I Aps budsjettforslag står det at skatten økes med tilsammen 10,2 milliarder kroner i 2015 sammenlignet med regjeringens forslag til statsbudsjett. Nå innrømmer partiets finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen at beløpet er over tre milliarder kroner feil: Skatteendrignene partiet foreslo, beløper seg egentlig til en skatteøkning på 13,6 milliarder kroner i 2015.

Innrømmelsen kommer etter et hardt angrep fra finansminister Siv Jensen (Frp).

– Arbeiderpartiet bommer grovt med sine anslag for hvor mye de reelt sett skjerper skattene. Jeg vet ikke om det er et forsøk på å lure velgerne eller om det er mangelfulle regneferdigheter. Resultatet er ihvertfall at de gir det norske folk betydelige skatteskjerpelser med sitt forslag – og at de fraviker sitt eget skatteløfte om å ikke skjerpe skattene ut over 2013-nivå, sier Jensen til DN.

– Arbeiderpartiet bommer grovt med sine anslag, sier finansminister Siv Jensen.
– Arbeiderpartiet bommer grovt med sine anslag, sier finansminister Siv Jensen. (Foto: Fartein Rudjord)

Ny skattesats

– Dette ville aldri skjedd under Jens Stoltenbergs ledelse. Jeg håper ikke dette er et varsel om en ny trend under Jonas Gahr Støre, legger hun til.

For å rette opp feilen, og unngå å øke skatten mer enn 10,2 milliarder kroner, endrer Ap nå sitt budsjettforslag. I det alternative statsbudsjettet forslo Ap å øke inntektsskatten fra 27 til 28 prosent. Nå rygger Ap tilbake. Skatte­skjerpelsen ble for kraftig, og partiet justerer skattesatsen til 27,6 prosent.

– Det som er viktig for oss er at vi beholder det samme skatte­nivået, og det vi da gjør er at vi reduserer satsen på inntektsskatten slik at summen vi har budsjettert med blir lik. For å sørge for at det er konsistent, kommer vil til å tilpasse skattesatsen. Da blir den 27,6 istedenfor 28 prosent, sier Marthinsen til DN.

Hvordan ørnen i den norske partifaunaen har klart å gjøre en uvanlig regnefeil i sitt alternative budsjett for neste år er vanskelig å forklare, selv for DN-lesere. Det dreier seg om kompliserte modeller fra SSB og Finansdepartementet (Fin). Vi begynner derfor med en twittermelding fra Høyres stortingsrepresentant Nikolai Astrup, bare timer etter at Ap la frem sitt budsjett 19. november: «Katten er ute av sekken: Ap foreslår 18 mrd. i skatteøkninger i sitt alternative statsbudsjett for 2015.»

Hvordan kunne han påstå det når det i Aps budsjett står at tilbake­føringen av skattenivået til 2013, betyr 10,2 milliarder i økt skatt?

Bokført og påløpt

DN ba om dokumentasjon fra Finansdepartementet, og Astrup ble av sine egne pent bedt om å være litt mindre breial før bevisene var på plass.

Det har tatt Finansdepartementet en uke å finne ut av dette. Onsdag formiddag kom svaret: «Arbeiderpartiets bokførte anslag for økt skattesats på alminnelig inntekt/redusert trygdeavgift og nominell videreføring av toppskatten er ikke konsistente med beregninger Fin har gjennomført på Lotte-Skatt. Anslagene er heller ikke konsistente med fordelingsberegningene som Arbeiderpartiet har mottatt fra SSB. Arbeiderpartiets skatte- og avgiftsopplegg gir ifølge Fins beregninger en samlet innstramming på om lag 16,8 mrd. kroner påløpt og om lag 13,6 mrd. kroner bokført sammenlignet med regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett for 2015.»

Lotteskatt er en mikrosimuleringsmodell som beregner effekter på skatteproveny og fordeling av ulike skatteendringer på kort sikt.

Tolkningssak

I Aps finanskorridor på Stortinget har de lenge hatt en mistanke om hva Høyre og Frp mente etter Astrups twitterpåstand.

Marthinsen blir ikke overrasket når hun får se Finansdepartementets bevisføring.

– Det som er forklaringen er at vi i budsjettsvar fra Finansdepartementet, når vi har bedt om samlet effekt av grepet med å redusere skattesatsen til 27 prosent og øke trygdeavgiften, har fått oppgitt 2015-effekten av dette isolert. Da er førsteårseffekten av det ute. Det betyr at provenyeffekten av det grepet er større enn det vi hadde lagt inn i vårt alternative budsjett, sier Marthinsen.

– Så dere har gjort en feil?

– Om vi har gjort en feil. Vel, det er en tolkningssak, isåfall har enten vi formulert budsjettspørsmålet slik at Finansdepartementet har misforstått det, eller at vi har lest deres svar feil. Vi mener det er åpenbart hva vi spurte om. Uansett er det rammevedtaket som binder oss, og der har vi lagt inn en sum som gjør at vi er på 2013-nivå. sier hun.

Jensens påstander om forsøk på lureri avviser hun bestemt.

Ingen skjult agenda

– Det er helt feil. Vi vil på mandag stemme for en skatteramme som gjør at vi er tilbake på 2013-nivå. Regjeringspartiene har en åpenbar interesse av å forsøke å fremstille at Arbeiderpartiet har en skjult agenda, og et opplegg som vil føre til en sterkere innstramning for folk flest enn det som er sant. At de har behov for å gjøre det, sier mest om hvordan de selv føler å ha kommet ut av høstens skattedebatter. Hvis det hadde vært sånn at vi i smug hadde forsøkt å trekke inn mer skatt, hadde vi jo selvfølgelig brukt de pengene. Men det har vi ikke, vi holder oss på den rammen vi har satt, sier Marthinsen.

Jonas Gahr Støre overlater til Marthinsen å kommentere saken.

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.