"I tråd med skatteforliket foreslår regjeringen å innføre en finansskatt på lønn (5 prosent) og overskudd. Skatt på overskudd gjennomføres ved at skatten på alminnelig inntekt for finansnæringen ikke reduseres fra 25 til 24 prosent.", kommer det frem i forslaget til statsbudsjettet for 2017.

Her foreslås det at selskapsskattesatsen foreslås redusert til fra 25 til 24 prosent i 2017. Finansnæringen får altså ikke glede av denne reduksjonen.

Veltes over på kunder og ansatte

Den foreslåtte finansskatten på lønn og overskudd anslås å gi et proveny på om lag 2,25 milliarder kroner påløpt og 1,79 milliarder kroner bokført i 2017, fremkommer det.

Regjeringen venter at finansskatten i første omgang vil redusere finanssektorens overskudd etter skatt. Men:

"Det er rimelig å anta at finansskatten etter hvert helt eller delvis veltes over på kunder og ansatte", heter det.

Derfor gjør de det

Bakgrunnen for finansskatten beskrives slik:

"Hensikten med finansskatten er å korrigere for manglende merverdiavgift på finansielle tjenester.Verdien av merverdiavgiftsunntaket vil fortsatt være betydelig større enn finansskatten. De siste tre årene har finansnæringen dessuten fått store lettelser ved at selskapsskatten er redusert fra 28 til 25 prosent. Med den foreslåtte finansskatten vil samlet beskatning av næringen ikke bli vesentlig høyere i 2017 enn den var i 2013."

"Vil føre til nedbemanning"

Finansnæringen har ventet på nyhetene fra statsbudsjettet med stor spenning.

Konsekvensen av å øke arbeidsgiveavgiften, er klar, mener Finans Norge.

"Å øke arbeidsgiveravgiften i næringen med 5 prosentpoeng, vil føre til nedbemanning og outsourcing av kompetansearbeidsplasser særlig i distriktene," skriver interesseorganisasjonen i en pressemelding.

- Vil diskriminere

Finans Norge reagerer også på at næringen kan gå glipp av lettelsen i selskapsskatten.

"Å unnta finansnæringen fra lettelsen i selskapsskatten vil gi eierne lavere avkastning på egenkapital og derfor svekket kapitaltilgang til norske banker. Det reduserer næringens evne til å bidra til omstilling og vekst", heter det i meldingen.

Finansforbundet, som organiserer 32.000 ansatte i finans og it, anslår at kostnadene per hode i finansnæringen vil øke med 40.000 kroner.

- Kundene og ansatte får regningen, arbeidsoppgaver flyttes til utlandet og distriktene vil rammes ekstra hardt, sier leder i Finansforbundet Pål Adrian Hellman i en melding.

Han reagerer særlig på den økte arbeidsgiveravgiften.

– Det vil i praksis diskriminere bedrifter som satser på folk, og det gjelder særlig lokalbankene, sier Hellman i meldingen.

Alt om statsbudsjettet 2017

Se DNtv:

Kreutzer: - Finansskatten er en dårlig idé
Idar Kreutzer (adm. dir. i Finans Norge) sier det er mye bra i statsbudsjettet for 2017, men mener samtidig at finansskatten er en dårlig idé.
01:38
Publisert:
 

Jensen: - Strammere budsjett i år
Det er helt nødvendig å ha en ekspansiv finanspolitikk i Norge nå. Jeg vil legge fram et budsjett godt tilpasset den økonomiske situasjonen, sa en våken finansminister Siv Jensen (Frp) torsdag morgen.
04:08
Publisert:
 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.