Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Nordland
Troms
Finnmark
Trøndelag

Ny prognose for boligpriser 2018-2021

Venter at boligprisene i Finnmark vil stige mer enn på landsbasis

Boligprisene i landets nordligste fylke holdt nesten tritt med utviklingen på landsbasis de siste fem årene. De neste fire årene vil veksten bli sterkere enn landsgjennomsnittet, ifølge nye prognoser.

Boligprisene på landsbasis vil stige i hvert av de fire neste årene, slik at de i 2021 blir 8,5 prosent høyere enn snittprisene i 2017.

Det anslår den ferske prognoserapporten «Norsk økonomi», som er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse i mars 2018. Konjunkturrapporten har separate boligprisprognoser for 24 norske regioner, deriblant de seks største byene.

Nordland, Troms og Finnmark vil være blant fylkene med svakest utvikling i boligprisene de neste fire årene, ifølge prognosene.

Troms vil ha den svakeste utviklingen blant alle landets 18 fylker. I år er det ventet flat prisutvikling, mens prisene neste år er ventet å stige med 1,5 prosent. I Tromsø er det ventet en prisoppgang på 0,3 prosent i år og 2,0 prosent neste år.

I Finnmark er prisveksten ventet å bli noe sterkere enn på landsbasis. I år er prognosen en vekst på 0,7 prosent, før prisveksten tiltar til 2,1 prosent neste år.

For Nordland vil prisveksten i fireårsperioden bli svakere enn på landsbasis. I år ventes veksten å bli 0,4 prosent, før den øker til 1,5 prosent neste år.

Nedenfor kan du se boligprisprognosene for 2018, 2019, 2020 og 2021 med kommentarer og analyser. Du kan også lett beregne hvordan din bolig vil utvikle seg i verdi, hvis prognosene slår til.

Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester. Les mer her .