Å legge til rette for at fremtidens ledere vil tenke bærekraftig og jobbe med en trippel bunnlinje – people, planet, profit – kan virke som en langsom prosess, men Nørve ser allerede resultater. Tidligere deltagere begynner å stige i gradene.

– Du har for eksempel Marcus Bruns, som i dag er nordisk bærekraftssjef i Storebrand, sier Nørve. 

– Fokuset på bærekraft er såpass nytt at utdannelsesinstitusjonene kun nylig har utviklet programmer for å tilby kompetansen. Det gjør at unge i noen tilfeller har mest kunnskap på området, og dermed kan få lederstillinger i ung alder.

I front. Når D2 treffer Nørve på telefon, er hun ute på oppdrag for DNB, som har involvert henne i talentprogrammet sitt. Hun ser at de som går ut av programmet, får spillerom og mulighet til å påvirke:

– De blir interne rollemodeller når det gjelder hvordan selskaper skal tilpasse seg nye markeder og bærekraftig ansvar.

– Dette har effekt nå, sier Nørve.

– Det startet som et superidealistisk prosjekt. Vi hadde en tanke om at hvis vi fikk til å mobilisere og utvikle ledere som tar etiske og bærekraftige valg, så ville det være en enormt effektiv måte å skape langsiktig endring og løse store globale utfordringer, sier Elin Nørve.

Hun er grunnlegger av og daglig leder i Future Leaders, et bærekraftsorientert lederutviklingsprogram for unge. Gjennom en kursrekke på fem helger får unge talenter en innføring i bærekraft, selvutvikling og lederskap. Det tok ikke lang tid før Nørve og Future Leaders kom på næringslivets radar.

– Mange av selskapene vi i dag jobber med, opplevde at de største talentene deres hadde gått gjennom våre programmer, så da de skulle sette i gang talent- og lederutvikling, tok de kontakt, sier Nørve.

– Det var da vi innså at dette er en businessidé også.

P-troika. Siden starten i 2014 har Future Leaders spredt seg til Danmark, Sverige, Spania og Zimbabwe. Gjennom oppstartsinkubatoren Young Sustainable Impact har selskapet vært med på å starte bærekraftsorienterte initiativer i 167 land. 

Elin Nørve (24) kurser unge talenter i bærekraft og lederskap – og ser allerede kursdeltagerne stige i gradene.

Utvalgt Samfunn

– Unge kommer i posisjon mye tidligere

Effektivt. Elin Nørve og Future Leaders merker allerede at avgangselever fra lederutdannelsen deres har begynt å sette preg på norsk næringsliv.

Elin_Norve_0519-4862_RGB.jpg

Problemløsning. Som direktør i Summa Equity er Hannah Jacobsen med på å finne frem til selskaper som bidrar til å løse utfordringene som formuleres i FNs bærekraftsmål.

Effektivt. Elin Nørve og Future Leaders -merker alle-rede at avgangs-elever fra lederutdannelsen -deres har begynt å sette preg på norsk næringsliv.


Elin Nørve
Grunnlegger og daglig leder av Future Leaders.
Født 1994.

Juryens begrunnelse: 
«Vi trenger ledere som kan drive oss i bærekraftig retning, og da er gode og nyskapende ledelseskurs som de Elin Nørve har bygget opp, viktige. Hun er opptatt av at bærekraftig ledelse er et personlig fag, der man selv må finne ut hva man brenner for, og har dessuten gjort en global innsats ved å opprette ledelsesutdannelse i andre land, blant annet Zimbabwe.»

— Eirik B. Traavik
& Julie Hrncirova (foto)

Dagens Næringsliv og D2 kårer 30 under 30 som vil gjøre verden mer bærekraftig gjennom ideer, handlekraft eller lederegenskaper.

En ledestjerne kan finnes i alle felter – fra kultur og næringsliv til sport og politikk.

De 30 ledestjernene offentliggjøres i D2 21. juni – frem til da presenterer vi noen av de nominerte.

Kåringen presenteres i samarbeid med Coca-Cola, EY, Ragn-Sells, og kunnskapspartnerne Ungt Entreprenørskap og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Annonsørinnhold fra partnere

Annonsørinnhold fra partnere

414x40_DN Ledestjerner_MagstripeMob.jpg
414x40_DN Ledestjerner_MagstripeMob.jpg

Annonsørinnhold fra partnere

980x60_Ledestjerner stripe.jpg
980x60_Ledestjerner stripe.jpg
Gruppebilde_jury_sh.jpg

Kjetil Trædal Thorsen – partner i arkitektfirmaet Snøhetta
Silje Lundberg – leder i Naturvernforbundet
Mai Oldgard – direktør for bærekraft i Telenor Group
Hege Yli -Melhus Ask – konsernsjef i NHST Media Group
Mari Sundli Tveit – rektor ved Norges miljø- og -biovitenskapelige universitet
Jenny Skavlan – kreativ direktør for Tise.
(Cilia Holmes -Indahl administrerende -direktør i investornettverket Nordic Impact, var ikke tilstede da bildet ble tatt.)

