Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark

Ny prognoserapport for Oslo

Boligprisene i Oslo skal opp

… men vi vil ikke oppleve en boligbobletilstand i Oslo, mener eiendomstopp.

Boligprisene på landsbasis vil øke hvert av de neste fire årene, slik at de i 2020 blir 22,8 prosent høyere enn snittprisene i 2016.

Det anslår den ferske prognoserapporten Norsk økonomi, som ble utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse i mars 2017. Konjunkturrapporten har separate boligprisprognoser for 24 norske regioner, deriblant de seks største byene.

– Vi forventer at boligprisene i Oslo vil vokse raskere enn landsgjennomsnittet gjennom prognoseperioden. Anslaget vårt for boligpriser i 2017 er en vekst på 14,9 prosent, skriver Samfunnsøkonomisk analyse i rapporten.

Nedenfor kan du se boligprisprognosene for 2017, 2018, 2019 og 2020 med kommentarer og analyser. Du kan også lett beregne hvordan din bolig vil utvikle seg i verdi, hvis prognosene slår til.

- Vi vil ikke oppleve en boligbobletilstand i Oslo
Foto: Mikaela Berg
– Vi vil ikke oppleve en boligbobletilstand i Oslo
Terje Halvorsen Administrerende direktør i DNB Eiendom

- I 2018 tror vi boligprisene vil vokse med 7,5 prosent, før veksten avtar til 4,9 og 3,0 prosent i henholdsvis 2019 og 2020, skriver Samfunnsøkonomisk analyse i prognoserapporten Norsk økonomi.

Samlet gir dette en prisvekst på hele 33,5 prosent de neste fire kalenderårene.

Nedgangen i prisveksten forklares med en svakere befolkningsvekst sett i forhold til boligbyggingen, samtidig som rentene er ventet å komme opp mot slutten av prognoseperioden.

- Vi forventer at rentene holdes lave gjennom hele prognoseperioden, og at første renteheving først kommer i 2019. Potensielt noe høyere utlånsrenter mot slutten av prognoseperioden vil således virke svakt dempende på boligprisene i 2019 og 2020. Når renten stiger er imidlertid svært usikkert, skriver Samfunnsøkonomisk analyse i rapporten.

Administrerende direktør Terje Halvorsen i DNB Eiendom forventer også en dempet boligprisvekst i hovedstaden fremover.

- Vi vil gå fra en meget sterk boligprisvekst i Oslo, noe som ikke er bærekraftig over tid, til en boligprisøkning på et mer normalt nivå, sier administrerende direktør Terje Halvorsen i DNB Eiendom.

Fra februar 2016 til februar i 2017 steg boligprisene i Oslo 24 prosent.

Tror på flere nye boliger

Godt salg av nye boliger i Oslo gjør at Samfunnsøkonomisk analyse forventer tiltagende boligbygging fremover.

- Men det kraftige nyboligsalget har ført til at beholdningen av usolgte boliger har falt markert det siste halve året. For at det gode nyboligsalget skal fortsette, er markedet avhengig av høy tilførsel av nye boliger i tiden fremover, skriver Samfunnsøkonomisk analyse i rapporten.

I 2016 ble det fullført 2.450 boliger i hovedstaden. Den positive utviklingen i nyboligsalget i Oslo den siste tiden gjør at Samfunnsøkonomisk analyse tror fullføringen av nye boliger vil tilta utover i prognoseperioden.

- Vårt anslag for 2017 og 2018 er henholdsvis 4.200 og 4.500 fullførte boliger. Før vi forventer at det avtar til 3.500 og 2.900 i henholdsvis 2019 og 2020, skriver analytikerne i rapporten.

- Tror på en «myk landing»

Halvorsen i DNB Eiendom mener 12 måneders veksten vil svekke seg fra måned til måned gjennom året og videre inn i 2018. Han peker på fire hovedårsaker til at dette vil skje:

* Tilbudssiden vil styrkes.

* Tilflyttingstakten til Oslo viser en nedgang.

* Nye boliglånsforskrifter vil få effekt.

* Lønnsveksten har flatet ut.

- Vi tror på en «myk landing». Vi vil ikke oppleve en boligbobletilstand i Oslo eller i Norge, sier Halvorsen.

Avtakende befolkningsvekst

Hovedstaden har en avtakende befolkningsvekst. I 2015 var befolkningsveksten på 1,7 prosent, noe som tilsvarer en befolkningøkning på 10.700 personer. I 2016 økte Oslo befolkning med snaut 8.400 personer.

- For 2017 anslår vi befolkningsveksten til drøyt 8.000 personer. Vi tror videre at befolkningsveksten vil ligge omtrent på dette nivået ut prognoseperioden, skriver Samfunnsøkonomisk analyse.

likte du saken?
Vi vil gjerne ha din tilbakemelding, send inn her.

Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester. Les mer her .