– Bærekraft er enkelt å snakke om, men vanskelig å gjennomføre, det merker man når man skal tenke bærekraft i alle ledd. Så kanskje man må ha færre ledd, men også færre produkter, sier hun.

Endret alt. I 2018 ble Myrseth tildelt Doga-merket Nykommer for masterprosjektet «Den samiske halvtimen», som er inspirert av Sáivu, en magisk verden i samisk mytologi. Juryen beskrev kolleksjonen som «samisk poesi», og mente at Myrseth er «del av en voksende internasjonal bølge av unge kunstnere og designere som tar tilbake og formidler urfolkverdier i en moderne kontekst».

– Det endret alt. Jeg ser på urfolk som verdensfolk og skjønte at det ikke er noen begrensninger, at jeg kan jobbe slik jeg ønsker. Jeg vil formidle historier og budskap og forholder meg ikke til trender, men lager plagg der verdien ligger i kvaliteten og det unike.

– Jeg hadde godtatt at urfolk og moteindustrien ikke går sammen, og tenkte at jeg kom til å miste mange muligheter, spesielt internasjonalt. Men jeg ville ikke designe om jeg ikke kunne gjøre det på min måte, sier Ramona Salo Myrseth.

Hun vokste opp i den sjøsamiske kommunen Kåfjord i Nord-Troms. Som tenåring så hun Al Gores dokumentar «En ubehagelig sannhet», og da hun senere flyttet til Oslo for å studere motedesign på Kunsthøgskolen, ble hun mer oppmerksom på problemene verden står overfor.

– Jeg begynte å se en link mellom forbruk og miljøet – hvor mye våre krav om tilgjengelighet og utvalg har kostet oss, sier hun.

Tvil. Hun begynte å tvile på om hun kunne forsvare en karriere i motebransjen. Samtidig var det drømmen, så hun visste at hun måtte finne en vei.

Som nyutdannet designer valgte hun å skape sin egen praksis, tuftet på urfolksfilosofi og en mer sirkulær prosess. Hun stresser ikke frem nye kolleksjoner, og tar alltid med noen plagg fra tidligere kolleksjoner, som hun utvikler videre. Plaggene kommer i et begrenset opplag eller sys på bestilling.

Ramona Salo Myrseth skaper mote med utgangspunkt i samisk identitet.Utvalgt Mote

– Jeg hadde godtatt at urfolk og moteindustrien ikke går sammen

Nye krav. – Bransjen kan ikke lenger tilby alt, når som helst, i ubegrenset opplag. Vi må alle kutte ned på forventningene og skjønne at penger og rikdom er to forskjellige ting, sier designer Ramona Salo Myrseth.

LB-D2-Ramona Salo Myrseth-0519-13_RGB.jpg

Problemløsning. Som direktør i Summa Equity er Hannah Jacobsen med på å finne frem til selskaper som bidrar til å løse utfordringene som formuleres i FNs bærekraftsmål.

Nye krav. – Bransjen kan ikke lenger tilby alt, når som helst, i ubegrenset opplag. Vi må alle kutte ned på forventningene og skjønne at penger og rikdom er to forskjellige ting, sier designer Ramona Salo Myrseth.


Ramona
Salo Myrseth
Designer.
Født 1992.

Ledestjerne fordi: 
Myhrseth formidler urfolk-verdier i en moderne kontekst. Hun tar utgangspunkt i sin samiske identitet, urfolk, arv og lokal kultur, og benytter lokale produsenter og materialer. 

— Line Blikstad
& Lars Botten (foto)

(Foto)


Ramona
Salo Myrseth
Designer.
Født 1992.

Ledestjerne fordi: 
Myhrseth formidler urfolk-verdier i en moderne kontekst. Hun tar utgangspunkt i sin samiske identitet, urfolk, arv og lokal kultur, og benytter lokale produsenter og materialer. 

Dagens Næringsliv og D2 kårer 30 under 30 som vil gjøre verden mer bærekraftig gjennom ideer, handlekraft eller lederegenskaper.

En ledestjerne kan finnes i alle felter – fra kultur og næringsliv til sport og politikk.

De 30 ledestjernene offentliggjøres i D2 21. juni – frem til da presenterer vi noen av de nominerte.

