Regjeringen legger opp til å bruke 225,6 milliarder kroner fra Oljefondet i statsbudsjettet for neste år. Dette er en økning på 20 milliarder kroner sammenlignet med årets budsjett.

– Selv om veksten er på vei opp, er det er for tidlig å friskmelde norsk økonomi. Mange føler utrygghet og er redde for å miste jobben sin. Det er store geografiske forskjeller, og på Sør- og Vestlandet er situasjonen fortsatt krevende, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding torsdag.

- Regjeringens viktigste mål er at flest mulig skal ha en trygg jobb å gå til. Derfor forsterker vi innsatsen for å støtte opp under sysselsetting og aktivitet i de mest utsatte områdene, sier Jensen.

Bruken av penger fra oljefondet tilsvarer tre prosent av kapitalen i fondet ved inngangen til budsjettåret. Det betyr at fondet ifølge regjeringens beregninger vil være på rundt 7420 milliarder kroner ved årsskiftet. Ifølge Norges Bank Investment Management, som forvalter fondet, er verdien torsdag formiddag anslått til 7140 milliarder kroner.

Gir mindre gass

DN avslørte allerede i mandagsutgaven denne uken at bruken av penger fra fondet øker med 0,4 prosent i fohrold til størrelsen på norsk økonomi. Oljepengebruken er dermed kommet opp i 7,9 prosent av trend-bnp for Fastlands-Norge.

Til sammenligning er impulsen i årets budsjett på 1,0 prosent, ifølge oppdaterte tall torsdag. Siden 2001 har budsjettimpulsen i gjennomsnitt vært 0,4 prosent.

Den reelle, underliggende vekst i statsbudsjettets utgifter er på 1,7 prosent, eller drøyt 20 milliarder kroner.

Regjeringen legger opp til samlede skatte- og avgiftslettelser på 6,5 milliarder kroner i budsjettet. Dermed har regjeringen Solberg i løpet av sine fire statsbudsjett lagt opp til samlede lettelser på tilsammen 25 milliarder kroner.

Veksten opp, ledigheten ned

Ifølge prognosene i budsjettet regner regjeringen med at veksten i fastlandsøkonomien øker til 1,7 prosent neste år fra 1,0 prosent i år. Videre ventes veksten å øke til 2,4 prosent i 2018.

Arbeidsledigheten målt ved registrert ledighet fra Nav er ventet å holde seg uendret neste år på et anslått nivå på 3,1 prosent i år. Målt ved SSBs arbeidskraftundersøkelse ventes ledigheten å falle fra 4,7 prosent i år til 4,6 prosent neste år og 4,3 prosent i 2018. Regjeringen venter med andre ord at ledighetstoppen blir passert i år.

Regjeringen venter at oljeprisen øker til 425 kroner per fat neste år fra 371 kroner per fat i år. I 2018 venter den at prisen stiger ytterligere litt til 447 kroner per fat.

Prognosene viser at regjeringen venter reallønnsvekst igjen neste år etter en nedgang på en prosent i år. Neste år anslås lønnsveksten å stige til 2,7 prosent, samtidig som prisveksten ventes å bli 2,0 prosent. Det gir en reallønnsoppgang på 0,7 prosent.

Prognosene viser at regjeringen venter at styringsrenten blir holdt uendret både neste år og i 2018.

– Jeg er glad og lettet over at bedringen vi har ventet på i norsk økonomi, nå ser ut til å komme. Veksten er på vei opp, understøttet av kraftfull økonomisk politikk, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding torsdag.

- Svekkelsen av kronen de siste årene legger til rette for ny vekst i konkurranseutsatt næringsliv. Lav rente og aktiv budsjettpolitikk trekker opp innenlandsk etterspørsel. Oljeprisen er høyere enn i vinter, og risikoen for et mer alvorlig tilbakeslag i norsk økonomi synes noe lavere nå enn tidligere i år, sier Jensen.

Tar mer fra Oljefondet

I år er det første gang regjeringen tar ut mer penger fra Oljefondet enn den fyller på med nye midler. Den årlige kontantstrømmen fra petroleumsvirksomheten er rett og slett lavere enn overføringene til statskassen.

I år er kontantstrømmen negativ med 95,7 milliarder kroner og neste år øker bruken av midler fra fondet ytterligere til 121,2 milliarder kroner.

Alt om statsbudsjettet 2017

Følg markedene med DN Investor

Hør DN-podcast om granskningsindustrien. Slik granskes de store norske selskapene. En av landets mest erfarne granskere Jan Fougner forteller hvordan han går frem og avslører hvor ubehagelig det blir når man pirker borti selskapenes dypeste hemmeligheter.

 

Får du ikke opp spilleren? Prøv her eller her.

Vi vil gjerne høre fra deg! Send oss en mail på mre@dn.no.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Anbefalt av DNtv:

Bjerkholt: - De som tjener minst får den største skattelettelsen
DNs kommentator Bård Bjerkholt forklarer hva årets statsbudsjett betyr for deg og meg.
02:17
Publisert:
 

Jensen: - Miljøbevegelsen har et ensidig fokus
Finansministeren svarer på kritikken fra Miljøbevegelsen.
02:43
Publisert:

Støre: - En uhemmet bruk av oljepenger
Arbeiderpartiet savner flere tiltak fra regjeringen for å få ned arbeidsledigheten.
02:32
Publisert: