Statoil har inngått forlik i den såkalte i Horton-saken (se under). Som en del av forliket med amerikanske myndigheter innrømmer nå Statoil korrupsjon og selskapet må betale 21 millioner dollar eller rundt 140 millioner kroner i bøter.

Da Statoil i 2004 ble ilagt bot av Økokrim for brudd på straffelovens bestemmelser om påvirkningshandel, insisterte selskapet på at vedtakelsen av boten ikke var en hverken innrømmelse eller avvisning av straffeskyld. Nå har derimot pipen fått en annen lyd.

- Betalte bestikkelser
- Statoil erkjenner at det i juni 2002 og januar 2003 ble betalt bestikkelser til en iransk tjenestemann, sa styreformann Jannik Lindbæk på en hastig innkalt pressekonferanse sent fredag ettermiddag.

Bestikkelsene ble betalt for at iraneren skulle benytte sin inflytelse til å sikre Statoil en kontrakt for utbygging av fase 6, 7 og 8 av det iranske gassfeltet South Pars.

Ifølge Statoil-sjef Helge Lund innrømmer Statoil også at bestikkelser ble betalt for å åpne for at Statoil kunne få tilgang til andre områder i Iran og for å få tilgang til konfidensiell informasjon.

Forliket gjelder også uriktig regnskapsførsel av betalingene og for ikke ha tilstrekkelig intern kontroll til å hindre at betalingene ble foretatt.

Aksepterer bot
Statoil har akseptert en bot på 10,5 millioner dollar eller 70 millioner kroner for overtredelse av U.S Foreign Corrupt Practises Act (FCPA). I tillegg aksepeterer selskapet at SEC inndrar 10,5 millioner dollar. Selskapet har tidligere akseptert en bot på 20 millioner kroner i saken eller rundt 3 millioner dollar som kommer til fradrag til det Statoil må betale SEC.

Forliket inngås med det amerikanske kredittilsynet (SEC), det amerikanske justisdepartementet og den amerikanske påtalemyndigheten for the Southern District of New York.

- Vi er av den oppfatning at forlikene er til selskapets beste. Det gjør det mulig å unngå langvarige rettssaker som ville utgjøre en stor byrde for selskapet, sa Statoils styreleder Jannik Lindbæk på pressekonferansen.

Amerikanske myndigheter har nå tvunget Statoil til å klart innrømme korrupsjon. Som en del av forliket kan ingen i Statoil uttale seg offentlig i strid med innholdet i forliket. Hvis Statoil-ansatte skulle prøve å snakke seg bort fra ansvaret, risikerer Statoil at amerikanske myndigheter åpner Horton-saken igjen. Denne regelen gjelder i tre år fremover.

- Det er opp til oss å sette punktum om tre år, sa Helge Lund på dagens pressekonferanse.

- Det er ingen tvil om at denne saken har rammet Statoil hardt, sa Lund. I tillegg har det vært en kostbar sak.

I tillegg til bøter i hundremillion-klassen, har Statoil betalt store beløp til advokater over flere år. Statoil må også betale lønn for en eller flere "interne vakthunder" i selskapet de neste tre årene. Hvor mye utgiftene beløper seg til, kunne ikke Helge Lund svare på fredag.

Les mer: Helge Lund får "barnevakt"

Markedet reagerer positivt
Nå som størrelsen på boten er kjent er det med på å drive Statoil-aksjen høyt opp fredagens vinnerliste på Oslo Børs. Aksjen er opp 4,21 prosent og ender dagen på 161 kroner.

Saken, som ble rullet opp av Dagens Næringsliv i 2003 fikk store konsekvenser for Statoil. Blant annet gikk konsernsjef Olav Fjell av.