Statkraft kan sende ut en gladmelding fredag: Regjeringen har vedtatt å styrke Statkrafts egenkapital med 14 milliarder kroner.

- Styret er svært fornøyd med at regjeringen med dette gir støtte til selskapets strategi. Økt egenkapital gir selskapet mulighet til forsterket satsing både i Norge og i utlandet, sier styreleder Svein Aaser.

Pengene ble tilgjengelig gjennom salderingen av statsbudsjettet, og kommer som kjært tilskudd til Statkraft. Selskapet kan realisere nå en investeringsplan på rundt 82 milliarder kroner.

Den som venter på noe godt......?
I juni ertet den daværende styreleder i Statkraft, Arvid Grundekjøn, på seg næringsminister Trond Giske. Under et foredrag uttrykte Grundekjøn stor frustrasjon over at Næringsdepartementet, som eier Statkraft, ikke hadde gitt selskapet klarsignal for en kapitalutvidelse selskapet ønsker for å satse i utlandet.

Det hadde da gått 16 måneder siden Grundekjøn sendte forslag til Nærings- og handelsdepartementet om ny strategi for Statkraft, uten å ha fått svar.

- Vi sitter her som styre, og føler at selskapet gjør det bra og er veldig ivrige etter å gjøre en jobb som er vanskelig å gjøre. Det er utfordrende å ha en eier som har et slikt beslutningssystem, sa Grundekjøn.

Les: Ga Trond Giske pepper i 15 minutter på overtid

Fornybar energi
Grundekjøn gikk av etter kraftsalven, og nå kommer altså pengene. Planene for de nye investeringene er i sin helhet knyttet til fornybar energi i Norge og utlandet.

- Regjeringens forslag vil gi Statkraft styrket vekst innen miljøvennlig og fleksibel kraftproduksjon, internasjonal vannkraft, vindkraft samt fjernvarme, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.

Ikke endelig behandlet
Ny saldering av statsbudsjett for 2010 skal behandles av Stortinget i løpet av desember. Beløpet er foreslått som innskuddskapital til Statkraft SF, som deretter vil benytte den nye kapitalen som aksjeinnskudd i Statkraft AS.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.