Listen oppdateres løpende med nye lekkasjer før statsbudsjettet legges frem onsdag klokken 10.00.

 • 8.10: Regjeringen setter ned ned to ekspertutvalg der det ene skal vurdere handlingsregelen og det andre innføring av flerårige statsbudsjett, ifølge NRK.
   
 • 8.10 Regjeringen oppretter 69 nye juriststillinger, fordelt på 50 til Politiet, 19 til den høyere påtalemyndigheten, hvorav 12 til statsadvokatene og syv saksbehandlere, ifølge VG.
   
 • 8.10: Regjeringen foreslår et strukturelt oljekorrigert underskudd på 164 milliarder i statsbudsjettet for 2015, en økning på 17 milliarder fra i fjor, skriver VG.
   
 • 8.10: Regjeringen vil opprette 41 nye fengselsplasser for å krympe soningskøene, ifølge NRK.
   
 • 8.10: Regjeringen vil  opprette et eget ungdomsfengsel på Eidsvoll, melder NRK.
   
 • 7.10: Regjeringen vil kutte formuesskatten:  Regjeringen vil kutte formuesskatten
   
 • 7.10: Regjeringen vil heve momsgrensen for netthandel. - Det er komplett galskap
   
 • 7.10: Regjeringen lover på NRK penger til 2500 nye sykehjemsplasser. Regjeringen lover 2.500 nye sykehjemsplasser
   
 • 7.10: Siv Jensen legger ifølge Aftenposten frem en omfattende reform i budsjettet i morgen. Nav, Skatteetaten, Forsvaret og sykehusene skal tvinges til effektivitet og avbyråkratisering, og ifølge Aftenposten lover Jensen sviende kutt i budsjettene. Etter det Aftenposten forstår skal det være aktuelt å pålegge etatene en produktivitetsvekst som vil kunne ligge mellom 1-2 prosent årlig.
   
 • 7.10: Regjeringen vil gi fylkene større handlingsrom til å fremskynde viktige tiltak, og gjør 3 mrd. kr tilgjengelig gjennom den såkalte rentekompensasjonsordningen. 
  For 2015 økes den med 50 prosent fra 2 til 3 milliarder kroner.
   
 • 7.10: Det bevilges 605 millioner kroner til Lambda-museet, fordelt over seks år. Det er 305 millioner mindre enn det byrådet i Oslo søkte om.
   
 • 7.10: Simula får ti millioner kroner i statsbudsjettet, ifølge Budstikka.
   
 • 7.10: Det skal bevilges 13 millioner kroner til utvikling av et helt eget norskpråklig program for talegjenkjenning.
   
 • 7.10: NSB får kjøpsgaranti slik at selskapet kan kjøpe 15 flere Flirt-tog enn planlagt.
  Les: Regjeringen gir NSB kjøpsgaranti for flere tog
   
 • 6.10: Fra årsskiftet vil uføretrygd bli skattet på samme måte som ordinær arbeidsinntekt. Endringen vil berøre nesten 310.000 uføre her i landet.
   
 • De uføre som ligger an til å tape mest, vil få kompensert det gjennom en treårig overgangsordning. Kompensasjonen samlet vil utgjøre i overkant av 600 millioner kroner de neste tre årene, hvorav 330 millioner legges inn i statsbudsjettet for 2015. Det melder VG. 
  Les: Skatteregler for uføretrygdede blir endret
   
 • 4.10: Helseministeren vil bruke 20 millioner kroner på å etablere tverrfaglige poliklinikker og diagnosesentre for ME- og fibromyalgipasienter, skriver Dagbladet.
   
 • 4.10: Fra neste august får de som tjener minst billigere barnehage, meldte NRK. Aftenposten korrigerer tirsdag med informasjon om at barnehageprisen først stiger med 175 kroner fra nyttår.
   
 • 3.10: Ifølge DNs kilder vil arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) foreslå å redusere antall år det er mulig å motta overgangsstønad og legge om barnetillegget for uføre.
  Les: Skjerper arbeidslinjen – kutter i trygden dnPlus
   
 • 3.10: Det bevilges 11 millioner kroner til Difi for å få laget en fellesløsning for innsendinger av tilbud elektronisk.
  Les: Vil bort fra «håpløst gammeldags» system dnPlus
   
 • 3.10: I statsbudsjettet har regjeringen satt av 25 millioner kroner for å digitalisere kommunenes byggeplaner, melder VG.
   
 • Ifølge TV2 setter regjeringen av over en halv milliard til et digitalt løft på neste års statsbudsjett.
   
 • 3.10: Regjeringen å bevilge 15 millioner friske kroner til familievernkontorene over hele landet. Ifølge VG foreslår regjeringen samlet sett å bruke 27 millioner kroner mer på familievernet neste år, sammenlignet med Stoltenberg II-regjeringens forslag til budsjett for 2014.
   
 • 2.10: Høyres stortingsgruppe har varslet at NRK må belage seg på kutt i lisensen. 
  Les: Vil ha lavere NRK-lisens dnPlus
   
 • 2.10: Regjeringen setter av 165 millioner kroner til å ansette 350 nyutdannede polititjenestefolk neste år.
   
 • 2.10: Bevilgningene til skogsveier øker med 10 millioner kroner, ifølge avisa Glåmdalen. 
   
 • 29.9: Fra neste sommer kan sykemeldte studenter med deltidsjobb også få sykestipend fra Lånekassen. 
  Les: Syke studenter med deltidsjobb skal få sykestipend
   
 • 10.5: Kommunalminister Jan Tore Sanner øker veksttilskuddet til kommunene fra dagens 60 millioner kroner til 340 millioner kroner neste år.
  Les:  Sanner øker veksttilskuddet til kommunene
  Sanners lokkemidler for kommunefusjon
   
 • Oljepengebruken de siste årene har ligget nærmere tre enn fire prosent. Dersom budsjettlekkasjene stemmer, vil en regjering med Frp i Finansdepartementet, også holde seg rundt tre prosent.
  Les: Krittstreken dnPlus

Sanners lokkemidler for kommunefusjon Lekkasjer før budsjettkonferansen i august

De siste fordelingene av statsbudsjettet ble gjort på regjeringens budsjettkonferanse 27. august.

Dagen før regjeringens budsjettkonferanse skrev VG om hvilke forslag finansminister Siv Jensen ville legge frem. Ifølge VG ville Jensen foreslå skattekutt på under 10 milliarder kroner, og legge oljepengebruken på 2,8 prosent.

Ifølge underlagsdokumenter fra Finansdepartementet som som VG har fått tilgang til, ville Jensen foreslå å redusere antallet personer som betaler formuesskatt med 100.000.

VG skrev også at finansministeren ville foreslå å øke innslagspunktet for toppskatt og minstefradraget på personinntekt, og høyne den nedre grensen for å betale trygdeavgift.

Finansministeren ville også foreslå å redusere skattesatsen på formue fra 1 til 0,7 prosent samt øke innslagspunktet fra 1 til 1,2 millioner kroner.

I tillegg ville hun fjerne årsavgiften for mopeder, campingvogner og traktorer, doble grensen for tollfritt kjøp over internett fra 200 til 400 kroner.

Finansdepartementet har ikke kommentert disse opplysningene direkte, men har vist til at budsjettforslaget blir gjort kjent 8. oktober.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.