Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark

Ny prognose for boligpriser 2017-2020

Høy boligbygging demper boligprisutviklingen i Sør-Trøndelag

Boligkjøperne har det ikke travelt, bekrefter eiendomsmegler.

Boligprisene på landsbasis vil falle 3,3 prosent neste år, før det igjen blir en forsiktig prisstigning i 2019 og 2020.

Det anslår den ferske prognoserapporten Norsk økonomi, som er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse i oktober 2017. Konjunkturrapporten har separate boligprisprognoser for 24 norske regioner, deriblant de seks største byene.

– Økt boligbygging vil sammen med noe lavere befolkningsvekst legge en demper på boligprisveksten i Trøndelag, skriver Samfunnsøkonomisk analyse i rapporten.

I 2018 forventer analytikerne at boligprisene i Trondheim faller 3,5 prosent, mens Sør-Trøndelag får en prisnedgang på 2,2 prosent.

Nedenfor kan du se boligprisprognosene for 2017, 2018, 2019 og 2020 med kommentarer og analyser. Du kan også lett beregne hvordan din bolig vil utvikle seg i verdi, hvis prognosene slår til.

– Jeg tror markedet vil fortsette å holde seg på det nivået vi er i dag
Foto: Eiendomsmegler1
– Jeg tror markedet vil fortsette å holde seg på det nivået vi er i dag
Tonje Borthen Avdelingsleder, Eiendomsmegler 1 Nybygg i Trondheim

Trondheim og Trøndelagsfylkene har opplevd sterk boligprisvekst de siste årene. Mellom 2010 og 2016 vokste boligprisene i Sør-Trøndelag med 32 prosent, noe som er to prosentpoeng sterkere enn landsgjennomsnittet. Den underliggende veksten hittil i år har vært svak i både Trondheim og Trøndelag for øvrig.

– For 2017 forventer vi en boligprisvekst på 3,1 prosent i Sør-Trøndelag, skriver Samfunnsøkonomisk analyse i prognoserapporten Norsk økonomi.

I 2018 vil prisene falle med 2,2 prosent sammenlignet med gjennomsnittsprisene i 2017, ifølge prognosene. I 2019 og 2020 ventes en boligprisvekst på henholdsvis 1,3 og 4,0 prosent i Sør-Trøndelag.

I prognosene regnes årsgjennomsnitt mot årsgjennomsnitt.

Analytikerne venter at Trondheim i 2017 ender med en prisstigning på 4,1 prosent sammenlignet med gjennomsnittsprisene i 2016.

I 2018 vil prisene falle med 3,3 prosent sammenlignet med årets gjennomsnittspriser, ifølge prognosene. I 2019 og 2020 ventes en boligprisvekst på henholdsvis 1,1 og 4,8 prosent i Trondheim.

– Økt boligbygging vil sammen med noe lavere befolkningsvekst legge en demper på boligprisveksten i Trøndelag, skriver Samfunnsøkonomisk analyse.

Samlet innebærer prognosen en vekst i boligprisene på 6,4 prosent i Trondheim i løpet av de fire årene fra 2017 til og med 2020.

I Sør-Trøndelag ventes en vekst på 6,2 prosent i samme periode.

Boligprisutviklingen henger tett sammen med bankenes utlånspraksis og rentenivå. Lave renter de siste årene har gitt en kraftig økning i gjeldsgraden blant husholdningene og er en viktig forklaring bak den høye boligprisveksten, påpeker Samfunnsøkonomisk analyse.

– Vi venter at rentene holdes lave gjennom hele prognoseperioden, og at første renteheving først kommer i begynnelsen av 2019. Potensielt noe høyere utlånsrenter mot slutten av prognoseperioden vil således virke svakt dempende på boligprisene i 2019 og 2020, skriver Samfunnsøkonomisk analyse i rapporten.

