— Eirik B. Traavik
& Julie Hrnčířová (foto)

(Foto)


Hannah -Gunvor Jacobsen
Investeringsdirektør i oppkjøpsfondet Summa Equity. Født 1991.

Juryens begrunnelse: 
«Hannah Gunvor Jacobsen forlot en trygg jobb for å være med i oppstarten av Summa Equity, et av de første investerings-fondene som tar beslutninger basert på FNs bærekraftsmål. Hun var sentral i å utforme metodikk, og som investeringsdirektør bruker hun den til å analysere hundrevis av selskaper hvert år, for å ta bærekraftige og lønnsomme investerings-beslutninger. Med sitt engasjement viser hun på en overbevisende måte at bærekraft og finans fint kan forenes.»

Miljødytt. Som direktør er Jacobsen med på å analysere hundrevis av potensielle investeringsobjekter hvert år. Summa Equity, som per nå har 13 selskaper i porte-føljen, investerer i private bedrifter og får dermed mulighet til å dytte selskapene i en bærekraftig retning, blant annet gjennom styremajoritet. 

– Vi ønsker at selskapene våre skal vokse, men at veksten skal ha positiv effekt på bærekraftsmålene, sier Jacobsen.

– Norsk Gjenvinning, for eksempel. Hvis de kan resirkulere mer og få mer ut råvarene våre, så er det bare positivt.

– Det var veldig naturlig for meg å bli med på et prosjekt som kombinerer bære-kraft og finans. Det er egentlig to sider av samme sak, sier Hannah -Gunvor Jacobsen, direktør i oppkjøpsfondet Summa Equity. 

For fire år siden fikk hun tilbud om å bli med på oppstarten av et nytt oppkjøpsfond. Med lite annet å gå på enn en idé og grunnleggerens visjon om en bærekraftig tilnærming til private equity, hoppet Jacobsen av en sikker jobb for å starte med blanke ark. 

Trendinvesteringer. Hannah Gunvor Jacobsen hadde stor tro på konseptet – å tilrettelegge for god avkastning ved å lete etter selskaper som løser konkrete problemer verden står overfor.

– I en usikker verden er det noen ting vi kan anse som sikkert. Vi blir flere mennesker, vi blir eldre og sykere, vi må ta bedre vare på ressursene våre, teknologi vil fortsette å gjennomsyre samfunnet, sier Jacobsen.

– Tanken har alltid vært å investere i disse megatrendene.

Ettersom oppstarten i 2015 sammenfalt med lanseringen av FNs bærekraftsmål, var det naturlig å gjøre disse til en del av investeringsstrategien. 

Bærekraft og finans er to sider av samme sak, mener direktør Hannah Gunvor Jacobsen (28).

Utvalgt Samfunn

Hennes oppkjøpsfond har FNs bærekraftsmål som del av strategien

Problemløsning. Som direktør i Summa Equity er Hannah Jacobsen med på å finne frem til selskaper som bidrar til å løse utfordringene som formuleres i FNs bærekraftsmål.

Hannah_Jacobsen_0519-68.jpg

Problemløsning. Som direktør i Summa Equity er Hannah Jacobsen med på å finne frem til selskaper som bidrar til å løse utfordringene som formuleres i FNs bærekraftsmål.

Problemløsning. Som direktør i Summa Equity er Hannah Jacobsen med på å finne frem til selskaper som bidrar til å løse utfordringene som formuleres i FNs bærekraftsmål.

Dagens Næringsliv og D2 kårer 30 under 30 som vil gjøre verden mer bærekraftig gjennom ideer, handlekraft eller lederegenskaper.

En ledestjerne kan finnes i alle felter – fra kultur og næringsliv til sport og politikk.

De 30 ledestjernene offentliggjøres i D2 21. juni – frem til da presenterer vi noen av de nominerte.

Kåringen presenteres i samarbeid med Coca-Cola, EY, Ragn-Sells, og kunnskapspartnerne Ungt Entreprenørskap og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Annonsørinnhold fra partnere

Annonsørinnhold fra partnere

414x40_DN Ledestjerner_MagstripeMob.jpg
414x40_DN Ledestjerner_MagstripeMob.jpg

Annonsørinnhold fra partnere

980x60_Ledestjerner stripe.jpg
980x60_Ledestjerner stripe.jpg
Gruppebilde_jury_sh.jpg

Kjetil Trædal Thorsen – partner i arkitektfirmaet Snøhetta
Silje Lundberg – leder i Naturvernforbundet
Mai Oldgard – direktør for bærekraft i Telenor Group
Hege Yli -Melhus Ask – konsernsjef i NHST Media Group
Mari Sundli Tveit – rektor ved Norges miljø- og -biovitenskapelige universitet
Jenny Skavlan – kreativ direktør for Tise.
(Cilia Holmes -Indahl administrerende -direktør i investornettverket Nordic Impact, var ikke tilstede da bildet ble tatt.)

