Regjeringen gjør det lettere og billigere å ta hele bachelorgraden i utlandet. Tidligere har det vært begrenset hvilke utenlandske skoler som kvalifiserer til støtte til det første av fire studieår på en bachelorgrad, det såkalte freshman-året.

Nå foreslår regjeringen å øke støtten til å gjelde alle slags utenlandske universiteter de norske studentene vil reise til.

Ifølge formann Atle Simonsen i Fremskrittspartiets Ungdom betyr endringene «vesentlig mer støtte i både stipend og lån»

– Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Derfor er det viktig å utdanne studenter utenlands, sier Simonsen.

Vraker rankinglister

De siste årene har det blitt innført førsteårsstøtte i de såkalte BRIKS-landene (Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika), deretter i ikke-vestlige land og over fjorårets statsbudsjett bevilget daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) førsteårsstøtte til studier ved rundt 400 utvalgte læresteder i USA.

Frem til nå har imidlertid kravet vært at skolene må være plassert på minst én av tre utvalgte internasjonale rankinglister for å kvalifisere til førsteårsstøtte. Dette har Ansa, foreningen for norske utenlandsstudenter, kjempet imot.

Nå har de fått gehør.

– Regjeringen mener at listene ikke er gode nok som mål på utdanningskvalitet, og at studentene selv har gode forutsetninger for å vurdere hvilken utdanning de er best tjent med å ta i utlandet. Derfor foreslår vi å åpne for generell støtte til førsteåret av fireårig bachelor, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Hindrer valutasmell

Regjeringen foreslår pgså å valutajustere både stipend og lån til skolepenger for norske studenter i utlandet. I dag valutajusteres bare stipendet.

Frem til nå har utenlandsstudenter risikert å gå på en valutasmell.

Lånekassen har satt valutakursen den 1. april hvert år. Studiestøtten blir deretter utdelt to ganger i året, basert på samme kursen, til studentene.

Forslaget innebærer at staten tar på seg risikoen for valutasvingninger i tidsrommet mellom tildeling og utbetaling av støttebeløpet. Utbetalingen av støtte skal justeres både ved svekket og styrket kronekurs, ifølge Kunnskapsdepartementet.

– Dette har vært en viktig sak for studenter i land med høye skolepenger, som USA, Storbritannia og Australia. Nå slipper de å bekymre seg over om kronen faller og om de har nok til både skole og mat. Vi er svært fornøyd med at Høyre og Frp har tatt tak i dette, sier Ansa-president Madeleine Mowinckel i en pressemelding.

Les også: Utenlandsstudenter kan tape tusener

Forrige studieår ga valutasvingningene særlig dårlig utslag for norske studenter i Storbritannia. Et kraftig valutakurshopp gjorde at studiestøtten fra Lånekassen plutselig ble betydelig mindre verdt.

Les hvordan DN Talent-blogger Olav Schewe i Oxford tapte 40-50.000 kroner på valutaendringer ifjor.

Les også:
  Alt om statsbudsjettet 2015

Innfører skolepenger for utenlandske studenter

-saken blir oppdatert.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.