Juryen

Foto: Kjetil Skårdal Andersen

Juryen

– Man fylles jo med optimisme og beundring av kraften og kreativiteten denne gruppen unge folk bidrar med for å lage en bedre fremtid, sier jurymedlem Jenny Skavlan (33).

Sammen med de seks andre i den tverrfaglige juryen, og ved hjelp av en leserbasert nominasjonsprosess, har D2 lett etter mennesker som vil gjøre verden bedre, med gode ideer, handlekraft og lederegenskaper. Vi har valgt å kalle dem ledestjerner.

Mot lyset. En ledestjerne er, i ordets opprinnelse, et referansepunkt for astronomisk navigasjon – en stjerne på nattehimmelen å styre etter – og brukes i overført betydning om en person «som man lar seg lede av (i liv, handling, virksomhet)», ifølge Det Norske Akademis ordbok.

– I en tid med en uløst klimakrise, er det mye som føles mørkt. Vi synes det er på tide å dra de unge med de beste bærekraftige løsningene frem i lyset, sier Ingrid Røise Kielland (41), journalist i D2 og prosjektleder for Ledestjerne-kåringen.

FNs bærekraftmål – «verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030», med FN-sambandets ord – har vært en rettesnor for kåringen. Det har også vært et poeng at ledestjerner kan finnes i mange ulike felter og sektorer.

Lidenskap. Juryen har plukket ut 30 personer under 30 år, som fyller hele denne utgaven av D2. Av disse 30, har juryen også diskutert seg frem til en topp ti-liste, med personer juryen syntes var spesielt imponerende. Utifra den kan leserne via nettstedet D2.no/ledestjerne gjennom sommeren kåre en «vinner».

– Vi var veldig imponert over hvor mange dyktige, unge talenter som brenner for bærekraft i Norge, forteller jurymedlem Hege Yli Melhus Ask (45), konsernsjef i NHST Media Group.

Basert på bunken med nominerte som D2 i løpet av våren har fått inn fra leserne, møttes juryen i to omganger til utsiling av kandidatene.

– Enkelte kandidater var det umiddelbar enighet om, andre diskuterte vi oss frem til, sier Ask.

Juryen har lagt spesielt vekt på at en ledestjerne selv driver et bærekraftig prosjekt videre – det holdt ikke å ha en stilling eller verv innen bærekraft.

– Det var en enestående opplevelse å få innsikt i hvilket mangfold av lidenskapelige og innsiktsfulle personer og organisasjoner som ser på fremtiden som en mulighet til endring, sier jurymedlem Kjetil Trædal Thorsen (61), partner i arkitektfirmaet Snøhetta.

Eller som Jenny Skavlan sier:

– Det hjalp på klimaangsten å gå igjennom alle de nominerte. REDAKSJONEN

Gruppebilde_jury_sh.jpg

En ledestjerne

  • Er under 30 år. (Blir 30 år etter 30. august 2019).
  • Jobber aktivt, profesjonelt eller frivillig, for å fremme ett eller flere av FNs bærekraftmål. Vi legger spesielt vekt på målene som handler om klima og miljø.
  • Utmerker seg med ideer, handlekraft eller lederegenskaper, og vilje til å utfordre etablerte sannheter.
  • Er norsk statsborger eller permanent bosatt i Norge.

Hva betyr det når journalistikk er sponset?

Eksterne sponsorer bidrar økonomisk til at et DN-prosjekt kan gjennomføres. Det er DN som definerer hva prosjektet skal være og hvordan det skal gjennomføres, men vi får økonomisk støtte fra partnere som ønsker å markedsføre seg knyttet til nettopp dette innholdet. Sponsoren har ingen påvirkning på det journalistiske innholdet, kan ikke kreve å bli intervjuet eller være kilde til journalistikken. De har heller ingen innflytelse over hvilke intervjuobjekter eller kilder DNs journalister velger å bruke. Bare redaksjonelle konsepter og enkeltstående prosjekter kan sponses. DNs løpende nyhetsjournalistikk kan ikke sponses.