For å løse mangelen på kapital til gründerbedrifter foreslår regjeringen at det statlige fondet Investinor, som i dag gjør ventureinvesteringer, skal begynne å gjøre investeringer tidligere.

Slike investeringer kalles gjerne såkornsinvesteringer eller engleinvesteringer.

Men utformingen av forslaget kan samtidig gjøre at Investinor slutter å gjøre ventureinvesteringer, frykter Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge (FIN).

Og det er i så fall ikke småpenger som forsvinner:

Investinor har stått for bortimot halvparten av alle venturekroner investert i Norge fra insitusjonelle investorer de siste tre årene.

Omlegging kan bety i overkant av én milliard venturekroner forsvinner.

1,25 milliarder kroner «foreslås tilbakeført til statskassen», ifølge statsbudsjettforslag.

Tilbake får Investinor bevilget 100 millioner kroner i investeringskapital i 2017.

Les også: Her er statsbudsjett-nyhetene for Norges gründere

Investinor usikre på hva de skal gjøre

Konstituert administrerende direktør Tor Helmersen i Investinor.
Konstituert administrerende direktør Tor Helmersen i Investinor. (Foto: Presse)
Hos Investinor er man foreløpig ikke helt sikre på om regjeringen ber dem slutte med ventureinvesteringer eller ikke.

Konstituert administrerende direktør Tor Helmersen svarer slik på spørsmålet om Investinor nå skal slutte å gjøre ventureinvesteringer:

– Hm, det er litt utydelig for oss også ennå.  Man bruker begrepet tidligfaseinvesteringer, det oppfatter vi er hakket før venture,sier Helmersen.

Han forteller at Investinor ikke hadde fått noen signaler i forkant av nyhetene i dagens statsbudsjett.

– Vi ble veldig overrasket. Det er ikke dette vi har innrettet oss for og jobbet mot, men det er jo eierne som bestemmer.

Frykter dramatiske konsekvenser

– Jeg leser statsbudsjettet som at de skal slutte med direkte ventureinvesteringer i Norge. Og det er ganske dramatisk og ikke bra om det stemmer, sier daglig leder Daniel Ras-Vidal i FIN.

– Dere skulle gjerne sett at man utvidet mandatet til Investinor, ikke lukket det gamle?

– Ja.

Daniel Ras-Vidal i FIN er glad for at Investinor skal kunne investere tidligere i gründerbedrifter, men bekymret for hva som skjer om de ikke lenger får gjøre ventureinvesteringer. Foto: Ida von Hanno Bast
Daniel Ras-Vidal i FIN er glad for at Investinor skal kunne investere tidligere i gründerbedrifter, men bekymret for hva som skjer om de ikke lenger får gjøre ventureinvesteringer. Foto: Ida von Hanno Bast (Foto: Dagens Næringsliv)

Departementet: Skal beholde noe handlingsrom

Statssekretær Lars Jacob Hiim i Nærings- og fiskeridepartementet sier til DN at Investinor fortsatt vil få muligheten til å gjøre ventureinvesteringer, men da som medinvestor, ikke som en direkteinvestering hvor fondet selv driver aktiv oppfølging som eier.

– Vi endrer Investinors mandat slik at det ikke lenger er et krav om at Investinor selv skal drive aktiv eieroppfølging av investeringene, sier Hiim.

Det betyr en klar endring av Investinors frihet, selv om Hiim hevder fondet forstatt skal ha handlingsrom.

– Investinors nye mandat er å investere sammen med private investorer såkalte forretningsengler, grupper av investorer og i fond i tidlig fase. Tidlige faser inkluderer det som ofte omtales som pre-såkorn, såkorn og venture-fasen. Det nye mandatet innebærer at Investinor kan gjøre med-investeringer med forretningsengler i venturefasen og investeringer i venturefond.

Kan miste en milliard

– Dette er en stor omlegging av Investinor. Eierne bestemmer og vår oppgave nå blir å ivareta porteføljen vi har og best mulig levere til eiernes nye forventninger, sier styreleder Thomas Falck.