Kåringen presenteres i samarbeid med Coca-Cola, EY, Ragn-Sells, og kunnskapspartnerne Ungt Entreprenørskap og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Annonsørinnhold fra partnere

980x60_Ledestjerner stripe.jpg
980x60_Ledestjerner stripe.jpg

Annonsørinnhold fra partnere

Annonsørinnhold fra partnere

414x40_DN Ledestjerner_MagstripeMob.jpg
414x40_DN Ledestjerner_MagstripeMob.jpg
Gruppebilde_jury_sh.jpg

Kjetil Trædal Thorsen – partner i arkitektfirmaet Snøhetta
Silje Lundberg – leder i Naturvernforbundet
Mai Oldgard – direktør for bærekraft i Telenor Group
Hege Yli -Melhus Ask – konsernsjef i NHST Media Group
Mari Sundli Tveit – rektor ved Norges miljø- og -biovitenskapelige universitet
Jenny Skavlan – kreativ direktør for Tise.
(Cilia Holmes -Indahl administrerende -direktør i investornettverket Nordic Impact, var ikke tilstede da bildet ble tatt.)

Juryen

Foto: Kjetil Skårdal Andersen

Juryen

– Man fylles jo med optimisme og beundring av kraften og kreativiteten denne gruppen unge folk bidrar med for å lage en bedre fremtid, sier jurymedlem Jenny Skavlan (33).

Sammen med de seks andre i den tverrfaglige juryen, og ved hjelp av en leserbasert nominasjonsprosess, har D2 lett etter mennesker som vil gjøre verden bedre, med gode ideer, handlekraft og lederegenskaper. Vi har valgt å kalle dem ledestjerner.

Mot lyset. En ledestjerne er, i ordets opprinnelse, et referansepunkt for astronomisk navigasjon – en stjerne på nattehimmelen å styre etter – og brukes i overført betydning om en person «som man lar seg lede av (i liv, handling, virksomhet)», ifølge Det Norske Akademis ordbok.

– I en tid med en uløst klimakrise, er det mye som føles mørkt. Vi synes det er på tide å dra de unge med de beste bærekraftige løsningene frem i lyset, sier Ingrid Røise Kielland (41), journalist i D2 og prosjektleder for Ledestjerne-kåringen.

FNs bærekraftmål – «verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030», med FN-sambandets ord – har vært en rettesnor for kåringen. Det har også vært et poeng at ledestjerner kan finnes i mange ulike felter og sektorer.

Lidenskap. Juryen har plukket ut 30 personer under 30 år, som fyller hele denne utgaven av D2. Av disse 30, har juryen også diskutert seg frem til en topp ti-liste, med personer juryen syntes var spesielt imponerende. Utifra den kan leserne via nettstedet D2.no/ledestjerne gjennom sommeren kåre en «vinner».

– Vi var veldig imponert over hvor mange dyktige, unge talenter som brenner for bærekraft i Norge, forteller jurymedlem Hege Yli Melhus Ask (45), konsernsjef i NHST Media Group.

Basert på bunken med nominerte som D2 i løpet av våren har fått inn fra leserne, møttes juryen i to omganger til utsiling av kandidatene.

– Enkelte kandidater var det umiddelbar enighet om, andre diskuterte vi oss frem til, sier Ask.

Juryen har lagt spesielt vekt på at en ledestjerne selv driver et bærekraftig prosjekt videre – det holdt ikke å ha en stilling eller verv innen bærekraft.

– Det var en enestående opplevelse å få innsikt i hvilket mangfold av lidenskapelige og innsiktsfulle personer og organisasjoner som ser på fremtiden som en mulighet til endring, sier jurymedlem Kjetil Trædal Thorsen (61), partner i arkitektfirmaet Snøhetta.

Eller som Jenny Skavlan sier:

– Det hjalp på klimaangsten å gå igjennom alle de nominerte. REDAKSJONEN

Gruppebilde_jury_sh.jpg

En ledestjerne

  • Er under 30 år. (Blir 30 år etter 30. august 2019).
  • Jobber aktivt, profesjonelt eller frivillig, for å fremme ett eller flere av FNs bærekraftmål. Vi legger spesielt vekt på målene som handler om klima og miljø.
  • Utmerker seg med ideer, handlekraft eller lederegenskaper, og vilje til å utfordre etablerte sannheter.
  • Er norsk statsborger eller permanent bosatt i Norge.

Hva betyr det når journalistikk er sponset?

Eksterne sponsorer bidrar økonomisk til at et DN-prosjekt kan gjennomføres. Det er DN som definerer hva prosjektet skal være og hvordan det skal gjennomføres, men vi får økonomisk støtte fra partnere som ønsker å markedsføre seg knyttet til nettopp dette innholdet. Sponsoren har ingen påvirkning på det journalistiske innholdet, kan ikke kreve å bli intervjuet eller være kilde til journalistikken. De har heller ingen innflytelse over hvilke intervjuobjekter eller kilder DNs journalister velger å bruke. Bare redaksjonelle konsepter og enkeltstående prosjekter kan sponses. DNs løpende nyhetsjournalistikk kan ikke sponses.