, fastslår Myklebust i Tussa.

Han ble også imponert over hvor systematisk selskapet jobbet med nye kunder.

– De ønsket ikke å presentere systemet for oss før de visste at systemet dekket behovene våre, sier Myklebust.

Garås i Hathon er enig:

– Vi jobber ikke mindre enn før, men vi jobber smartere, bedre – og litt annerledes.

Trandal kraftverk i Møre og Romsdal.

Smart bruk fremfor dyr tilpasning

Xledger legger vekt på opplæring og bruk, fremfor teknologi i møte med kundene.

– 75 prosent av effekten med nytt system, handler om å få bedriftene til å jobbe på nye måter, sier Jarle Våga, kundeansvarlig for implementering av nye systemer i Xledger.

Han forteller at den teknologiske løsningen til nye kunder gjerne er oppe i løpet av noen få uker. Men mange kunder velger å utsette oppstart for å få tid til å trene de ansatte – og justere arbeidsoppgaver.

– Vi bruker vesentlig kortere tid på å få i gang nye kunder, enn hva som gjerne er tilfellet ved innføring av tradisjonelle systemer. Det skyldes at mye er satt opp på forhånd – og at vi stiller tydelige krav til kundene, sier Våga.

Salgsdirektør Gaute Tinnes-Rimehaug i Xledger trekker et tydelig skille fra måten Xledger jobber på, sammenlignet med tradisjonelle leverandører som selger tilpasninger og konsulenttimer.

– Vår oppgave er, sammen med kunden, å avdekke om systemet passer for kundens virksomhet før kunden tar et valg. Når kunden har valgt Xledger, handler det om å sikre at kunden oppnår den effekten vi har lovet dem, forsikrer han – og utdyper:

– Alle bedrifter kjenner Altinn. Den driftes av myndighetene, er selvbetjent og utvikles kontinuerlig. Vårt skybaserte regnskapssystem hjelper norske bedrifter via akkurat den samme modellen, forklarer Tinnes-Rimehaug.

Les også: Kundene krever skybaserte systemer

Regnskapssjef Knut Øyvind Myklebust i Tussa kraft

Verktøy for kontinuerlig utvikling

Og Myklebust i Tussa er overbevist om at Xledger vil fortsette å gi gevinster.

– Senest før lunsj jobbet jeg med å ta i bruk en ny funksjon for ett av selskapene våre. Vi har en plan for hva vi skal gjøre, samtidig lanserer Xledger stadig ny funksjonalitet som kan hjelpe oss å jobbe mer effektivt, sier Myklebust.

Garås i Hathon ser at det stadig dukker opp ny funksjonalitet som hjelper dem videre.

– Vi har ikke funnet fasiten på alt ennå, men vi ser at vi i Xledger får enormt mye som vi ellers kun ville fått med kostbare tilpasninger fra de virkelig store leverandørene, fastslår Garås.

Dette får du med Xledger

Rask avklaring

Xledger sjekker om systemet passer for deg før du får tilbud. Alle virksomheter som leverer tjenester, prosjekter eller fører timer, passer normalt godt. Xledger brukes også av mange virksomheter som er konsern, ideelle organisasjoner eller kommuner.

Effektiv oppstart

Xledger er opptatt av raskt å avklare spørsmål, utvikle kompetanse og tilpasse systemer i oppstartsfasen. Dette er et viktig ledd i å redusere organisatorisk stress, og gi rask mestringsfølelse. Men ettersom Xledger er et standardsystem med standard prosesser og dokumentasjon, skjer dette effektivt uten stort behov for kostbar konsulentbistand.

Kontinuerlig utvikling

Xledger jobber for at din virksomhet skal jobbe smartere. Kunden kan selv teste og ta i bruk ny funksjonalitet. Xledger utvikler stadig ny funksjonalitet – og gir råd om “beste praksis” for å jobbe mer effektivt.

Lær mer om hvordan Xledger kan hjelpe bedriften din her.