Juryen

Foto: Kjetil Skårdal Andersen

Juryen

– Man fylles jo med optimisme og beundring av kraften og kreativiteten denne gruppen unge folk bidrar med for å lage en bedre fremtid, sier jurymedlem Jenny Skavlan (33).

Sammen med de seks andre i den tverrfaglige juryen, og ved hjelp av en leserbasert nominasjonsprosess, har D2 lett etter mennesker som vil gjøre verden bedre, med gode ideer, handlekraft og lederegenskaper. Vi har valgt å kalle dem ledestjerner.

Mot lyset. En ledestjerne er, i ordets opprinnelse, et referansepunkt for astronomisk navigasjon – en stjerne på nattehimmelen å styre etter – og brukes i overført betydning om en person «som man lar seg lede av (i liv, handling, virksomhet)», ifølge Det Norske Akademis ordbok.

– I en tid med en uløst klimakrise, er det mye som føles mørkt. Vi synes det er på tide å dra de unge med de beste bærekraftige løsningene frem i lyset, sier Ingrid Røise Kielland (41), journalist i D2 og prosjektleder for Ledestjerne-kåringen.

FNs bærekraftmål – «verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030», med FN-sambandets ord – har vært en rettesnor for kåringen. Det har også vært et poeng at ledestjerner kan finnes i mange ulike felter og sektorer.

Lidenskap. Juryen har plukket ut 30 personer under 30 år, som fyller hele denne utgaven av D2. Av disse 30, har juryen også diskutert seg frem til en topp ti-liste, med personer juryen syntes var spesielt imponerende. Utifra den kan leserne via nettstedet D2.no/ledestjerne gjennom sommeren kåre en «vinner».

– Vi var veldig imponert over hvor mange dyktige, unge talenter som brenner for bærekraft i Norge, forteller jurymedlem Hege Yli Melhus Ask (45), konsernsjef i NHST Media Group.

Basert på bunken med nominerte som D2 i løpet av våren har fått inn fra leserne, møttes juryen i to omganger til utsiling av kandidatene.

– Enkelte kandidater var det umiddelbar enighet om, andre diskuterte vi oss frem til, sier Ask.

Juryen har lagt spesielt vekt på at en ledestjerne selv driver et bærekraftig prosjekt videre – det holdt ikke å ha en stilling eller verv innen bærekraft.

– Det var en enestående opplevelse å få innsikt i hvilket mangfold av lidenskapelige og innsiktsfulle personer og organisasjoner som ser på fremtiden som en mulighet til endring, sier jurymedlem Kjetil Trædal Thorsen (61), partner i arkitektfirmaet Snøhetta.

Eller som Jenny Skavlan sier:

– Det hjalp på klimaangsten å gå igjennom alle de nominerte. REDAKSJONEN

Gruppebilde_jury_sh.jpg

En ledestjerne

  • Er under 30 år. (Blir 30 år etter 30. august 2019).
  • Jobber aktivt, profesjonelt eller frivillig, for å fremme ett eller flere av FNs bærekraftmål. Vi legger spesielt vekt på målene som handler om klima og miljø.
  • Utmerker seg med ideer, handlekraft eller lederegenskaper, og vilje til å utfordre etablerte sannheter.
  • Er norsk statsborger eller permanent bosatt i Norge.

Hva betyr det når journalistikk er sponset?

Eksterne sponsorer bidrar økonomisk til at et DN-prosjekt kan gjennomføres. Det er DN som definerer hva prosjektet skal være og hvordan det skal gjennomføres, men vi får økonomisk støtte fra partnere som ønsker å markedsføre seg knyttet til nettopp dette innholdet. Sponsoren har ingen påvirkning på det journalistiske innholdet, kan ikke kreve å bli intervjuet eller være kilde til journalistikken. De har heller ingen innflytelse over hvilke intervjuobjekter eller kilder DNs journalister velger å bruke. Bare redaksjonelle konsepter og enkeltstående prosjekter kan sponses. DNs løpende nyhetsjournalistikk kan ikke sponses.