Det skriver styreleder Svein Rennemo i en melding på selskapets hjemmeside.

Dermed er trolig den omfattende debatten om selskapets navn i havn. Hydro-navnet forsvinner - ikke uventet - og selskapet går tilbake til start.

Staten vil ha Statoil
Rennemo understreker at valgmulighetene har vært begrenset:

Han skriver at selskapet den 27. februar i år mottok styret et brev fra den norske stat, ved Olje- og energidepartementet, som klargjorde at ”staten på generalforsamlingen bare vil stemme for et navneforslag der Statoil inngår, alene eller som den dominerende delen av et nytt navn”.

– Selskapets navn er et spørsmål som avgjøres av eierne på generalforsamlingen. Styret vil på sin side ikke fremme andre forslag for generalforsamlingen enn det vi kan forvente blir vedtatt. Forslaget vi nå fremmer ivaretar den holdning til navnespørsmålet selskapets største eier, den norske stat, har uttrykt i et brev til styret, sier styreleder Svein Rennemo i meldingen.

Dropper "energy"
Mange har i det siste tatt til orde for at selskapet burde hete Statoil Energy og dermed signalisere at selskapet driver med annet enn olje.

Styret går altså ikke for dette forslaget, men presiserer at ny energi er med i fremtidsplanene.

- Styret foreslår for øvrig å utvide selskapets formålsparagraf til å omfatte også andre energiformer enn petroleum. Dette reflekterer selskapets strategiske satsing på en gradvis oppbygging innen fornybar energi, skriver Rennemo.

Navnevalg og formålsparagraf skal opp på StatoilHydros generalforsamling i Stavanger 19. mai.

Hva synes du om Statoil-styrets valg? Diskuter saken under: (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.