Akershus
Østfold
Buskerud
Vestfold
Vest-Agder
Aust-Agder
Telemark
Troms
Møre og Romsdal
Rogaland
Nordland
Hedmark
Oppland
Sør-Trøndelag
Nord-trøndelag
Sogn og Fjordane
Hordaland
Finnmark
Oslo

OSLO

Spår 25 prosent prisvekst i Oslo

– Vi får sterk boligprisvekst også de neste årene, sier eiendomsmeglertopp.

Boligprisene på landsbasis vil øke hvert av de neste tre årene, slik at de i 2019 blir 20 prosent høyere enn snittprisene i 2016.

Det anslår den ferske prognoserapporten Norsk økonomi, som utarbeides av Samfunnsøkonomisk analyse to ganger årlig. Konjunkturrapporten har separate boligprisprognoser for 24 norske regioner, deriblant de seks største byene.

- Vi forventer at boligprisene i Oslo vil vokse raskere enn landsgjennomsnittet. Anslaget vårt for 2016 er en vekst på 14,3 prosent, skriver sjeføkonom Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk analyse.

Nedenfor kan du se boligprisprognosene for 2017, 2018 og 2019 med kommentarer og analyser. Du kan også lett beregne hvordan din bolig vil utvikle seg i verdi, hvis prognosene slår til.

Terje Halvorsen, administrerende direktør DNB Eiendom. Foto: Mikaela Berg
- Boligmarkedet i Oslo er i ubalanse denne høsten. Det er altfor få boliger til salgs i forhold til potensielle kjøpere. Vi har mange interessenter til hver bolig, det er mange budgivere og prisene forsetter å gå opp.

- I 2017 tror vi boligprisene vil vokse med 11,7 prosent, før veksten avtar til 6,6 og 5,4 prosent i henholdsvis 2018 og 2019, skriver sjeføkonom Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk analyse i prognoserapporten Norsk økonomi.

Samlet gir det en prisvekst på nye 25,5 prosent de neste tre kalenderårene.

Han forklarer halvering av boligprisveksten utover i prognoseperioden med svakere befolkningsvekst sett i forhold til boligbyggingen og en nedadgående nasjonal trend med tiltakende arbeidsledighet.

Administrerende direktør Terje Halvorsen i DNB Eiendom sier boligmarkedet i Oslo er i ubalanse denne høsten.

- Det er altfor få boliger til salgs i forhold til potensielle kjøpere. Vi har mange interessenter til hver bolig, det er mange budgivere og prisene forsetter å gå opp. I enkelte bydeler er nå 12-månedersveksten over 20 prosent, og det ser ikke ut til å stoppe opp, sier Halvorsen.

25 prosent flere salg

- Den høye aktiviteten i nyboligmarkedet har fortsatt i 2016, skriver Bjørnstad.

I perioden desember 2015 til august 2016 har Samfunnsøkonomisk analyse registrert 25 prosent flere nyboligsalg sammenlignet med samme periode ifjor.

Samtidig har det kraftige nyboligsalget ført til at beholdningen av usolgte boliger har falt markert det siste halve året.

- Salgsøkningen vil normalt gi seg utslag i høyere fullføring av nye boliger i årene fremover, skriver Bjørnstad.

Sjeføkonomens anslag for 2016 er snaut 2600 fullførte boliger. I 2017 og 2018 anslår Samfunnsøkonomisk analyse en boligbygging på henholdsvis 4000 og 3900 boliger. I 2019 forventes snaut 3200 nye boliger.

Ser mange grunner til boligprisoppgang

Halvorsen i DNB Eiendom mener oppgangen på bruktboligpriser i Oslo kommer til å fortsette også de neste årene.

- Kanskje ikke så mye som vi har opplevd de siste 12 månedene, men det kommer fortsatt til å bli en sterk boligprisvekst, sier Halvorsen.

Dette begrunner Halvorsen med at:

• Urbaniseringen fortsetter og Oslo kommer til å ha en sterk vekst i befolkningen

• Det kommer fortsatt til å igangsettes og ferdigstilles for få nye boliger i forhold til behovet

• Renten kommer til å være lav lenge

• Oljeprisen kommer til å øke og stimulere norsk økonomi

• Norsk husholdning har meget god økonomi og formuene stiger

• Arbeidsledigheten i Oslo forblir lav i årene fremover

- Høyere befolkningsvekst i hovedstaden

Samfunnsøkonomisk analyse anslår at befolkningsveksten i Oslo ender på rundt 13.000 personer i 2016 personer.

- Vi tror videre at befolkningsveksten vil ligge på dette nivået før det avtar ned mot 10.000 personer i 2019, skriver Bjørnstad.

   Del artikkelen på facebook
Likte du saken og den nye måten å lese på?
Vi vil gjerne ha din tilbakemelding, send inn her.

Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester. Les mer her .