Tirsdag samler næringsminister Monica Mæland (H) konsernsjefer og styreledere i landets største bedrifter pluss et utvalg av norske eiere til Eierskapskonferanse på Grand Hotel i Oslo.

Det skjer noen uker før hun vil presentere regjeringens eierskapsmelding for Stortinget.

- Meldingen kommer i slutten av juni. Den vil inneholde en gjennomgang av hvert enkelt selskap som staten har eierandel i, og en kategorisering av eierskapet, sier Mæland til DN.

Hovedregelen

Høyre og Frp har flere ganger argumentert for redusert statlig eierskap i norsk næringsliv, og ifølge Sundvollen-plattformen vil regjeringen styrke det private eierskapet.

Mæland vil tirsdag verken bekrefte eller avkrefte om eierskapsmeldingen vil innebære en konkret salgsliste.

- Eventuelle nedsalg vil skje på bakgrunn av forretningsmessige vurderinger, vurderinger av markedet og det enkelte selskapet, sier Mæland og legger til:

- Vi har ikke hastverk.

Hovedregelen

Et sentralt spørsmål på tirsdagens konferanse er: Hvordan legge til rette for privat eierskap?

- Staten skal ikke eie bare eie for å eie, sa Mæland da hun åpnet konferansen.

Videre understreket hun at «privat eierskap skal være hovedregelen i norsk næringsliv».

- Statlig eierskap i de enkelte selskapene skal særskilt begrunnes, sa næringsministeren.

- Det foreligger imidlertid grunner for at staten bør være inne på eiersiden i enkelte selskaper, eksempelvis for å opprettholde norsk forankring eller der hvor det er sektorpolitiske mål som skal innfris, sa hun.

Svekket resultatet

I alt forvalter departementene statens direkte eierskap i 68 selskaper.

Det samlede årsresultatet etter skatt og minori­tetsinteresser for disse selskapene ble 76 milliarder kroner i 2013, en nedgang på omtrent 25 milliarder kroner fra året før, viser eierskapsberetningen som ble lagt frem tirsdag.

- Statoils resultatnedgang på 29 milliarder kroner bidro vesentlig til den samlede nedgangen, heter det blant annet i Mælands forord til beretningen.

- Den økonomiske utviklingen i selskapene med forretningsmessige mål har variert. Mange har klart seg godt, mens andre har hatt et krevende år. Samlet verdianslag for de 26 selskapene med forretningsmessige mål, var 665 milliarder kroner i 2013, mot 595 milliarder kroner i 2012, opplyses det.

Den norske stat er den desidert største aksjeeieren på Oslo Børs, med kontrollerende interesser i Statoil (67 prosent), Cermaq (59 prosent), DNB (34 prosent), Kongsberg Gruppen (50 prosent), Norsk Hydro (34 prosent), Telenor (54 prosent), Yara (36 prosent) og SAS (14 prosent, sammen med den svenske og danske stat). I tillegg er Norge storeier i unoterte selskaper som Aker Kværner Holding, Argentum, Entra, Flytoget, Mesta, Statkraft.

DN kommer tilbake med mer fra eierskapskonferansen.

Les også: Tjente 230 mill. på aksjer (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.