Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Nordland
Troms
Finnmark
Trøndelag

Ny prognose for boligpriser 2018-2021

Venter at Stavanger blir byen med sterkest boligprisvekst

– Vi tror potensialet for prisfall i Stavanger nå er uttømt, og er dermed positive til boligprisutviklingen her, skriver Samfunnsøkonomisk analyse i ny prognoserapport.

Boligprisene på landsbasis vil stige i hvert av de fire neste årene, slik at de i 2021 blir 8,5 prosent høyere enn snittprisene i 2017.

Det anslår den ferske prognoserapporten «Norsk økonomi», som er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse i mars 2018.

Konjunkturrapporten har separate boligprisprognoser for 24 norske regioner, deriblant de seks største byene.

– Prisene i Stavanger har falt i lang tid, og prisene har i perioder vært lavere enn i sammenliknbare byer. I motsetning til de andre store byene vi lager prognoser for, ser vi ikke lenger potensial for ytterligere prisfall i oljebyen. I Stavanger tror vi boligprisene vil vokse med 2,5 prosent i 2018. Vi forventer noe lavere vekst i fylket utenom Stavanger, skriver Samfunnsøkonomisk analyse i rapporten.

Nedenfor kan du se boligprisprognosene for 2018, 2019, 2020 og 2021 med kommentarer og analyser. Du kan også lett beregne hvordan din bolig vil utvikle seg i verdi, hvis prognosene slår til.

Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester. Les mer her .