Mandag ettermiddag la regjeringspartiene og samarbeidspartiene Venstre og KrF frem den endelige budsjettavtalen for 2016 .

Les mer:
Her er de viktigste endringene i statsbudsjettet
 

Dette er de viktigste endringen for din økonomi:

Elavgift:

Elavgiften økes 1,50 øre per kilowattimer.

For en vanlig familie vil denne økningen isolert vil utgjøre nærmere 400 kroner årlig fra dagens nivå, ifølge Energi Norge.

- Økningene som er gjennomført inneværende år pluss antatt økning for 2016 innebærer at strømkundene vil betale 2,75 milliarder kroner mer i årlig elavgift inkludert moms enn i 2014 – eller rundt 900 kroner for en vanlig familie, sier informasjonssjef Aslak Øverås i Energi Norge.

Flyreiser:

Budsjettenigheten innebærer at det innføres en ny avgift på flyreiser. Avgiften innebærer en økt pris på 80 kroner per reise. Flyruter der det offentlige har innkjøpsavtaler vil bli kompensert.

Bilavgiftene:

Avgiftene på drivstoff økes ikke 2016.

Engangsavgiften for nye biler legges om i tråd med samarbeidspartienes enighet om prinsipper for nye bilavgifter. Effektavgiften skal fases ut over to år og alle satser halveres fra 2016. 

Vektkomponenten får et bunnfradrag og reduseres noe i alle trinn, samtidig som det legges mer vekt på CO2-komponenten.

«I sum fører dette til at biler med lave utslipp og litt sterkere motorer vil komme bedre ut enn tidligere», ifølge Frp.

Pensjon:

Avkortningen av pensjon for gifte og samboende pensjonister blir redusert. Det gjør at anslagsvis 650.000 pensjonister får økt pensjon. Et samboende eller gift par får i gjennomsnitt 8.000 kroner tilsammen i økt pensjon.


Skatt:

- Det er ikke store justeringer i skattene her. De største pengene hentes inn på økte avgifter, sier fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.

Den største lettelsen er lettelsen i trinnskatten for de med lave inntekter.

Innslagspunktet i trinn 1 økes med 1000 kroner til 159.800 kroner samtidig som satsen reduseres.  

- Dette er trolig for å kompensere denne gruppen for økte avgifter, sier Lothe.

- Regjeringen har også hentet inn noen kroner på å redusere skattefri kilometergodtgjørelse. Godtgjørelsen gis når en bruker egen bil på yrkesreiser, og skal dekke utgiftene med kjøringen. Satsen settes ned til 3,80 kroner per kilometer for alle personbiler, og er nok lite populært for de som bruker bilen mye i jobben, sier Lothe.

For en person som kjører 10.000 kilometer i jobben med egen bil betyr endringen at han kan motta 3.000 kroner mindre skattefritt enn i dag, ifølge Lothe.

Grense for fradrag ved gaver til frivillige organisasjoner øker fra 20.000 til 25.000 kroner.

Skattelette ved salg av landbrukseiendom innad i familien opprettholdes.

Forsørgerfradraget økes med 2.000 kroner.

- Dette gjelder enslige forsørgere, og utgjør 500 kroner i redusert skatt, sier Lothe.

- Sluttvederlag er i utgangspunktet skattepliktig, men det er på visse vilkår unntak fra skatteplikten for tariffestet sluttvederlag. Vilkårene knytter seg blant annet til sluttavtalens vilkår - både beløp, tjenestetid og alder - og gis normalt bare til arbeidstakere som ufrivillig må slutte i arbeid på grunn av nedbemanning og så videre. Det ser nå ut til at disse blir skattepliktige, sier Lothe.

Saken oppdateres

Les også:
Ny avgift på flyreiser innføres neste år
Henter ut to milliarder ekstra fra statlige selskaper


 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.