Akershus
Østfold
Buskerud
Vestfold
Vest-Agder
Aust-Agder
Telemark
Troms
Møre og Romsdal
Rogaland
Nordland
Hedmark
Oppland
Sør-Trøndelag
Nord-trøndelag
Sogn og Fjordane
Hordaland
Finnmark
Oslo

NORD-TRØNDELAG

Dempet prisvekst

Høy boligbygging og lavere befolkningsvekst holder boligprisveksten i Nord-Trøndelag i sjakk de neste årene.

Boligprisene på landsbasis vil øke hvert av de neste tre årene, slik at de i 2019 blir 20 prosent høyere enn snittprisene i 2016.

Det anslår den ferske prognoserapporten Norsk økonomi, som utarbeides av Samfunnsøkonomisk analyse to ganger årlig.

Konjunkturrapporten har separate boligprisprognoser for 24 norske regioner, deriblant de seks største byene.

Boligprisnivået i Nord-Trøndelag er blant de laveste i landet.

- Boligprisveksten i Trøndelagsfylkene vil fortsette i 2016, men ligge noe lavere enn landsgjennomsnittet. Vi tror veksten i Nord-Trøndelag for 2016 ender på 5,1 prosent, skriver sjeføkonom Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk analyse i rapporten.

Nedenfor kan du se boligprisprognosene for 2017, 2018 og 2019 med kommentarer og analyser. Du kan også lett beregne hvordan din bolig vil utvikle seg i verdi.

Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester. Les mer her .