Øystein Thøgersen ved Norges Handelshøyskole ledet det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget for bruk av oljepenger som i sommer overleverte utvalgsrapporten til regjeringen.

Utvalget advarte mot konsekvenser av høy oljepengebruk for Norge, men da statsbudsjettet for 2016 ble lagt frem drøye tre måneder senere valgte Siv Jensen og Erna Solberg å gi gass. 22,6 nye oljemilliarder, som utgjør en vekstimpuls på 0,7 prosent, ble sprøytet inn i budsjettet. Selv «ekstrem»-alternativet til Thøgersen-utvalget ble overskredet.