Font

for bedrifter

Meny

Morten Fjermeros, advokat i Hjort. Foto: Anita Arntzen

MortenFjermeros001_display.jpg
MortenFjermeros002_display.jpg

– Om nyhetstjenesten er norsk eller utenlands spiller ingen rolle, fortsetter advokat Fjermeros, og i tillegg så dekker nå arbeidsgiver fra første avis, i motsetning til tidligere hvor det var et krav om at du, som arbeidstager, selv opprettet og betalte for det første abonnementet.

I mellomtiden har Nidhi Bansi Strand rukket å bruke sin nyvunne tilgang til å få med seg dagens oppdatering på hva som skjer i verden.

– Jeg sjekket jo ikke DN.no like ofte på vei til jobb for et par uker siden, fordi jeg visste at vi ikke hadde tilgang annet enn når jeg var pålogget inne på systemet vårt, sier hun.

– Men nå surfer jeg der også før arbeidsdagen begynner.

Nidhi poengterer at det er veldig mye enklere å kunne bruke tilgangen fritt og uavhengig av om hun sitter på jobben eller befinner seg andre steder.

– Jeg leser alle hovednyhetene uansett, og sjekker saker som er ekstra relevante for jobben min og kundene våre, forteller hun.

– Tidligere måtte jeg lese relevante saker når jeg kom på jobb. Det er viktig for oss i vår posisjon å være samfunnsengasjerte og oppdaterte fordi det er med på å påvirke vår bistand overfor kunden, oppsummerer Nidhi.

– Det er absolutt gode grunner til å bruke denne nye fordelen. Reglene er veldig enkle og egentlig utrolig sjenerøse, avslutter advokaten.

Hvor det i den tidligere ordningen har vært forbeholdt en særskilt gruppe arbeidstagere å ha tilgang til nyhetstjenester på arbeidsgivers regning, er denne regelen nå endret. Finansdepartementet har i forarbeidene til den nye skattelovgivningen allerede sagt at terskelen for hva som er «tjenstlig behov» skal være lav, noe som sannsynligvis betyr at de aller fleste arbeidstagere vil være omfattet av skattefritaket på avis.

– De nye skattereglene er en gunstig ordning hvor man har valgt å stimulere til denne type naturalytelser fra storsamfunnets side, i motsetning til for eksempel personalrabatter som man nå strammer inn på, sier advokat Morten Fjermros.

– På samme måte som det er kompetansehevende med økt bruk av for eksempel datautstyr, ønsker man altså å stimulere til en økt allmennkunnskap, ved å gi fri tilgang til nyheter og aktualitetsstoff.
Han fortsetter:

– Det er likevel fremdeles noen krav til denne regelen:

• Arbeidstager skal ha behov for det, altså et såkalt «tjenstlig behov»
• Det skal være en nyhetstjeneste av allmenn interesse, og med bredt aktualitetsstoff
• Nyhetstjenesten skal ha redaktør
• Publisering av tjenesten skal være ukentlig, eller oftere

Nå kan jeg bruke de 21 minuttene på bussen til å oppdatere meg på nyheter, i stedet for å gjøre det når jeg kommer på jobben, sier Nidhi Bansi Strand i EY.

Du trenger ikke lenger være en del av en spesiell gruppe, for at arbeidsgiver skal dekke dine nyhetsbehov. Fra årsskiftet var det nok at du har et «tjenstlig behov» for å holde deg oppdatert. EY har tatt konsekvensen av de nye skattereglene og gitt sine ansatte fri, digital tilgang.

– Nå kan jeg lese relevante nyheter på mobilen min når jeg sitter på bussen på vei til jobben, hvor jeg likevel er i surfemodus.

Advokatfullmektig i EY, Nidhi Bansi Strand er entusiastisk over at hun nå kan surfe hvor som helst og når som helst, på en tilgang hun tidligere kun hadde når hun var pålogget på jobben.

Fordelsbeskatningen av avis har falt bort med det nye året, og du kan nå lese så mange aviser du vil på arbeidsgivers regning, uten at det beskattes som en lønnsfordel. Det har Finansdepartementet bestemt.

– Det er riktig, sier advokat i Hjort, Morten Fjermeros. Han jobber blant annet med skatt- og avgiftsrett i kongeriket Norge, og viser til de nye skattereglene som trådte i kraft 1. januar 2019.

– Så lenge det foreligger et «tjenstlig behov» kan man få dekket ett eller flere abonnementer, elektronisk eller fysisk, av arbeidsgiver uten at det blir ansett som en lønnsfordel, forklarer han.

– Så lenge det foreligger et «tjenstlig behov» kan man få dekket ett eller flere abonnement, elektronisk eller fysisk, av arbeidsgiver uten at det blir ansett som en lønnsfordel, sier advokat i Hjort, Morten Fjermeros.

Nidhi Banshi Strand er advokatfullmektig i EY. Foto: Anita Arntzen

NidhiBansi002_display.jpg
NidhiBansi003-resized1_display.jpg

Dette er annonsørinnhold for Dagens Næringsliv. Journalistene i DN er ikke involvert i produksjonen.

Nye skatteregler for aviskjøp