Mangelen på grønn profil var en umiddelbar reaksjon fra begge regjeringens støttepartier da budsjettforslaget ble lagt frem for tre uker siden. Fredag legger Kristelig Folkeparti frem sitt alternative statsbudsjett. Mandag kommer Venstres forslag.

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft tror ikke budsjettet blir dårligere av forhandlingene i Stortinget – tvert imot.