Dagen derpå hagler kritikken mot regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015.

Mange, der i blant norske avisers lederskribenter, mener finansminister Siv Jensen (FrP) legger opp til økte sosiale og geografiske forskjeller. Nå tar professor i skatterett Ole Gjems-Onstad ved BI et oppgjør med skattedebatten. Man snakker ut fra to ulike paradigmer, understreket han på et seminar på handelshøyskolen torsdag formiddag.

- Dette handler om vi skal ha et skattesystem som skaper verdier eller et som ivaretar utjevning, sier Gjems-Onstad til DN.

- Norge har behov for økt verdiskaping, men det blir vanskelig å få til noe som helst når utjevning skal være kriteriet på suksess. Vi får en debatt som fastlåser skattestrukturen vi har, mener han.

Nødvendig endring

Regjeringen foreslår å redusere satsen i formuesskatten fra 1 prosent til 0,75 prosent. Bunnfradraget økes fra 1 til 1,2 millioner kroner.

I et fordelingsperspektiv vil en endring av både formuesskatten og progressiv inntektsskatt (at skattesatsen på den sist tjente kronen øker med inntekten) «alltid vil være galt», mener Gjems-Onstad.

- Selv nedsettelse av proporsjonale skatter blir da galt fordi én prosent av en million er mer i skattelette enn én prosent av hundretusen, påpeker han.

Samtidig står skatteeksperten fast ved at statsbudsjettet innebærer en endring som Norge kan være tjent med.

- Vi har vært for lite orientert rundt regler som bidrar til at næringslivet, og særlig gründere og små og mellomstore bedrifter, har gode betingelser, sier han.

- Samtidig blir det veldig sterkt å snakke om nye klasseskiller i Norge når internasjonalt anerkjente mål på ulikheter, som Gini-koeffisienten, sier noe helt annet, hevder Gjems-Onstad.

Nå stiller BI-professoren spørsmålstegn ved om ikke Jensen burde tatt skrittet fult ut - til tross for at dette ville vært vanskelig politisk.

- Hvis du begynner å se på hva den enkelte får i kroner og øre, får du tall som lett kan latterliggjøres i norsk offentlighet. Dette er en håpløs debatt de alltid taper. Regjeringen kunne kanskje ha tjent på bli ferdig med verkebyllen formuesskatten er en gang for alle, sier han.

Overrasket over selskapsskatten

BI-professoren har tidligere fremhevet formuesskatten som særnorsk. Torsdag viste han til at det nå er dyrere for en nordmann å eie næringseiendom i Norge enn for en svenske som ikke behøver å betale formuesskatt når han har eiendom i Norge.

Han synes riktignok det mest overraskende ved budsjettets skatteforslag var at Jensen ikke tok en viss reduksjon av selskapsskattesatsen.
 
- Hvis kriteriet er å bidra til et mer konkurransedyktig næringsliv, burde man også gjort noe med denne skatten på 27 prosent der Sverige allerede har 22 prosent, mener han.

Regjeringen venter på at det såkalte Scheel-utvalget skal levere sin innstilling om reform av hele skattesystemet 2. desember.

- Man trenger ikke vente for å foreta en åpenbar justering. Man behøver heller briller så man kan lese skattesatsene i våre naboland, sier Gjems-Onstad.

Twitret om skattelette

Norges tusen rikeste får en lettelse i formuesskatten på én milliard kroner, skriver Dagens Næringsliv i torsdagens utgave. Blant «skattevinnerne» er investor Johan H. Andresen, som får en skattelette på 24 millioner kroner. Onsdag skrev Ferd-eieren følgende på Twitter:

«Skattekutt kun viktig for eiere av mindre bedrifter. Verdien av Ferd svinger 50-100 mill, hver eneste dag».

Senere på dagen oppdaterte han profilen sin med meldingen:

«Kutt i sats treffer bra, men utsagn om at dette gavner eiere av store bedrifter mest er helt dust».

DN har torsdag vært i kontakt med Andresen, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

Skal forhandle

Leder for Stortingets finanskomité, Hans Olav Syversen (KrF), trakk onsdag fram omfordeling som én av sakene han tror blir aller vanskeligst når samarbeidspartiene skal forhandle om budsjettet.

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre la ikke skjul på sin skuffelse:

- Det er et veldig forutsigbart bilde hvor de store pengene går til skattekutt til de som har mest i de områdene av landet som går best, sa Gahr Støre til DN.

NHO hadde på sin side forventet et større kutt i formuesskatten, noe statsminister Erna Solberg (H) stilte seg uforstående til.

- Vi sa at vi i denne fireårsperioden skulle redusere satsen og øke innslagspunktet. Vi er godt på vei, sa Solberg.

Alt om statsbudsjettet 2015

Les alle DNs artikler om statsbudsjettet her(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.