Scroll ned

Slik får du
bedriften til å fly

Få innblikk i hvordan en ny generasjon forretningsverktøy gir din virksomhet nye krefter.

Styring av 60 selskaper eller kunder i 50 land. Fremtidens regnskapssystemer gjør det enkelt å sitte på toppen med full kontroll over økonomien. Noen snakker om å bruke «null» ressurser på regnskap, andre om hvordan de smertefritt kan drive virksomhet på tvers av selskaper og landegrenser.

- Vi jobbet lenge som en tradisjonelt tenkende regnskapsorganisasjon med flytting av papirer, permer og fysisk arkivering av dokumenter. Nå har vi en digital plattform som samler alt og automatiserer prosessene, sier Asgeir Elvebakk, økonomisjef i Klaveness Marine.

- Vi sitter nå utrolig tett på tallene. Det gjør det enkelt å få oversikt.

Og han er langt fra alene:

- Når jeg lurer på noe kan jeg raskt klikke meg helt ned til enkeltbilagene. Det gjør at jeg alltid kun er noen få klikk unna å kunne svare på alle økonomispørsmål, sier økonomisjef Øyvind Thorud Hauge i Opplandske Betong Gruppen.

Thorud Hauge og Elvebakk er kun to av tusenvis av kunder som nå stiller krav om skybaserte løsninger. Høyskolelektor og ekspert på forretningssystemer, Bo Hjort Christensen mener vi står ved et skifte.

- De siste 12 månedene ser vi at skybaserte forretningssystemer er blitt et krav hos kundene. Dette er et tydelig skifte - en atferdsendring - i markedet.

Bo Hjort Christensen

Han mener argumentene for å kjøpe tradisjonelle lisensbaserte systemer er i ferd med å forsvinne helt.

- De skybaserte løsningene har nå så mange fordeler og er blitt så modne at kjøperne som regel ikke trenger å vurdere de tradisjonelle løsningene. De diskuterer nå i stedet hvilken skyløsning de skal velge, sier Christensen.

Det gjelder også for de store bedriftene.

- Xledger har vært med på å definere det skybaserte norske tjenestemarkedet, og har vist at skytjenester er høyst aktuelt også for store og krevende kunder, sier Christensen.

Xledger-sjef Helge Strømme er opptatt av hvordan Xledger har felles interesser med kundene.

- Xledgers inntekter kommer når kundene bruker systemet. Det gjør at vi er opptatt av å gjøre systemet så enkelt og brukervennlig som mulig, sier Strømme.

Han mener brukerne bør stille følgende krav til sitt neste forretningssystem:

1

Full oversikt

Med et skybasert system får du komplett oversikt i sanntid, via dashboard og rapporter, døgnet rundt hele året gjennom. Hos Xledger får du i tillegg all funksjonalitet for økonomistyring og regnskap i ett system.

2

Bedre automatisering

I moderne, skybaserte systemer gjør innebygde roboter mye av jobben. Robotene leser fakturaer, konterer bilag - og gir deg varsler når det oppstår avvik. Systemet blir smartere dag for dag - uten at du må betale en krone ekstra. Og automatisering = tid og penger spart.

3

Alltid oppdatert

Et ekte skybasert system gir deg alle oppdateringer umiddelbart. Siden alle kunder er koblet til samme system oppnår du stordriftsfordeler du bare kan drømme om i andre systemer.

4

Rask implementering

I skybaserte løsninger tar det vesentlig kortere tid og krever vesentlig mindre konsulentbistand å komme i gang enn i tradisjonelle løsninger.

5

Ingen teknisk gjeld

Systemer som er «født» i skyen har ingen gammel teknologi som henger igjen og må oppdateres.

Kundene er overbevist:

- Xledger er utrolig behagelig å jobbe med. Det er lett å gå inn i systemet uansett hvor du befinner deg. Jeg føler en trygghet med at det du ser på skjermen er helt «up to date», sier Elvebakk.

Bonum

Full oversikt på tvers av 60 selskaper

Null ressurser på regnskap – og full oversikt i sanntid – gir full gass fremover for eiendomsutvikler Bonum.

