Tone Bjørnstad Hanstad

Tidligere aksjeanalytiker for DNB Market. Jobber med investeringer for Ferd Capital. Født 1989.

Ledestjerne fordi: 
Har som aksjeanalytiker i DNB Markets jobbet systematisk for å integrere ESG – miljø, sosialt ansvar og eierstyring. Jobber nå med investering Ferd Capital der ESG-profil er viktig for beslutninger. 

Sosialt ansvar. Selv mener Hanstad ESG handler om mer enn selskapets CO2-fotavtrykk – og ikke om filantropi. Derimot er det knyttet til finansiell prestasjon og risikoprofil.

– Spesielt sosialt ansvar og eierstyring er viktig elementer å vurdere når man gjør selskapsanalyser – det er ikke tvil om at mange selskaper har fått føle manglende kontroll på kroppen den siste tiden, og det gir utslag i resultat og aksjekurs, sier hun.

Hanstad mener at den største utfordringen fremover handler om tidsperspektiv, som er avgjørende for investorers evne og vilje til å vurdere ulike ESG-parametere:

– Jo lengre briller, dess viktigere er det å ta hensyn til hvordan dette skaper muligheter og utfordringer.

– Det er mye fluff og grønnvasking når det kommer til ESG – jeg har en mer kapitalistisk innfallsvinkel. Jeg ser på det som del av kjernedrift og resultater, sier Tone Bjørnstad Hanstad.

Hun er NHH-utdannet siviløkonom, og i DNB Markets jobbet hun som aksjeanalytiker og med systematisering av hvordan man kommuniserer og forholder seg til ESG – Environmental, Social and Governance – altså miljø, sosialt ansvar og eierstyring. 

– Det handler rett og slett om en bevisstgjøring av at ESG er direkte knyttet til bunnlinje, på kort og lang sikt, sier Hanstad, som nylig begynte som investerer i Ferd Capital. 

Umodne nordmenn. Hanstad bruker oppdrettssektoren som eksempel: God biologisk kontroll (miljø) innebærer bedre produksjonsvolum og marginer, mens kontroll på arbeidsforhold både hos en selv og underleverandører (sosialt ansvar), samt kontroll på fravær av prisfiksing og korrupsjon (eierstyring) åpenbart er avgjørende.

– Aksjeanalytikere har allerede dette delvis integrert i hvordan de analyserer og estimerer fremtidige prestasjoner, så mye handler om å skrive det ut, sier hun.

– I møte med investorer fra Sverige og USA opplever jeg at de er lenger fremme på hvordan de systematisk har dette med i sin vurdering, mens vi nordmenn kanskje er litt umodne ennå.

For Tone Bjørnstad Hanstad (29) er miljø, sosialt ansvar og eierstyring direkte knyttet til bunnlinjen.

Utvalgt Økonomi

– Det er mye fluff og grønnvasking

Tone_B_Hanstad_0619-9817.jpg

Viktig. – I arbeidet med eksisterende selskap vi er eiere i, og i vurderingen av nye investeringsmuligheter, er det selvsagt at miljø, sosialt ansvar og  selskapsstyring er ekstremt viktig, sier Tone Bjørnstad Hanstad i Ferd Capital.

Viktig. – I arbeidet med eksisterende selskap vi er eiere i, og i vurderingen av nye investeringsmuligheter, er det selvsagt at miljø, sosialt ansvar og  selskapsstyring er ekstremt viktig, sier Tone Bjørnstad Hansen i Ferd Capital.

— Line Blikstad
& Julie Hrnčířová (foto)

(Foto)

Dagens Næringsliv og D2 kårer 30 under 30 som vil gjøre verden mer bærekraftig gjennom ideer, handlekraft eller lederegenskaper.

En ledestjerne kan finnes i alle felter – fra kultur og næringsliv til sport og politikk.

De 30 ledestjernene offentliggjøres i D2 21. juni – frem til da presenterer vi noen av de nominerte.

Kåringen presenteres i samarbeid med Coca-Cola, EY, Ragn-Sells, og kunnskapspartnerne Ungt Entreprenørskap og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Annonsørinnhold fra partnere

980x60_Ledestjerner stripe.jpg
980x60_Ledestjerner stripe.jpg

Annonsørinnhold fra partnere

Annonsørinnhold fra partnere

414x40_DN Ledestjerner_MagstripeMob.jpg
414x40_DN Ledestjerner_MagstripeMob.jpg
Gruppebilde_jury_sh.jpg

Kjetil Trædal Thorsen – partner i arkitektfirmaet Snøhetta
Silje Lundberg – leder i Naturvernforbundet
Mai Oldgard – direktør for bærekraft i Telenor Group
Hege Yli -Melhus Ask – konsernsjef i NHST Media Group
Mari Sundli Tveit – rektor ved Norges miljø- og -biovitenskapelige universitet
Jenny Skavlan – kreativ direktør for Tise.
(Cilia Holmes -Indahl administrerende -direktør i investornettverket Nordic Impact, var ikke tilstede da bildet ble tatt.)