Endringen av mandatet innebærer også at pengene Investinor har hatt på bok til ventureinvesteringer forsvinner, som vil bety at Investinors tilgjengelige kapital blir langt lavere.

– Som jeg tolker det de skriver, er det tilsammen er i overkant av en milliard kroner som forsvinner, sier Falck

Dagens mandat lukkes for Investinor

Det statlige fondet Investinor har siden oppstarten i 2008 tapt over 650 millioner kroner, når driftskostnader, realiserte og urealiserte investeringer regnes inn, fremgår det av regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017.

Etter en ekstern gjennomgang av fondet som ble gjort i 2014, foreslår regjeringen nå å endre på Investinors investeringsmandat.

«Regjeringen foreslår at Investinors investeringsmandat endres slik at Investinor kan øke investeringskapasiteten til forretningsengler og grupper av forretningsengler gjennom passive med-investeringer og ved at det åpnes for investeringer i fond i tidlig fase», heter det i proposisjonen fra Nærings- og fiskeridepartementet.

«Samtidig som Investinor gis et nytt mandat, lukkes dagens mandat med aktive direkteinvesteringer, med unntak av midlene som er forbeholdt investeringer i skog- og trenæringene», heter det videre.

Mangler kapital til tidlig, kritisk fase

I Norge er det lav terskel for å få tilgang på innledende støtte til et selskap. Men perioden etter innledende etablererstøtte, og før man er store nok til å vurderes av venturefond, beskrives som «dødens dal» i Norge.

I et marked med kapitalunderskudd flytter alle investorgruppene pengene sine et steg mot høyere – til senere investeringsfaser. Det etterlater et kritisk tomrom i den tidlige fasen.

Det er det tomrommet regjeringen nå forsøker å fylle.

Begrensede ringvirkninger med dagens modell

NFD forklarer at ringvirkningene av Investinors virksomhet på kompetanse og interesse for tidligfaseinvesteringer er vanskelige å fange opp, men at det antas at disse vil være begrenset med dagens modell. Det vises i den forbindelse til at dagens modell også kun har ført til investeringer i mellom to og syv norske vekstselskaper årlig, og at avkastningen fra porteføljen samlet sett vært negativ hittil.

«Med endringene vil Investinor kunne utløse et bredere spekter av tidligfaseinvesteringer, bl.a. ved at forretningsengler og grupper av forretningsengler har et større bransjemessig og geografisk nedslagsfelt enn venturefond», heter det videre.

Departementet poengterer også at Investinor større grad også vil kunne bidra til at det bygges opp kompetanse på tidligfaseinvesteringer i hele landet, og at investeringene vil kunne komme flere bedrifter til gode. For det nye mandatet legges det opp til et formål om at Investinor skal fremme økt samlet verdiskaping og omstilling av norsk næringsliv gjennom å bedre markedet for tidligfasekapital i Norge.

Alt om statsbudsjettet 2017

Følg markedene med DN Investor

Hør DN-podcast om granskningsindustrien. Slik granskes de store norske selskapene. En av landets mest erfarne granskere Jan Fougner forteller hvordan han går frem og avslører hvor ubehagelig det blir når man pirker borti selskapenes dypeste hemmeligheter.

 

Får du ikke opp spilleren? Prøv her eller her.

Vi vil gjerne høre fra deg! Send oss en mail på mre@dn.no.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Anbefalt av DNtv:

Jensen: - Strammere budsjett i år
Det er helt nødvendig å ha en ekspansiv finanspolitikk i Norge nå. Jeg vil legge fram et budsjett godt tilpasset den økonomiske situasjonen, sa en våken finansminister Siv Jensen (Frp) torsdag morgen.
04:08
Publisert:
 

To årsaker til at fremtiden er elektrisk
Den store stjernen på Volkswagen-standen i Paris, er en elbil. Terje Male i Møllergruppen forklarer her hvorfor.
02:32
Publisert: