Det var i en artikkel om elbåter i DN i juni at utslippstallene ble referert – med Statistisk sentralbyrå (SSB) som kilde. Disse viser at 500.000–600.000 norske fritidsbåter med diesel- eller bensinmotor slapp ut 531.000 tonn CO2 i 2017. Det er i så fall mer enn fiskeflåten og også mer enn alle norske ferger slapp ut.

Tallene skapte sterke reaksjoner hos båtmotorimportørene og hos Norboat. Bransjeorganisasjonen kontaktet SSB for å få innsyn i analysen som viste seg å være forfattet av Miljødirektoratet.

«Hårreisende galt»

Helt sentralt i beregningene er såkalt effektuttak; det vil altså si hvor stor andel av en motors effekt som i gjennomsnitt utnyttes i løpet av de 30–35 timene en båtmotor er i drift i løpet av sesongen.

– Miljødirektoratet har beregnet 70 prosent gjennomsnittlig effektuttak for samtlige motorer – fra 90 prosent for de minste under ti hestekrefter til 40 prosent for de største motorene. Det er hårreisende galt, mener Stein-Harald Jørgensen, salgs- og produktsjef hos Suzuki-importøren Erling Sande.

– Vi har tracket dette direkte fra motorene i en årrekke, og våre tall viser som oftest mellom ti og 20 prosent. Det er i alle fall ikke over 30 prosent. Dessuten er det også lagt inn et drivstofforbruk basert på høye – og ikke minst gamle – tall. Utslipp og forbruk av drivstoff er halvert på 20 år takket være nye motorer som heller ikke forbrenner olje som de gamle totakterne. I sum betyr dette at Miljødirektoratet bommer stygt. Deres tall er minst dobbelt så høye som de reelle utslippene fra fritidsbåtene, mener Jørgensen.

Ingen detaljert statistikk

Nina Holmengren, seksjonsleder i Miljødirektoratet, skriver i en epost til DN at samlet forbruk og utslipp fra bensin og diesel er beregnet ut fra salgsstatistikken for petroleumsprodukter og er relativt sikkert. Men når dette skal fordeles på utslippskilder, er ofte usikkerheten høyere.

– I beregningen av forbruk og utslipp fra fritidsbåter inngår flere parametere; motorstørrelse (kW), antall båter per motorstørrelse, utnyttet effekt per motorstørrelse, driftstimer per år per motorstørrelse, og forbruk av drivstoff per kWh. Det finnes ikke detaljert statistikk som kan gi sikre anslag for alle disse parametrene, skriver hun.

– Utnyttet effekt per motorstørrelse i beregningen varierer fra 90 prosent for de aller minste motorene til 40 prosent for de største. Inndelingen i effektutnyttelse er vurderinger gjennomført av Civita på oppdrag fra Miljødirektoratet i 2013, basert på to studier fra 2006 og 1996. Det er usikkerhet knyttet til alle de ulike parametrene som inngår i utslippsberegningen. Noen kan vise seg å være noe overestimert, mens andre kan være underestimert, skriver Holmengren.

Hun legger til at «dersom det finnes ny, dokumentert informasjon om parametrene som inngår i beregningene av utslipp fra fritidsbåter, vil vi gjerne ha informasjon om dette, slik at vi kan vurdere om den nye kunnskapen kan inkluderes i utslippsberegningen».(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.