— Line Blikstad
& Markus Nymo Foss (foto)


Gunnar Vartdal 
Grunnlegger av og daglig leder i Picterus. Født 1989.

Ledestjerne fordi:
Har utviklet en app som på en enkel måte kan diagnostisere gulsott hos nyfødte barn, og som kan redde liv i de fattigere deler av verden.

I samarbeid med Lise Randeberg klarte Vartdal å finne en ny måte å måle mengden av forskjellige komponenter i hud, som for eksempel blod og melanin, fra bilder – en metode som nå er blitt patentert i en rekke land. 

– Ved å ta bilder av nyfødte med appen og en papirlapp på brystet til barnet, klarer vi å avdekke om barnet trenger videre oppfølging for alvorlig gulsott eller ikke. Appen fungerer ved at vi sammenligner den målte fargen til huden til barnet med matematiske modeller av hvordan lys beveger seg i hud, og dermed kan bestemme med stor grad av nøyaktighet hvor alvorlig gulsotten til barnet er, sier Vartdal.

Motivasjonen er å nå ut til de fattigere delene av verden hvor de kan redde liv med oppfinnelsen. For å finansiere det vil de selge produktet også i rikere land.

– Det er en klar trend i hele den vestlige verden at liggetid på sykehusene går ned, noe som skaper et behov for oppfølging av gulsott i hjemmet. Ved å selge produktet i høyinntektsland kan vi dermed subsidiere bruken i fattigere land, sier Vartdal.

Akkurat nå er de i sluttfasen av å få sertifisert første versjon av appen – noe de trenger for å få lov til å selge og markedsføre den, siden den er klassifisert som medisinsk utstyr.

I arbeidet har de besøkt både Tanzania og Indonesia med prototyper, og så langt tyder det på at de etter hvert får sertifisert systemet sitt for alle hudtyper.

– Det er utrolig givende å reise til områdene der vi vet det er stort behov for produktet vårt.

– Over 100.000 nyfødte, hovedsakelig i fattige land, dør av gulsott hvert eneste år. Målet vårt er å kunne være med på å redde en signifikant andel av disse barna, sier Gunnar Vartdal, som står bak Picterus – en app som kan diagnostisere gulsott hos barn.

Som student på Fysikk og matematikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim skrev han en master i samarbeid med Ingeniører Uten Grenser. 

Oppgaven handlet om å diagnostisere gulsott hos nyfødte barn ved hjelp av smarttelefoner, en idé som opprinnelig kom fra barnelege Anders Aune og Tekna-president Lise Randeberg, som også var Vartdals veileder. De ville de se om de kunne få et billig diagnoseverktøy for gulsott ut i verden, og sommeren 2015 startet de tre Picterus.

Kan redde over 100.000 nyfødte fra den dødelige sykdommen hvert år.

Utvalgt Helse

Hans app kan diagnostisere gulsott

Markus_Nymo_Foss_D2_Gunnar_Vartdal_07_RGB.jpg

Foto: Markus Nymo Foss

Foto: Markus Nymo Foss

Dagens Næringsliv og D2 kårer 30 under 30 som vil gjøre verden mer bærekraftig gjennom ideer, handlekraft eller lederegenskaper.

En ledestjerne kan finnes i alle felter – fra kultur og næringsliv til sport og politikk.

De 30 ledestjernene offentliggjøres i D2 21. juni – frem til da presenterer vi noen av de nominerte.

Kåringen presenteres i samarbeid med Coca-Cola, EY, Ragn-Sells, og kunnskapspartnerne Ungt Entreprenørskap og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Annonsørinnhold fra partnere

980x60_Ledestjerner stripe.jpg
980x60_Ledestjerner stripe.jpg

Annonsørinnhold fra partnere

Annonsørinnhold fra partnere

414x40_DN Ledestjerner_MagstripeMob.jpg
414x40_DN Ledestjerner_MagstripeMob.jpg
Gruppebilde_jury_sh.jpg

Kjetil Trædal Thorsen – partner i arkitektfirmaet Snøhetta
Silje Lundberg – leder i Naturvernforbundet
Mai Oldgard – direktør for bærekraft i Telenor Group
Hege Yli -Melhus Ask – konsernsjef i NHST Media Group
Mari Sundli Tveit – rektor ved Norges miljø- og -biovitenskapelige universitet
Jenny Skavlan – kreativ direktør for Tise.
(Cilia Holmes -Indahl administrerende -direktør i investornettverket Nordic Impact, var ikke tilstede da bildet ble tatt.)

