Filter. I september 2017 startet han Aquasolis Global, som utvikler, finansierer, bygger og installerer bærekraftige og innovative vannrensemaskiner. 

Med konsulenthjelp, samt støtte fra blant annet Innovasjon Norge, McKinsey, Gründerhüb, Forskningsmobilisering Agder og Flaskefond på totalt 965.000 kroner, fikk de bygget en prototyp i India, satt opp en pilottest i Tanzania, startet forskningsprosjekt og investert i nok en ny type vannrensemaskin. 

Nå er seks maskiner på plass i Tanzania, der de samarbeider med Smartfit, et lokalt selskap som jobber for bedre vanntilgang og reduksjon av plast i Afrika, og enda flere vil bli satt opp i løpet av noen måneder.

– Teknologien kalles for omvendt osmose, forteller Stenberg.

– Kort fortalt betyr det at vi sender forurenset vann gjennom rør med membraner – og at det kommer ut rent vann på den andre siden, da teknikken filtrerer vekk bitte små partikler som bakterier, virus og salt.

Automatvann. Teknikken er mye brukt i for eksempel India, men Aquasolis Global har satt den sammen på en ny måte, som er mindre energikrevende og mer ressursvennlig. 

Den nyeste vannrensemaskinen i porteføljen ligner litt på en vanlig brusautomat, hvor man kommer med sin egen flaske, får den fylt opp og betaler 0,64 øre per liter vann. Hittil har de, ifølge Stenberg, klart å redusere behovet for plastflasker i Tanzania, hvor 6800 mennesker kjøper vann fra automatene.

– Det er fortsatt veldig lite i forhold til hva vi ønsker å oppnå for å få slutt på vannkrisen, men det finnes mye ny teknologi å ta i bruk, hvis man bare investerer pengene riktig.

Øyvind Egaas Stenberg vokste opp på gård med «verdens beste brønnvann», og som tidligere konkurransesvømmer har han hatt mye glede av vann. Så da han ble kjent med den jevnaldrende Nitesh Shail – som hadde et ønske om å løse vannkrisen i India – på klimakonferansen Young Sustainable Impact i Oslo i 2016, bestemte han seg for å bidra.

Selv hadde Stenberg studert miljø og naturressurser på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås (NMBU), og hadde en mislykket oppstartsbedrift innen sosiale medier i bagasjen. 

Utvalgt Samfunn

Han vil gi 663 millioner mennesker rent vann

yvind Egaas Stenberg_0619-439_RGB.jpg

Ser fremover. Øyvind Egaas Stenberg tror at en av drikkevannsløsningene fremover vil bli rensing av saltvann. – Men å rense saltvann er dyrt fordi det er så energikrevende. Å gjøre prosessen mer bærekraftig vil bli veldig viktig, sier gründeren av Aquasolis Global, som utvikler og installerer bærekraftige vannrensemaskiner.

Ser fremover. Øyvind Egaas Stenberg tror at en av drikkevannsløsningene fremover vil bli rensing av saltvann. – Men å rense saltvann er dyrt fordi det er så energikrevende. Å gjøre prosessen mer bærekraftig vil bli veldig viktig, sier gründeren av Aquasolis Global, som utvikler og installerer bærekraftige vannrensemaskiner.


Øyvind Egaas Stenberg
Grunnlegger av og administrerende
direktør i Aquasolis Global. Født 1996.

Ledestjerne fordi: 
Utvikler, finansierer, bygger og installerer vannrensemaskiner som gjør skittent vann drikkbart på en mer energi- og ressurssparende måte.

— Line Blikstad
& Julie Hrnčířová (foto)

(Foto)


Øyvind Egaas Stenberg
Grunnlegger av og administrerende
direktør i Aquasolis Global. Født 1996.

Ledestjerne fordi: 
Utvikler, finansierer, bygger og installerer vannrensemaskiner som gjør skittent vann drikkbart på en mer energi- og ressurssparende måte.


– Det kommer ut rent vann på den andre siden.

Dagens Næringsliv og D2 kårer 30 under 30 som vil gjøre verden mer bærekraftig gjennom ideer, handlekraft eller lederegenskaper.

En ledestjerne kan finnes i alle felter – fra kultur og næringsliv til sport og politikk.

De 30 ledestjernene offentliggjøres i D2 21. juni – frem til da presenterer vi noen av de nominerte.

