Statens eierskap inkluderer mange av Norges største bedrifter. Men på den statlige eierskapslisten finnes det også en rekke mindre bedrifter. Som herskapelige Staur Gård på Stange, rett sør for Hamar. Det er Norges eneste statseide bondegård, eid av Landbruks- og matdepartementet.

Hvorfor statlig eierskap?

Det er landbruksforskningen som foregår på eiendommen som er hovedbegrunnelsen for at staten skal eie gården, men det meste av inntektene kommer fra overnatting og konferansevirksomhet.

- Eiendommen er i dag en viktig ressurs for forsknings- og forsøksvirksomhet i jordbruket, og departementets vurdering så langt har vært at dette er en oppgave som ivaretas godt gjennom statlig eierskap til eiendommen, sier avdelingsdirektør Per Eivind Jensen i Landbruks- og matdepartementet.

Mens staten eier selve gården, er har aksjeselskapet Staur Gård ansvaret for driften. I 2013 kom rundt 65 prosent av Staur Gårds totale inntekter på nær 8,9 millioner kroner fra gjestegårdsvirksomheten. De resterende 35 prosentene, eller rundt 3,1 millioner kroner, kom fra forsøksgårdsvirksomheten.

Har mottatt 15 millioner fra Staten

- Som eier av eiendommen, er det Staten som har ansvaret av vedlikeholdet av gården. Vi er kun en leietaker, forteller daglig leder Ola M. Qvale i driftsselskapet Staur Gård as.

Siden opprettelsen av driftsselskapet i 2001 har Landbruksdepartementet gitt Staur Gård as over 15 millioner kroner i støtte til nødvendig vedlikehold på eiendommen. Ordningen er tidligere blitt kritisert for å være konkurransevridende, og i den nye leieavtalen fra 2013 stoppes det meste av pengestrømmen fra staten.

- Vedlikehold skal nå dekkes over budsjettene til Staur Gård as, forteller styreleder Per Harald Grue i driftsselskapet.

Den nye avtalen forplikter Staur Gård til å bruke minst 1,1 millioner kroner årlig på å vedlikeholde og utvikle eiendommen.

- Selskapet må nå makte å skape et overskudd til å dekke det nødvendige vedlikeholdet. Det er en mer krevende kontrakt som stiller større krav til selskapet og til oss i styret, sier Grue

En mer ryddig avtale

Kritikk av den statlige vedlikeholdstøtten som Staur Gård har mottatt, var en viktig årsak til avtaleendringen.  

- Vurderingen til departementet var nok at det var mer ryddig at disse kostnadene ble båret av selskapet, sier Grue.

- Departementet ønsket et tydelig skille mellom selskapets forretningsmessige drift og departementets generelle ansvar for å opprettholde standarden på selve eiendommen, sier Per Eivind Jensen i Landbruks- og matdepartementet.

Artikkelen fortsetter under bildet

Hageanlegget med utsikt mot Mjøsa. (Foto Øyvind Elvsborg)
Hageanlegget med utsikt mot Mjøsa. (Foto Øyvind Elvsborg) (Foto: ¯yvind Elvsborg)
Daglig leder Ola M. Qvale er enig i at den nye avtalen er mer ryddig, men legger ikke skjul på at den legger et press på driftsselskapet.

- 1,1 millioner kroner av en omsetning på åtte millioner kroner, blir en ganske høy leie, sier Qvale. Han påpeker at driftsselskapet allerede før den nye avtalen trådde i kraft i 2013, har dekket store deler av vedlikeholdskostnadene selv.

Vurderer ikke salg

Store deler av eiendommen, inkludert hovedbygningen og parkanlegget, ble i 2012 vernet av Riksantikvaren. Staten vil fortsatt bære kostnader ved større utbedringer på gården, herunder tiltak knyttet til dette vernet. Ola M. Qvale har de siste to årene mottatt en årslønn på rundt 800.000 kroner for jobben som daglig leder i Staur Gård as.  

- Dette er en lønn som står i et fornuftig forhold til de oppgaver den daglige lederen utfører, sier styreleder Per Harald Grue.

Staur Gård as hadde i 2013 fem faste ansatte og en omsetning på nær 8,9 millioner kroner. Staur Gård er ikke nevnt i Solberg-regjeringens eierskapsmelding og ifølge Landbruks- og matdepartementet er det foreløpig ingen planer om at Staten skal selge eiendommen eller driftsselskapet.  

Les også:

  Slik finner nettkjempen drømmekandidatene

Ostegründer i retten for underslag  

  Ranet 2 millioner fra saudiarabisk prins i Paris (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.