Konseptvalgutredningens prosjektleder Kyrre Nordhagen anbefaler at dagens sentralnett fornyes og forsterkes for å møte framtidens behov for sikker strømforsyning i Oslo-regionen.

Siden 1990 har strømforbruket i Stor-Oslo økt med 30 prosent, uten at det har blitt foretatt vesentlige endringer i sentralnettet.

- Forventet befolkningsvekst og nytt forbruk, som elbiler og varmepumper til erstatning for oljefyring, tilsier at strømforbruket vil øke i framtiden. Nettet må forsterkes og fornyes for å møte framtidens krav til sikker strømforsyning, byutvikling og klimaløsninger. Analyser viser at energieffektivisering og lokal produksjon ikke er nok, sier Nordhagen.

Utvalget mener oppgradering av dagens nett i Stor-Oslo vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Statnetts beste estimat er investeringer på om lag 1 milliard kroner i året over en periode på minst 15 år. Det er knyttet usikkerhet til beregning av kostnader langt fram i tid, men lønnsomheten vil være robust, mener utvalget.

Utredningen skal nå behandles i Olje- og energidepartementet, som senere vil gi en anbefaling. (©NTB)

LES OGSÅ:(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.