Akershus
Østfold
Buskerud
Vestfold
Vest-Agder
Aust-Agder
Telemark
Troms
Møre og Romsdal
Rogaland
Nordland
Hedmark
Oppland
Sør-Trøndelag
Nord-trøndelag
Sogn og Fjordane
Hordaland
Finnmark
Oslo

SØR-TRØNDELAG

- Forventer sterk utvikling

Men økt boligbygging vil sammen med noe lavere befolkningsvekst legge en demper på boligprisveksten i Trøndelag.

Boligprisene på landsbasis vil øke hvert av de neste tre årene, slik at de i 2019 blir 20 prosent høyere enn snittprisene i 2016.

Det anslår den ferske prognoserapporten Norsk økonomi, som utarbeides av Samfunnsøkonomisk analyse to ganger årlig.

Konjunkturrapporten har separate boligprisprognoser for 24 norske regioner, deriblant de seks største byene.

Trondheim og Sør-Trøndelag har opplevd sterk boligprisvekst de siste årene.

Mellom 2010 og 2015 vokste boligprisene i Sør-Trøndelag med 42 prosent, 8 prosentpoeng sterkere enn landsgjennomsnittet.

Samfunnsøkonomisk analyse tror boligprisveksten i Trondheim og Sør-Trøndelag vil fortsette i 2016, men ligge noe lavere enn landsgjennomsnittet.

- Vi tror veksten i både Trondheim og Sør-Trøndelag for 2016 ender på 6,7 prosent.

Nedenfor kan du se boligprisprognosene for 2017, 2018 og 2019 med kommentarer og analyser. Du kan også lett beregne hvordan din bolig vil utvikle seg i verdi.

Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester. Les mer her .