Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark

Ny prognose for boligpriser 2017-2020

Venter kraftigere boligprisfall i Troms neste år

Perioden med innhenting i boligmarkedet i Tromsø er over, ifølge nye prognoser.

Boligprisene på landsbasis vil falle 3,3 prosent neste år, før det igjen blir en forsiktig prisstigning i 2019 og 2020.

Det anslår den ferske prognoserapporten «Norsk økonomi», som er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse i oktober 2017. Konjunkturrapporten har separate boligprisprognoser for 24 norske regioner, deriblant de seks største byene.

– I 2017 tror vi boligprisene vil vokse med 3,9 prosent, før de vil falle med 2,0 prosent i 2018, skriver Samfunnsøkonomisk analyse om utsiktene for boligmarkedet i Tromsø.

For Troms fylke som helhet ventes det litt svakere vekst i år og litt kraftigere fall til neste år.

Nedenfor kan du se boligprisprognosene for 2017, 2018, 2019 og 2020 med kommentarer og analyser. Du kan også lett beregne hvordan din bolig vil utvikle seg i verdi, hvis prognosene slår til.

– Vi opplever en liten utflating i markedet, men forventer at markedet tar seg opp igjen på nyåret.
Foto: Sne Eiendom
– Vi opplever en liten utflating i markedet, men forventer at markedet tar seg opp igjen på nyåret.
Tom Espen Stormo Daglig leder i Sne Eiendom i Tromsø

Sammenlignet med Oslo, Trondheim, Stavanger og Bergen var boligprisveksten moderat i Tromsø i årene 2010 til 2012. Dette gjør at nivået på boligprisene er blitt hengende etter de andre byene, og at Tromsø har vært inne i en «innhentingsfase», skriver Samfunnsøkonomisk analyse i rapporten.

Mellom 2011 og 2016 vokste boligprisene i Troms med totalt 49 prosent. Det er nest sterkest i landet etter Oslo. Prisveksten ble drevet av utviklingen i Tromsø, der prisene steg 51 prosent i løpet av perioden.

– Veksten i byen har tiltatt gjennom perioden, og de siste årene har veksten vært nær ti prosent årlig. Vi tror mye av vekstpotensialet i Troms og Tromsø nå er hentet ut, og vi tror derfor på noe lavere vekst i årene fremover, skriver Samfunnsøkonomisk analyse.

I år vil boligprisene i Tromsø ifølge prognosen vokse med 3,9 prosent, før de vil falle med 2,0 prosent neste år.

– I 2019 og 2020 tror vi veksten blir henholdsvis 0,3 og 3,0 prosent. Anslagene for Troms fylke ligger om lag som Tromsø ut prognoseperioden, skriver analytikerne.

I prognosene regnes årsgjennomsnitt mot årsgjennomsnitt.

Prognosen forklares blant annet med at boligbyggingen vil fortsette å øke, samtidig som befolkningsveksten vil bli lavere.

Samlet innebærer prognosen en vekst i boligprisene på 3,8 prosent i Troms i løpet av de fire årene fra 2017 til og med 2020. Dette er klart svakere enn prognosen for landsgjennomsnittet.

For Tromsø blir den samlede prisveksten i løpet av fireårsperioden på 5,2 prosent, ifølge Samfunnsøkonomisk analyse.

Boligprisutviklingen henger tett sammen med bankenes utlånspraksis og rentenivå. Lave renter de siste årene har gitt en kraftig økning i gjeldsgraden blant husholdningene og er en viktig forklaring bak den høye boligprisveksten, påpeker Samfunnsøkonomisk analyse.

– Vi venter at rentene holdes lave gjennom hele prognoseperioden, og at første renteheving først kommer i begynnelsen av 2019. Potensielt noe høyere utlånsrenter mot slutten av prognoseperioden vil således virke svakt dempende på boligprisene i 2019 og 2020, står det i rapporten.

I Troms falt boligprisene med 0,7 prosent i tredje kvartal sammenlignet med kvartalet før, ifølge tall fra Eiendom Norge. I Tromsø falt prisene med 0,3 prosent i kvartalet, mens nedgangen var på 1,2 prosent i Harstad.

– Vi opplever en liten utflating i markedet, men forventer at markedet tar seg opp igjen på nyåret. Regionen har god vekst og næringslivet går bra. Vi har lav arbeidsledighet og lave renter. Disse faktorene er med på å underbygge vår tro på en fortsatt prisvekst og aktivitet i vår region, sier daglig leder Tom Espen Stormo i Sne Eiendom i Tromsø

Han har to konkrete tips som han mener kan være gode eiendomskjøp i Tromsø fremover:

– Både eneboliger og hytter er kraftig underpriset. Vi forventer en korreksjon på dette de kommende årene, sier Stormo.

Høyere, så lavere boligbygging

Totalt registrerte Samfunnsøkonomisk analyse salg av 495 nye boliger i løpet av 2016. Dette var en økning med 18 prosent fra året før.

– Vi forventer derfor en økning også i boligbyggingen, skriver analytikerne i rapporten.

– Salget hittil i år har imidlertid vært noe svakere enn på samme tid i fjor, noe som vil gi seg utslag i litt lavere boligbygging mot slutten av prognoseperioden, legger de til.

Lavere befolkningsvekst enn tidligere ventet

I fjor var befolkningsveksten i Troms på 0,7 prosent. Veksten skyldes en befolkningsvekst i Tromsø på 1,4 prosent. Innvandring er den viktigste vekstkomponenten, men Tromsø har i tillegg et fødselsoverskudd. Samtidig hadde byen en positiv innenlands flyttegevinst.

– Vi har tidligere lagt vekt på at den økte oljesatsingen i nord vil gi ringvirkninger til økonomien i Nord-Norge, og at regionen derfor trolig vil oppleve økt befolkningsvekst i årene som kommer. Lav oljepris og fallet i oljeinvesteringene gjør imidlertid at vi er mer avventende til denne oljesmurte veksten, skriver analytikerne i rapporten.

Nå legger Samfunnsøkonomisk analyse til grunn en samlet økning i befolkningen på 2000 personer i Nord-Norge i år, rundt 1300 i 2018 og rundt 1000 personer i både 2019 og 2020.

– Om lag halvparten av befolkningsøkningen i Nord-Norge vil komme i Tromsø, skriver Samfunnsøkonomisk analyse i rapporten.

Likte du sakten?
Vi vil gjerne ha din tilbakemelding, send inn her.

Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester. Les mer her .