- Vi sitter på konsernnivå uten vegger og kan følge alt som skjer i våre 60 selskaper. Lurer vi på noe så borrer vi oss helt ned til enkeltbilag i hvilket som helst av de 60 selskapene. Oppstår det avvik får vi varsler som vi kan følge opp med noen få tastetrykk.

Økonomisjef Jan Fredrik Jorddal i Bonum stråler når han snakker om systemet som gjør at Bonum lykkes med å vokse i rekordfart. For noen år siden var de kun noen få ansatte med vekt på entreprenørvirksomhet. I dag er de et konsern med milliardomsetning fordelt på over 60 ulike aksjeselskap. Nylig vant de European Business Awards i sin klasse i konkurranse med 112.000 selskaper fra 34 land.

Overgangen til Xledger har vært viktig for å holde tempoet oppe.

- Vi vokste raskt og de gamle systemene skrantet mer for hver uke som gikk. Men vi hadde aldri tid til å ta tak i det, forklarer Jorddal.

- Vi brukte tre uker. Vi satte opp systemet i desember og var live i januar.

Jan Fredrik Jorddal

Til slutt satte han foten i bakken og fikk med seg ledergruppen på at et skifte var nødvendig. Skepsisen internt var stor. Et skifte av et økonomisystem berører hele virksomheten. Og i overgangsfasen oppstår gjerne forsinkelser og uforutsette situasjoner. Overgangen til Xledger gikk imidlertid som en drøm.

- Vi brukte tre uker. Vi satte opp systemet i desember og var live i januar.

- Det har vært viktig for oss å tørre å ta det skiftet. Det har gjort at vi har klart å vokse raskere enn vi ellers ville ha gjort, sier Jorddal.

«Null» ressurser på regnskap

Det nye systemet har endret hvordan økonomiavdelingen jobber. Xledger har gitt Bonum ett fullverdig system som håndterer alt.

Samtidig har selskapet ikke lenger tradisjonelle regnskapsmedarbeidere.

- Vi bruker null tid på regnskap i dag kontra 100 prosent i «gamle» dager. Vi har snudd hele økonomiavdelingen til å jobbe med konsernlikviditet, controlleroppgaver for prosjektene, selskapsrapportering og analyser knyttet til kjøp og finansiering, forklarer Jorddal.

Han viser til at Xledgers system automatisk leser fakturaene som mates inn – og plasserer det på riktig konto i regnskapet. Det gjør at det vesle som er igjen av regnskapsføring naturlig integreres i andre aktiviteter.

- Nå håndterer prosjektleder grunnlaget til fakturering og prosjektøkonomi, mens den eksterne regnskapsføreren utfører den siste kontrollsjekken, forklarer Jorddal.

- Modellen vi har fungerer enten vi dobler eller tidobler virksomheten. Økonomisystemet gir ingen hindringer, sier Jorddal.

Corporater

Styrer hele verden fra samme skjermbilde

Norske Corporater opererer i mer enn 50 land – men selskapets «verdensøkonomi» håndteres via det samme økonomisystemet.

- Xledger gir sammen med Corporaters egen plattform oversikten som gjør oss i stand til å diskutere hva vi gjør fremover, i stedet for å bruke tid på å diskutere de historiske tallene, sier Eline Flacké.

Hun er CFO i den norske IT-kometen Corporater og er opptatt av at Xledger legger til rette for et godt samspill med andre plattformer. Corporater lever nettopp av å gi selskaper innsikt i og verktøy for bedre styring av sin virksomhet. De kjenner godt til hvordan data kan påvirke vår forståelse av virkeligheten.

For å få full oversikt i egen virksomhet har Corporater valgt Xledger som sitt økonomisystem – på tvers av kunder i 50 land over hele verden.

- Nå har vi ett globalt system og en regnskapsfører på tvers av alle land og kontorer. Det gir full transparens. Tallene kan sammenlignes, forklarer Flackè.

Hun kan ikke tenke seg å gå tilbake til en hverdag med flere ulike regnskapssystemer og regnskapskontorer.

- Før brukte vi mye tid på å be om og lete etter regnskapsinformasjon, samt å konsolidere disse tallene i Excel eller andre verktøy. Når vi har alle våre regioner i Xledger, får vi alt enkelt tilgjengelig på ett sted, fastslår Flacké.

