Det var først onsdag i forrige uke at Statoil ble gjort kjent med konsulentavtaler og transaksjoner knyttet til Hydros virksomhet i Libya. Fusjonsplanleggingen har som kjent pågått siden desember i fjor.

Les også: Korrupsjonsmistanke i Hydro

Statoil ble kjent med forholdene 26. september, tre børsdager før nye StatoilHydro ble listet på Oslo Børs. I løpet av helgen bestemte Statoil-sjef Helge Lund at det skulle iverksettes en gjennomgang av forholdene som de tidligere ikke hadde vært kjent med.

- Det kunne vært bedre timing?

- Når vi i helgen besluttet å gjennomgå forholdene i Libya, syntes vi det var riktig å gå ut med opplysningene nå, sier Eldar Sætre, konserndirektør for økonomi og finans til DN Energi, uten å legge skjul på at timingen kunne vært bedre. Han møtte pressen i forbindelse med innringen av det nye selskapet på Oslo Børs.

Han var mest opptatt av å sannsynliggjøre synergier ved fusjonen, og mener det er liten grunn til å frykte flere lik i lasten.

- Begge selskapene opererer etter strenge etiske retningslinjer, jeg tror det er lite av lik i denne lasten, sier han.

- Konklusjonen gjenstår
- Overtar dere gjennom fusjonen det juridiske ansvaret for mislighetene?

- Nå gjenstår det å se om det er noe å ta ansvar for. Vi overtar virksomheten i Libya. Ut over det skal jeg heller ikke gå inn i juridiske vurderinger akkurat nå, sier Sætre.

I en pressemelding utdyper selskapet:

"Statoil iverksatte på denne bakgrunn en foreløpig gjennomgang av forholdene for, så langt som mulig, å bringe frem fakta og på den bakgrunn iverksette nødvendige tiltak. Statoil har også orientert relevante norske og amerikanske myndigheter om den informasjon selskapet har fått".

Lovstridig?
Konsernsjef Helge Lund har i samråd med styret i Statoil besluttet å gjennomføre en gjennomgang, ved hjelp av eksterne ressurser, av forhold knyttet til det tidligere Hydro Olje & Energis virksomhet i Libya.

"Hensikten er å avklare om det kan være forhold knyttet til virksomheten som er i strid med norsk eller internasjonal lov", heter det.

Reiten på sidelinjen
Eivind Reiten skal ikke delta i behandlingen av saken, fordi saken omfatter forhold som berører så vel Hydro som StatoilHydro.

Det amerikanske advokatfirmaet Sullivan & Cromwell vil sammen med et norsk advokatfirma forestå gjennomgangen med bistand fra StatoilHydros konsernrevisjon. I tillegg vil øvrige konsulentavtaler knyttet til Hydros internasjonale petroleumsvirksomhet bli gjennomgått.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.