– Dette er ikke noe vi kan kvittere ut uten videre. Her blir det snakk om tøffe forhandlinger, sier parlamentarisk leder Hans Olav Syversen til NTB.

Dagens Næringsliv skrev i helgen at regjeringen i forslaget til statsbudsjett legger opp til å standardisere barnetillegget for uføre fremfor å beholde dagens behovsprøvde ordning. Syversen mener en slik endring er urimelig, all den tid uføre kun i liten grad kan påvirke egen inntekt.

Forventer kutt

Ifølge DN vil regjeringen også foreslå å redusere antallet år det er mulig å motta overgangsstønad. Overgangsstønad er tidsbegrenset støtte til enslige forsørgere, mens barnetillegg gis uføre som forsørger barn under 18 år.

– Jeg forventer kutt i overgangsstønaden og barnetillegget til uføre. Det må vi gjøre for å sikre at arbeid og muligheten til å leve av egen inntekt er prioritert, sa Høyre-representant Stefan Heggelund i helgen.

Allerede i regjeringsplattformen slo Høyre og Frp fast at alle velferdsordninger skulle gjennomgås for å sikre at det i alle tilfeller lønner seg å jobbe. Barnetillegget i uføretrygden blir eksplisitt nevnt.

I dagens system får uføre et noe høyere barnetillegg enn dem som mottar andre, mindre permanente velferdsytelser som for eksempel arbeidsavklaringspenger.

– Taper nesten 30.000

Reaksjonene på de forventede kuttene har vært særlig skarpe i SV. Allerede i fjor høst konkretiserte stortingsrepresentant Karin Andersen konsekvensene av en standardisering.

Hun hevdet grepet vil gi et årlig tap på 27.000 kroner for uføre med ett barn. For uføre med to barn vil tapet bli 54.000 kroner. (Barnetillegget er behovsprøvd og anslaget gjelder dem med lavest trygd).

– Dette vil ramme de fattigste barnefamiliene på en dramatisk måte. Høyre og Frp gir 6 milliarder mer til staten ved å ta samme sum fra de sykeste alderspensjonistene, sa Andersen til NTB.

Hun spådde den gang at regjeringen aktet å redusere overgangsstønaden fra å være treårig til å bli ettårig, noe hun mente vil ramme fattige barnefamilier i særlig stor grad. (©NTB)

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.