Laster inn skattelistene...
En feil oppsto under innlasting av skattelistene.
Snittinntekt: * kr ( opp {{selection.history.inntektChange | norskKommaAbs }} %) ( ned {{selection.history.inntektChange | norskKommaAbs }} %) ( uendret)
* millioner kroner ( opp {{selection.history.totalTaxChange | norskKommaAbs }} %) ( ned {{selection.history.totalTaxChange | norskKommaAbs }} %) ( uendret) * skatteytere ( opp {{selection.history.totalPopChange | norskKommaAbs }} %) ( ned {{selection.history.totalPopChange | norskKommaAbs }} %) ( uendret)
* Skatteytere som skatter til flere kommuner telles fullstendig på alle kommunene