Juryen

Foto: Kjetil Skårdal Andersen

Juryen

– Man fylles jo med optimisme og beundring av kraften og kreativiteten denne gruppen unge folk bidrar med for å lage en bedre fremtid, sier jurymedlem Jenny Skavlan (33).

Sammen med de seks andre i den tverrfaglige juryen, og ved hjelp av en leserbasert nominasjonsprosess, har D2 lett etter mennesker som vil gjøre verden bedre, med gode ideer, handlekraft og lederegenskaper. Vi har valgt å kalle dem ledestjerner.

Mot lyset. En ledestjerne er, i ordets opprinnelse, et referansepunkt for astronomisk navigasjon – en stjerne på nattehimmelen å styre etter – og brukes i overført betydning om en person «som man lar seg lede av (i liv, handling, virksomhet)», ifølge Det Norske Akademis ordbok.

– I en tid med en uløst klimakrise, er det mye som føles mørkt. Vi synes det er på tide å dra de unge med de beste bærekraftige løsningene frem i lyset, sier Ingrid Røise Kielland (41), journalist i D2 og prosjektleder for Ledestjerne-kåringen.

FNs bærekraftmål – «verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030», med FN-sambandets ord – har vært en rettesnor for kåringen. Det har også vært et poeng at ledestjerner kan finnes i mange ulike felter og sektorer.

Lidenskap. Juryen har plukket ut 30 personer under 30 år, som fyller hele denne utgaven av D2. Av disse 30, har juryen også diskutert seg frem til en topp ti-liste, med personer juryen syntes var spesielt imponerende. Utifra den kan leserne via nettstedet D2.no/ledestjerne gjennom sommeren kåre en «vinner».

– Vi var veldig imponert over hvor mange dyktige, unge talenter som brenner for bærekraft i Norge, forteller jurymedlem Hege Yli Melhus Ask (45), konsernsjef i NHST Media Group.

Basert på bunken med nominerte som D2 i løpet av våren har fått inn fra leserne, møttes juryen i to omganger til utsiling av kandidatene.

– Enkelte kandidater var det umiddelbar enighet om, andre diskuterte vi oss frem til, sier Ask.

Juryen har lagt spesielt vekt på at en ledestjerne selv driver et bærekraftig prosjekt videre – det holdt ikke å ha en stilling eller verv innen bærekraft.

– Det var en enestående opplevelse å få innsikt i hvilket mangfold av lidenskapelige og innsiktsfulle personer og organisasjoner som ser på fremtiden som en mulighet til endring, sier jurymedlem Kjetil Trædal Thorsen (61), partner i arkitektfirmaet Snøhetta.

Eller som Jenny Skavlan sier:

– Det hjalp på klimaangsten å gå igjennom alle de nominerte. REDAKSJONEN

Gruppebilde_jury_sh.jpg

En ledestjerne

  • Er under 30 år. (Blir 30 år etter 30. august 2019).
  • Jobber aktivt, profesjonelt eller frivillig, for å fremme ett eller flere av FNs bærekraftmål. Vi legger spesielt vekt på målene som handler om klima og miljø.
  • Utmerker seg med ideer, handlekraft eller lederegenskaper, og vilje til å utfordre etablerte sannheter.
  • Er norsk statsborger eller permanent bosatt i Norge.

Hva betyr det når journalistikk er sponset?

Eksterne sponsorer bidrar økonomisk til at et DN-prosjekt kan gjennomføres. Det er DN som definerer hva prosjektet skal være og hvordan det skal gjennomføres, men vi får økonomisk støtte fra partnere som ønsker å markedsføre seg knyttet til nettopp dette innholdet. Sponsoren har ingen påvirkning på det journalistiske innholdet, kan ikke kreve å bli intervjuet eller være kilde til journalistikken. De har heller ingen innflytelse over hvilke intervjuobjekter eller kilder DNs journalister velger å bruke. Bare redaksjonelle konsepter og enkeltstående prosjekter kan sponses. DNs løpende nyhetsjournalistikk kan ikke sponses.