Næringsminister Mæland utnevnte 29. juni 2016 Thorhild Widvey, tidligere olje- og energiminister (2004–05) og kulturminister (2013–15), til ny styreleder i Statkraft. Næringsdepartementet har ifølge mediene opplyst at det finnes sms-korrespondanse mellom næringsministeren og Widvey om utnevnelsen, men at sms-ene er unntatt fra offentlighet.