Om forslaget til statsbudsjett blir vedtatt av Stortinget senere i år, blir det hverken skatterabatt for å investere i gründerbedrifter eller store endringer i opsjonsbeskatningen.

Alt om statsbudsjettet 2017: Følg DNs dekning her

Her er gründernyhetene i årets budsjettforslag:

 • Selskapsskatten settes ned med ett prosentpoeng, til 24 prosent. Da Solberg-regjeringen tok makten var skatten på 27 prosentpoeng. I skatteforliket er det lagt opp til at skatten skal senkes videre til 23 prosent i løpet av 2018.
 • Det kuttes ikke i formueskatten, men skatten på arbeidende kapital skal ned. Det foreslås for eksempel en midliertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt for bedrifter med fremførbart regnskapsteknisk underskudd.
 • Støtten til Ungt Entreprenørskap foreslås kuttet med 1,2 millioner kroner, til 27,1 mill. kroner.
 • Opsjonsbeskatningen endres ikke, med unntak av skatterabatten når aksjer gis til ansatte i gründerselskaper. Maksgrensen på rabatten heves fra 1500 til 3000 kroner.
 • Overføringene til Innovasjon Norge foreslås redusert med 308,4 millioner kroner, til 2,1 milliarder (eksklusive lån fra statskassen som Innovasjon Norge også forvalter).
 • Presåkornsordningen reduseres også med 50 millioner kroner, fra 100 millioner kroner i 2016.
 • Det gis mer penger til kommersialisering av forskning i form av nye 50 millioner kroner til FORNY2020-programmet og 50 millioner kroner til bedriftsrettet forskning i BIA-programmet, som begge administreres av Norges forskningsråd.
 • Det bevilges 70 millioner til å skape flere kreative bedrifter.
 • Investinors mandat endres, så det kan drive englelignende investeringer.
 • Det blir ikke skatteincentiver på investeringer i gründerbedrifter.
 • Det blir ingen skatterabatt når gründerselskaper går på børs.

Tips eller innspill? Mail oss på dngrunder@dn.no.

Liten uttelling på fanesaker

Da gründerplanen til Solberg-regjeringen ble lagt frem ifjor, var mangelen på skatteincentiver til den som investerer i oppstartsbedrifter et av tiltakene flere var skuffet over at var utelatt.

«Hensynet til å stimulere til etablering og utvikling av nye bedrifter taler for at det arbeides videre med å vurdere slike skatteinsentiver. Et konkret forslag må imidlertid utredes ytterligere før en ordning eventuelt kan innføres», skriver regjeringen i sitt forslag.

Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN) har tidligere foreslått at investorer kan få igjen hver fjerde krone, dersom de investerer opp til én million kroner i gründerbedrifter og sitter på investeringen i et visst antall år.

Høyre har foreløpig ikke bestemt seg i saken.

Som leder for Høyres programkomité foreslo Torbjørn Røe Isaksen i august at Høyre skal gjøre skattefradrag for investeringer i gründerbedrifter til partiets vedtatte politikk.

Minimal endring i opsjonsbeskatning

Endringer i opsjonsbeskatningen og formueskatt har også vært en fanesak for flere aktører i Gründer-Norge.

Opsjonsbeskatning er en skatt på aksjeopsjoner. I dag er det slik at dersom norske bedrifter tilbyr aksjeopsjoner i selskapet, altså rettigheten til å kjøpe en aksje til en lav pris i fremtiden, må mottagerne av disse skatte av verdien på opsjonene.

Administrerende direktør Heidi Austlid i IKT Norge
Administrerende direktør Heidi Austlid i IKT Norge (Foto: Mikaela Berg)
Dette ønsker blant annet Innovasjon Norge og IKT Norge å fjerne.

– Regjeringen har ikke levert på opsjonsbeskatningen. Det hadde jeg forventet, sier administrerende direktør Heidi Austlied i IKT Norge.

Her kan du lese en forklaring av hva opsjoner er og hvorfor beskatningen av dem blir et problem for mange gründerbedrifter.

Debattinnlegg: Opsjonsskatt dyrt for Norge

Ingen gründerrabatt

I forbindelse med skattereformen ble regjeringen bedt vurdere en tidsbegrenset rabatt i formuesskatten for gründere ved børsintroduksjon av det respektive selskap

Det sier regjeringen nei til.

Alt om statsbudsjettet 2017: Følg DNs dekning her

Følg markedene med DN Investor

Hør DN-podcast om granskningsindustrien. Slik granskes de store norske selskapene. En av landets mest erfarne granskere Jan Fougner forteller hvordan han går frem og avslører hvor ubehagelig det blir når man pirker borti selskapenes dypeste hemmeligheter.

 

Får du ikke opp spilleren? Prøv her eller her.

Vi vil gjerne høre fra deg! Send oss en mail på mre@dn.no.

Anbefalt av DNtv:

Jensen: - Strammere budsjett i år
Det er helt nødvendig å ha en ekspansiv finanspolitikk i Norge nå. Jeg vil legge fram et budsjett godt tilpasset den økonomiske situasjonen, sa en våken finansminister Siv Jensen (Frp) torsdag morgen.
04:08
Publisert:
 

To årsaker til at fremtiden er elektrisk
Den store stjernen på Volkswagen-standen i Paris, er en elbil. Terje Male i Møllergruppen forklarer her hvorfor.
02:32
Publisert:
 

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.