Samferdselspolitisk talsperson Abid Q. Raja sier til Dagbladet at dette må sees i kombinasjon med at Venstre vil sikre elbil-fordelene og andre fordeler ved å gå over til miljøvennlige biler. Venstre har reagert sterkt på regjeringens forslag til statsbudsjett som de mener er en gavepakke til bilistene med store lettelser, blant annet reduksjon i bilavgiftene.

Tirsdag legger Venstre fram sitt alternative forslag, og der kommer de altså med forslag om å innføre nullmoms på kollektivselskapenes billettinntekter. Målet er bedre kollektivtilbud og lavere billettpriser.

– Dette er en vinn-vinn-situasjon. Selskapene vil da både kunne tilby bedre tjenester og lavere priser, sier Raja. I dag betaler selskapene 10 prosent moms, og Venstre-forslaget vil koste 800 millioner i tapte inntekter. Dette vil Venstre hente inn i det totale skatteopplegget. De vil blant annet sette en strek over bompengelettelsene og kutte i riksveiutbyggingen.

Grønne fond

Friske penger til flere grønne fond vil stimulere til klimavennlig omstilling, mener Venstre. Partiet stålsetter seg nå for tøffe budsjettforhandlinger på Stortinget.

– Våre forslag er helt i tråd med anbefalingene fra det regjeringsoppnevnte utvalget som fredag leverte sin rapport om grønn konkurransekraft, mener Venstre-nestleder og finanspolitisk talsperson Terje Breivik.

– Næringslivet er for lengst i gang med det grønne skiftet. Grønne verdier er tunge drivere på markeder rundt om i verden. Samtidig har leverandørindustrien akutt behov for risikokapital. Her må staten på banen, sier Breivik.

Flere krav

Venstre øker tilskuddet til såkalte presåkornfond med 50 millioner kroner til 100 millioner kroner i sitt alternative budsjett. I tillegg kommer 100 millioner i såkalte «under streken-penger» slik at totalsummen blir 200 millioner kroner.

Venstre mener de 100 millionene kan holdes utenfor statsbudsjettet fordi de forventes å gi avkastning, og at det sånn sett er snakk om omplassering av formue.

– Presåkornfondet skal stimulere til bruk av privat kapital, som gjør at summen på 200 millioner kroner i praksis blir doblet til minst 400 millioner, sier Breivik.

Partiet setter også av 90 millioner kroner i 2017 til to nye såkornfond innen bioøkonomi og fornybar samt 50 millioner kroner til et såkornfond innen IKT. Også her følges overføringene av under streken-penger. Totalt vil fondene være på 450 millioner kroner.

Ledighet

Venstre setter også av 50 millioner kroner ekstra til Nav i utvalgte kommuner på Sør- og Vestlandet, der langtidsledigheten har bitt seg fast. Pengene skal øremerkes til stillinger som spesielt skal følge opp de som har vært uten jobb i mer enn to år.

Breivik viser også til investeringsfondet Fornybar AS, som skal stimulere til fornybarprosjekter. Fondet er i ferd med å bli opprettet og rår over en kapital på 20 milliarder kroner.

– Hovedkontoret bør legges til Bergen eller Stavanger for å være tett på leverandørindustrien og annet næringsliv som for lengst er i gang med grønne prosjekter, sier Breivik.

Tøffe tak

Venstre legger fram sitt alternative budsjett på tirsdag. Dagen etter innledes budsjettforhandlingene på borgerlig side. De forventes å bli de tøffeste til nå i regjeringsperioden.

– Det gjenstår å se. Utgangspunktet er på den ene siden svært krevende, på den andre siden enkelt. Med unntak av klima og grønne avgifter er det veldig mye bra i budsjettet, sier Breivik.

De største slagene ventes å stå om det grønne skatteskiftet. Venstre kutter nemlig 2 milliarder av regjeringens satsing på vei og lavere bomsatser og bruker i stedet pengene på kollektivtrafikk, jernbane, gang- og sykkelveier.

At forhandlingene om langtidsplanen for Forsvaret ennå ikke er avklart, bidrar dessuten til komplisere budsjettforhandlingene. Forsvarsforhandlingene ventes nemlig å få følger for statsbudsjettet for neste år.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.