— Line Blikstad
& Lars Botten (foto)

(Foto)


Pamir Ehsas
Grunnlegger og leder av organisasjonen
Brighter Tomorrow.
Født 1994. 

Ledestjerne fordi: 
Pamir Ehsas arbeider for å bedre forholdene for barn i Afghanistan, og har hittil bidratt til å gi 2000 afghanske barn grunnleggende lese- og skriveferdigheter.

Ikke nok. Samtidig vet han at det ikke er nok. Neste skritt er å bidra til å endre selve utdannelsessystemet i Afghanistan. Brighter Tomorrow har utviklet et Edtech-verktøy som skal fremme lese- og skriveferdighetene til afghanske barn gjennom spillbasert læring. De har inngått samarbeid med det afghanske utdanningsdepartementet om å få på plass det første Edtech-klasserommet til høsten.

– Da vi stiftet Brighter Tomorrow, husker jeg at vi avla et enkelt løfte: å kunne sikre utdannelse til ett barn ville bety all verden for oss. At 2000 barn og unge nå kan følge sine drømmer og ambisjoner er det mest betydningsfulle jeg har vært med på, sier Pamir Ehsas.

Pamir Ehsas ble født under borger-krigen i Afghanistan i 1994. Han mener det var rene tilfeldigheter som gjorde at han vokste opp i Lier og fikk studere ved Universitet i Oxford.

– Samtidig med at jeg fikk realisert mine ambisjoner, ble millioner av barn og unge fra min generasjon frarøvet denne muligheten, fordi de ikke endte opp i Norge. Det er ønsket om å bekjempe denne urettferdigheten som preger arbeidet mitt.

I tenårene var han ungdomsredaktør og spaltist for Aftenpostens debattside for ungdom, Si;D. Det førte ham til flere FN-opphold – Ehsas er første nordmann som har mottatt Outstanding Youth Delegate-prisen og fått holde hovedtalen foran 1600 ungdomsdelegater i FN. 

– Under mitt første opphold i FN ble delegasjonen vår fortalt at vår tids utfordringer må løses av oss, de unge, sier han.

Lysere fremtid. I 2014 startet 20 år gamle Ehsas og brødrene Brighter Tomorrow, en uavhengig organisasjon som har som mål å bedre forholdene for barn i Afghanistan. 

Da han som fersk jusstudent videreførte visjonen til Brighter Tomorrow ved å ta initiativ til Studentaksjonen – som hittil har sikret utdannelse til mer enn 2000 barn og unge i Afghanistan – endte han med å lede over 100 medarbeidere og flere tusen frivillige bøsse-bærere.

– Jeg visste at jeg ikke var den mest ressurssterke eller kunnskapsrike, men jeg hadde et iboende ønske om å sikre afghanske barns rett til utdannelse.

Pamir Ehsas (24) arbeider for å gi afghanske barn og unge de mulighetene han selv fikk.

Utvalgt Samfunn

– Å kunne sikre utdannelse til ett barn ville bety all verden

​I hans hender. – Under mitt første opphold i FN ble delegasjonen vår fortalt at vår tids utfordringer må løses av oss, de unge, sier Pamir Ehsas.

LB-D2-Pamir Ehsas -0519-60_RGB.jpg

Problemløsning. Som direktør i Summa Equity er Hannah Jacobsen med på å finne frem til selskaper som bidrar til å løse utfordringene som formuleres i FNs bærekraftsmål.

​I hans hender. – Under mitt første opphold i FN ble delegasjonen vår fortalt at vår tids utfordringer må løses av oss, de unge, sier Pamir Ehsas.

Dagens Næringsliv og D2 kårer 30 under 30 som vil gjøre verden mer bærekraftig gjennom ideer, handlekraft eller lederegenskaper.

En ledestjerne kan finnes i alle felter – fra kultur og næringsliv til sport og politikk.

De 30 ledestjernene offentliggjøres i D2 21. juni – frem til da presenterer vi noen av de nominerte.

Kåringen presenteres i samarbeid med Coca-Cola, EY, Ragn-Sells, og kunnskapspartnerne Ungt Entreprenørskap og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Annonsørinnhold fra partnere

980x60_Ledestjerner stripe.jpg
980x60_Ledestjerner stripe.jpg

Annonsørinnhold fra partnere

Annonsørinnhold fra partnere

414x40_DN Ledestjerner_MagstripeMob.jpg
414x40_DN Ledestjerner_MagstripeMob.jpg
Gruppebilde_jury_sh.jpg

Kjetil Trædal Thorsen – partner i arkitektfirmaet Snøhetta
Silje Lundberg – leder i Naturvernforbundet
Mai Oldgard – direktør for bærekraft i Telenor Group
Hege Yli -Melhus Ask – konsernsjef i NHST Media Group
Mari Sundli Tveit – rektor ved Norges miljø- og -biovitenskapelige universitet
Jenny Skavlan – kreativ direktør for Tise.
(Cilia Holmes -Indahl administrerende -direktør i investornettverket Nordic Impact, var ikke tilstede da bildet ble tatt.)

