Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Nordland
Troms
Finnmark
Trøndelag

Ny prognose for boligpriser 2018-2021

To viktige utviklingstrekk vil legge en demper på boligprisveksten i Trøndelag

Boligprisene i Trøndelag og Trondheim vil bare vokse svakt sterkere enn prisene på landsbasis de neste årene, ifølge nye prognoser.

Boligprisene på landsbasis vil stige i hvert av de fire neste årene, slik at de i 2021 blir 8,5 prosent høyere enn snittprisene i 2017.

Det anslår den ferske prognoserapporten «Norsk økonomi», som er utarbeidet av Samfunnsøkonomisk analyse i mars 2018. Konjunkturrapporten har separate boligprisprognoser for 24 norske regioner, deriblant de seks største byene.

I Trøndelag ventes det moderat vekst i boligprisene i år, ifølge prognosene.

– Vi forventer en meget svak vekst på 0,7 prosent i 2018. Videre forventer vi at veksten vil begynne å tilta fra og med 2019. I 2019 forventer vi en vekst på 2,1 prosent, rett over nasjonalt nivå på 2,0 prosent, skriver Samfunnsøkonomisk analyse i rapporten.

I Trondheim vil veksten bli litt sterkere enn i fylket for øvrig i 2019.

Nedenfor kan du se boligprisprognosene for 2018, 2019, 2020 og 2021 med kommentarer og analyser. Du kan også lett beregne hvordan din bolig vil utvikle seg i verdi, hvis prognosene slår til.

Vi benytter cookies på DN.no til analyseformål, tilpasning av innhold og annonser og for å videreutvikle våre tjenester. Les mer her .