Fredag lettet næringsminister Monica Mæland på sløret for første gang på en uke. Justisdepartementets lovavdeling konkluderte som ventet at hun var habil da hun utnevnte tidligere regjeringskollega og (litt) venninne Thorhild Widvey til ny styreleder i Statkraft. Det betyr at slik loven tolkes av regjeringens jurister er ikke Mæland og Widvey så nære venninner at det på noen måte gjør næringsministeren forutinntatt.

Samtidig