Kåringen presenteres i samarbeid med Coca-Cola, EY, Ragn-Sells, og kunnskapspartnerne Ungt Entreprenørskap og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Annonsørinnhold fra partnere

Annonsørinnhold fra partnere

414x40_DN Ledestjerner_MagstripeMob.jpg
414x40_DN Ledestjerner_MagstripeMob.jpg

Annonsørinnhold fra partnere

980x60_Ledestjerner stripe.jpg
980x60_Ledestjerner stripe.jpg
Gruppebilde_jury_sh.jpg

Kjetil Trædal Thorsen – partner i arkitektfirmaet Snøhetta
Silje Lundberg – leder i Naturvernforbundet
Mai Oldgard – direktør for bærekraft i Telenor Group
Hege Yli -Melhus Ask – konsernsjef i NHST Media Group
Mari Sundli Tveit – rektor ved Norges miljø- og -biovitenskapelige universitet
Jenny Skavlan – kreativ direktør for Tise.
(Cilia Holmes -Indahl administrerende -direktør i investornettverket Nordic Impact, var ikke tilstede da bildet ble tatt.)

Juryen

Foto: Kjetil Skårdal Andersen

Juryen

– Man fylles jo med optimisme og beundring av kraften og kreativiteten denne gruppen unge folk bidrar med for å lage en bedre fremtid, sier jurymedlem Jenny Skavlan (33).

Sammen med de seks andre i den tverrfaglige juryen, og ved hjelp av en leserbasert nominasjonsprosess, har D2 lett etter mennesker som vil gjøre verden bedre, med gode ideer, handlekraft og lederegenskaper. Vi har valgt å kalle dem ledestjerner.

Mot lyset. En ledestjerne er, i ordets opprinnelse, et referansepunkt for astronomisk navigasjon – en stjerne på nattehimmelen å styre etter – og brukes i overført betydning om en person «som man lar seg lede av (i liv, handling, virksomhet)», ifølge Det Norske Akademis ordbok.

– I en tid med en uløst klimakrise, er det mye som føles mørkt. Vi synes det er på tide å dra de unge med de beste bærekraftige løsningene frem i lyset, sier Ingrid Røise Kielland (41), journalist i D2 og prosjektleder for Ledestjerne-kåringen.

FNs bærekraftmål – «verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030», med FN-sambandets ord – har vært en rettesnor for kåringen. Det har også vært et poeng at ledestjerner kan finnes i mange ulike felter og sektorer.

Lidenskap. Juryen har plukket ut 30 personer under 30 år, som fyller hele denne utgaven av D2. Av disse 30, har juryen også diskutert seg frem til en topp ti-liste, med personer juryen syntes var spesielt imponerende. Utifra den kan leserne via nettstedet D2.no/ledestjerne gjennom sommeren kåre en «vinner».

– Vi var veldig imponert over hvor mange dyktige, unge talenter som brenner for bærekraft i Norge, forteller jurymedlem Hege Yli Melhus Ask (45), konsernsjef i NHST Media Group.

Basert på bunken med nominerte som D2 i løpet av våren har fått inn fra leserne, møttes juryen i to omganger til utsiling av kandidatene.

– Enkelte kandidater var det umiddelbar enighet om, andre diskuterte vi oss frem til, sier Ask.

Juryen har lagt spesielt vekt på at en ledestjerne selv driver et bærekraftig prosjekt videre – det holdt ikke å ha en stilling eller verv innen bærekraft.

– Det var en enestående opplevelse å få innsikt i hvilket mangfold av lidenskapelige og innsiktsfulle personer og organisasjoner som ser på fremtiden som en mulighet til endring, sier jurymedlem Kjetil Trædal Thorsen (61), partner i arkitektfirmaet Snøhetta.

Eller som Jenny Skavlan sier:

– Det hjalp på klimaangsten å gå igjennom alle de nominerte. REDAKSJONEN

Gruppebilde_jury_sh.jpg

En ledestjerne

  • Er under 30 år. (Blir 30 år etter 30. august 2019).
  • Jobber aktivt, profesjonelt eller frivillig, for å fremme ett eller flere av FNs bærekraftmål. Vi legger spesielt vekt på målene som handler om klima og miljø.
  • Utmerker seg med ideer, handlekraft eller lederegenskaper, og vilje til å utfordre etablerte sannheter.
  • Er norsk statsborger eller permanent bosatt i Norge.

Hva betyr det når journalistikk er sponset?

Eksterne sponsorer bidrar økonomisk til at et DN-prosjekt kan gjennomføres. Det er DN som definerer hva prosjektet skal være og hvordan det skal gjennomføres, men vi får økonomisk støtte fra partnere som ønsker å markedsføre seg knyttet til nettopp dette innholdet. Sponsoren har ingen påvirkning på det journalistiske innholdet, kan ikke kreve å bli intervjuet eller være kilde til journalistikken. De har heller ingen innflytelse over hvilke intervjuobjekter eller kilder DNs journalister velger å bruke. Bare redaksjonelle konsepter og enkeltstående prosjekter kan sponses. DNs løpende nyhetsjournalistikk kan ikke sponses.