Styrer bankene via Xledger

På samme måte skjer alt av betalinger – til og fra bankkontoer i snart 6 av 11 land – via Xledger.

- Vi utfører daglige betalingsoppdrag direkte fra Xledger. Der vi før måtte logge oss inn i ulike nettbanker, glir nå alt automatisk, sier Flacké.

Betalingsoppdragene formidles via meldinger fra Xledger til Corporaters norske bank, som sender meldinger til selskapets øvrige banker. Løsningen gjør at Xledger bidrar til at Corporaters måneds- og kvartalsrapporter leveres raskere etter periodeslutt.

- Xledger er et godt verktøy i den daglige likviditetsstyringen. Corporaters plattform samler data fra Xledger og flere andre kilder, som gir oss oversikt over likviditet, prognoser, og handlinger fremover. Til sammen gir dette oss den beste oversikten, sier Flacké.

Vi utfører daglige betalingsoppdrag direkte fra Xledger. Der vi før måtte logge oss inn i ulike nettbanker, glir nå alt automatisk

Eline Flacké

Hun ser få hindringer for videre vekst med Xledger.

- Xledger legger til rette for effektiv og enkel ekspansjon. Vi møter kun noen begrensninger i restriktive lovkrav i enkelte land, forklarer Flacké.

- Nå bruker vi tiden på forretningsstøtte og verdiskapende aktiviteter, i stedet for å klippe og lime i ulike verktøy, fastslår Flacké

Opplandske Betong

«Alltid oppdatert. Alltid full oversikt. Alltid riktig pris.»

Nå kan du betale for hver transaksjon du gjør, ikke for vedlikehold og utvikling.

- For oss handler det om sunn, forutsigbar vekst, sier Øyvind Thorud Hauge.

Han er økonomisjef i Opplandske Betong Gruppen som nå sikter mot 400 millioner kroner i omsetning. Det er en flerdobling fra kun få år siden. For å full oversikt har de valgt Xledgers økonomisystem. Her integreres både salgssystemer og timeregistrering.

Det gir Opplandske Betong perfekt oversikt over økonomien. Like viktig er det å ha full kontroll over kostnadene.

- Fordelen er at vi betaler for transaksjonene vi foretar oss, ikke for vedlikehold og utvikling. Det gir trygghet at kostnadene følger vår egen aktivitet, fastslår Thorud Hauge.

De faste kostnadene står derimot stille.

- Vi bruker de samme ressursene på økonomi som tidligere, selv om vi er i dag er mange ganger så store. Xledger gjør at vi kan vokse raskt og mye uten å ha behov for å øke bemanningen, sier Thorud Hauge.

Fordelen er at vi betaler for transaksjonene vi foretar oss, ikke for vedlikehold og utvikling. Det gir trygghet at kostnadene følger vår egen aktivitet

Øyvind Thorud Hauge

Full fleksibilitet

Aller viktigste for Opplandske Betong Gruppen er at alle selskapets nærmere 100 ansatte har tilgang til den informasjonen de trenger. De ansatte leverer komplette bæresystemer i betong, stål og tre og jobber på tvers av hele verdikjeden fra prosjektutvikling og prosjektering, til produksjon og montasje.

Thorud Hauge er opptatt av hvor enkelt prosjekter kan settes opp i Xledger. Han ser systemet som perfekt for økonomistyring av prosjekter som går på tvers av ulike avdelinger i konsernet. Samtidig får hver enkelt medarbeider full oversikt over sin del av økonomien. Fra toppen kan Thorud Hauge og følge med på alt:

- Når jeg lurer på noe kan jeg raskt klikke meg ned til enkeltbilagene. Det gjør at jeg alltid kun er noen få klikk unna å kunne svare på alle økonomispørsmål, fastslår Thorud Hauge og legger til:

- Vi er et fremoverlent selskap og trengte et fleksibelt, skybasert system som gir de ansatte tilgang uavhengig av hvor de jobber og hva de gjør. Det har vi fått med Xledger.

Gi bedriften din nye krefter

Les mer