USAs skiferoljeproduksjon
Snitt for hele året
USA: Skiferolje
USA: Total produksjon
Saudi-Arabia: Total produksjon
Oljekrisen
Er den over?
Er oljekrisen over? Prisen er opp fra 27 til 48 dollar fatet siden januar.

– Oljeprisen har kanskje snudd, men det vil ta tid før norsk økonomi snur oppover igjen, sier professor Hilde C. Bjørnland ved Handelshøyskolen BI til DN.

Oljeprisen kollapset da skiferolje fra USA oversvømte markedet og Opec-landene svarte med å skru opp kranene for fullt.

DN belyser konsekvensene for Norge av lav oljepris og svak krone.

Hvem er tapere og vinnere?
Hvordan håndterer bedrifter og personer oljekrisen?
Hva skjer med norsk økonomi hvis oljeprisen forblir lav?
Vil prisoppgangen på olje føre til at skiferoljeproduksjonen tar seg opp igjen i USA?

Flommer over av olje

Oljeprisen (gul linje, høyre akse) har kollapset siden juni 2014.
Det skyldes at Opec-landene og skiferoljeprodusentene i USA har produsert for fullt.
Dermed blir det et overskudd av olje (blå linje, venstre akse).

For å få prisene opp må oljebalansen bedres.
Vil produksjonen fortsette å falle i USA? Og hva gjør Opec?

Hold over Dra i grafen for se detaljert infomasjon på en bestemt måned.
Kilde: DN, Energy Information Administration, Macrobond
(Oljepris, oljebalanse og produksjon er målt som løpende snitt over 12 måneder.)

Oljepris
Markedsbalanse
Opec
Utenfor Opec og USA
USA
{{oilmarketbalance.dato}}
(prognose)
Oljepris: {{oilmarketbalance.oilprice}} Dollar per fat.
Markedsbalanse: {{oilmarketbalance.balance}} Millioner fat
{{oilmarketbalance.dato}}
(prognose)
Oljepris: {{oilmarketbalance.oilprice}} Dollar per fat.
Markedsbalanse: {{oilmarketbalance.balance}} Millioner fat
Kapittel 1
Oljeprisens fall
- USA

-Vi er de raskeste oljearbeiderne i USA! hoier Louis Randall.

Afroamerikaneren fyker rundt på oljeriggen i utkanten av Mertzon, et veikryss med 781 innbyggere vest i Texas. Under bakken pirker borestrengen hull i Permian-reservoaret.

Før jul produserte dette feltet for første gang mer olje enn hele norsk sokkel til sammen. Det gjør USA til oljenasjon på størrelse med Saudi-Arabia.

Men oljefloden gjør også at prisene kollapser, folk mister jobben og barneskoler må skru av lyset for å spare penger.