– Må regne med å avholde et par visninger før man får solgt

Avdelingsleder Tonje Borthen i Eiendomsmegler 1 Nybygg i Trondheim påpeker at boligkjøperne i Trondheim i mindre grad er påvirket av de nye boliglånsforskriftene

– Solid befolkningsvekst og god sterk fremtidstro gjør at etterspørselen etter bolig er stabilt god, sier Borthen.

Borthen sier man må regne med å avholde et par visninger før man får solgt en bruktbolig.

– I Trondheim vil jeg si at vi er i et normalmarked. Riktig prissetting vil jo også være viktig nå som før. Jeg tror markedet vil fortsette å holde seg på det nivået vi er i dag, sier Borthen.

Selger færre nyboliger

Nyboligsalget har vært godt i fylket de siste årene, og det er spesielt salget i Trondheim som har bidratt til dette.

I 2016 registrerte Samfunnsøkonomisk analyse salg av 2050 nye boliger for fylket samlet. Dette var en økning med 28 prosent fra året før. De fleste salgene kom i Trondheim. Her ble det solgt nesten 1700 nye boliger i fjor, en økning på 400 boliger fra året før.

– Hittil i år har vi imidlertid observert en nedgang i salget. Til og med august 2017 hadde vi registrert salg av snaut 1200 boliger i Sør-Trøndelag, hvorav nær 900 er solgt i Trondheim. Det innebærer en nedgang fra samme periode i fjor på 25 prosent i Trondheim, og 16 prosent i fylket for øvrig, skriver Samfunnsøkonomisk analyse.

Analytikerne forventer høy boligbygging i Sør-Trøndelag fremover.

– For Sør-Trøndelag forventer vi i 2017 ferdigstillelse av 3200 boliger, før boligbyggingen tar seg ytterligere opp til 3800 boliger i 2018 og 2019. I 2020 forventer vi at veksten avtar til i underkant av 3000 boliger. Omkring 65 prosent av de nye boligene i Sør-Trøndelag vil bygges i Trondheim, skriver Samfunnsøkonomisk analyse i rapporten.

– Boligkjøperne har mye å velge i

Borthen bekrefter at tilbudet av både brukte og nye boliger er godt

– Det er mange boligprosjekter på vei ut i markedet, så boligkjøperne har mye å velge i og har det ikke travelt. Dette kan føre til at det kanskje tar litt lengre tid før prosjektene selger nok til bygging, sier Borthen.

Trondheims-megleren ser at leilighetsprosjekter som er en del av en bydelsutvikling går godt.

– Beliggenhet er også avgjørende for mange når man velger plass å bo. I tillegg er det god etterspørsel etter familieboliger både sentrumsnært og litt utenfor sentrum – både eneboliger, rekkehus og tomannsboliger, sier Borthen.

– Det er i de byene hvor det er kommet mest ut for salg, at prisene korrigerer mest
Foto: Ida von Hanno Bast
– Det er i de byene hvor det er kommet mest ut for salg, at prisene korrigerer mest
Frank Jullum Sjeføkonom i Danske Bank

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank sier Trondheim preges av samme utviklingstrekk som flere andre norske byer.

– Det er korreksjon i prisene også i Trondheim nå. Det er fordi det i likhet med Oslo er blitt bygget ganske mye i de siste årene.

– Det er i de byene hvor det er kommet mest ut for salg, at prisene korrigerer mest. Dette virker veldig som en tilbudssidehistorie, sier han.

Venter lavere befolkningsvekst

– I våre prognoser har vi lagt til grunn en noe lavere befolkningsvekst enn vi har sett den siste femårsperioden, skriver Samfunnsøkonomisk analyse.

I Sør-Trøndelag ventes en befolkningsøkning på 3500 personer i 2017.

– Veksten vil så avta gradvis ned mot rundt 2300 personer i 2020, skriver Samfunnsøkonomisk analyse i rapporten.

Likte du sakten?
Vi vil gjerne ha din tilbakemelding, send inn her.

Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester. Les mer her .