Juryen

Foto: Kjetil Skårdal Andersen

Juryen

– Man fylles jo med optimisme og beundring av kraften og kreativiteten denne gruppen unge folk bidrar med for å lage en bedre fremtid, sier jurymedlem Jenny Skavlan (33).

Sammen med de seks andre i den tverrfaglige juryen, og ved hjelp av en leserbasert nominasjonsprosess, har D2 lett etter mennesker som vil gjøre verden bedre, med gode ideer, handlekraft og lederegenskaper. Vi har valgt å kalle dem ledestjerner.

Mot lyset. En ledestjerne er, i ordets opprinnelse, et referansepunkt for astronomisk navigasjon – en stjerne på nattehimmelen å styre etter – og brukes i overført betydning om en person «som man lar seg lede av (i liv, handling, virksomhet)», ifølge Det Norske Akademis ordbok.

– I en tid med en uløst klimakrise, er det mye som føles mørkt. Vi synes det er på tide å dra de unge med de beste bærekraftige løsningene frem i lyset, sier Ingrid Røise Kielland (41), journalist i D2 og prosjektleder for Ledestjerne-kåringen.

FNs bærekraftmål – «verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030», med FN-sambandets ord – har vært en rettesnor for kåringen. Det har også vært et poeng at ledestjerner kan finnes i mange ulike felter og sektorer.

Lidenskap. Juryen har plukket ut 30 personer under 30 år, som fyller hele denne utgaven av D2. Av disse 30, har juryen også diskutert seg frem til en topp ti-liste, med personer juryen syntes var spesielt imponerende. Utifra den kan leserne via nettstedet D2.no/ledestjerne gjennom sommeren kåre en «vinner».

– Vi var veldig imponert over hvor mange dyktige, unge talenter som brenner for bærekraft i Norge, forteller jurymedlem Hege Yli Melhus Ask (45), konsernsjef i NHST Media Group.

Basert på bunken med nominerte som D2 i løpet av våren har fått inn fra leserne, møttes juryen i to omganger til utsiling av kandidatene.

– Enkelte kandidater var det umiddelbar enighet om, andre diskuterte vi oss frem til, sier Ask.

Juryen har lagt spesielt vekt på at en ledestjerne selv driver et bærekraftig prosjekt videre – det holdt ikke å ha en stilling eller verv innen bærekraft.

– Det var en enestående opplevelse å få innsikt i hvilket mangfold av lidenskapelige og innsiktsfulle personer og organisasjoner som ser på fremtiden som en mulighet til endring, sier jurymedlem Kjetil Trædal Thorsen (61), partner i arkitektfirmaet Snøhetta.

Eller som Jenny Skavlan sier:

– Det hjalp på klimaangsten å gå igjennom alle de nominerte. REDAKSJONEN

Gruppebilde_jury_sh.jpg

En ledestjerne

  • Er under 30 år. (Blir 30 år etter 30. august 2019).
  • Jobber aktivt, profesjonelt eller frivillig, for å fremme ett eller flere av FNs bærekraftmål. Vi legger spesielt vekt på målene som handler om klima og miljø.
  • Utmerker seg med ideer, handlekraft eller lederegenskaper, og vilje til å utfordre etablerte sannheter.
  • Er norsk statsborger eller permanent bosatt i Norge.

Hva betyr det når journalistikk er sponset?

Eksterne sponsorer bidrar økonomisk til at et DN-prosjekt kan gjennomføres. Det er DN som definerer hva prosjektet skal være og hvordan det skal gjennomføres, men vi får økonomisk støtte fra partnere som ønsker å markedsføre seg knyttet til nettopp dette innholdet. Sponsoren har ingen påvirkning på det journalistiske innholdet, kan ikke kreve å bli intervjuet eller være kilde til journalistikken. De har heller ingen innflytelse over hvilke intervjuobjekter eller kilder DNs journalister velger å bruke. Bare redaksjonelle konsepter og enkeltstående prosjekter kan sponses. DNs løpende nyhetsjournalistikk kan ikke sponses.