Juryen

Foto: Kjetil Skårdal Andersen

Juryen

– Man fylles jo med optimisme og beundring av kraften og kreativiteten denne gruppen unge folk bidrar med for å lage en bedre fremtid, sier jurymedlem Jenny Skavlan (33).

Sammen med de seks andre i den tverrfaglige juryen, og ved hjelp av en leserbasert nominasjonsprosess, har D2 lett etter mennesker som vil gjøre verden bedre, med gode ideer, handlekraft og lederegenskaper. Vi har valgt å kalle dem ledestjerner.

Mot lyset. En ledestjerne er, i ordets opprinnelse, et referansepunkt for astronomisk navigasjon – en stjerne på nattehimmelen å styre etter – og brukes i overført betydning om en person «som man lar seg lede av (i liv, handling, virksomhet)», ifølge Det Norske Akademis ordbok.

– I en tid med en uløst klimakrise, er det mye som føles mørkt. Vi synes det er på tide å dra de unge med de beste bærekraftige løsningene frem i lyset, sier Ingrid Røise Kielland (41), journalist i D2 og prosjektleder for Ledestjerne-kåringen.

FNs bærekraftmål – «verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030», med FN-sambandets ord – har vært en rettesnor for kåringen. Det har også vært et poeng at ledestjerner kan finnes i mange ulike felter og sektorer.

Lidenskap. Juryen har plukket ut 30 personer under 30 år, som fyller hele denne utgaven av D2. Av disse 30, har juryen også diskutert seg frem til en topp ti-liste, med personer juryen syntes var spesielt imponerende. Utifra den kan leserne via nettstedet D2.no/ledestjerne gjennom sommeren kåre en «vinner».

– Vi var veldig imponert over hvor mange dyktige, unge talenter som brenner for bærekraft i Norge, forteller jurymedlem Hege Yli Melhus Ask (45), konsernsjef i NHST Media Group.

Basert på bunken med nominerte som D2 i løpet av våren har fått inn fra leserne, møttes juryen i to omganger til utsiling av kandidatene.

– Enkelte kandidater var det umiddelbar enighet om, andre diskuterte vi oss frem til, sier Ask.

Juryen har lagt spesielt vekt på at en ledestjerne selv driver et bærekraftig prosjekt videre – det holdt ikke å ha en stilling eller verv innen bærekraft.

– Det var en enestående opplevelse å få innsikt i hvilket mangfold av lidenskapelige og innsiktsfulle personer og organisasjoner som ser på fremtiden som en mulighet til endring, sier jurymedlem Kjetil Trædal Thorsen (61), partner i arkitektfirmaet Snøhetta.

Eller som Jenny Skavlan sier:

– Det hjalp på klimaangsten å gå igjennom alle de nominerte. REDAKSJONEN

Gruppebilde_jury_sh.jpg

En ledestjerne

  • Er under 30 år. (Blir 30 år etter 30. august 2019).
  • Jobber aktivt, profesjonelt eller frivillig, for å fremme ett eller flere av FNs bærekraftmål. Vi legger spesielt vekt på målene som handler om klima og miljø.
  • Utmerker seg med ideer, handlekraft eller lederegenskaper, og vilje til å utfordre etablerte sannheter.
  • Er norsk statsborger eller permanent bosatt i Norge.

Hva betyr det når journalistikk er sponset?

Eksterne sponsorer bidrar økonomisk til at et DN-prosjekt kan gjennomføres. Det er DN som definerer hva prosjektet skal være og hvordan det skal gjennomføres, men vi får økonomisk støtte fra partnere som ønsker å markedsføre seg knyttet til nettopp dette innholdet. Sponsoren har ingen påvirkning på det journalistiske innholdet, kan ikke kreve å bli intervjuet eller være kilde til journalistikken. De har heller ingen innflytelse over hvilke intervjuobjekter eller kilder DNs journalister velger å bruke. Bare redaksjonelle konsepter og enkeltstående prosjekter kan sponses. DNs løpende nyhetsjournalistikk kan ikke sponses.