Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier NRK må effektivisere og kutte kostnader for 300 millioner kroner etter regjeringens forslag om ikke å øke lisensen utover dagens nivå.

Dette er regjeringens forslag i statsbudsjettet for 2015.

Les hele saken her: NRK får ingen lisensøkning

- For det første er det viktig å understreke at vi i NRK vil møte dette ved å prøve å skjerme tilbudet til publikum og selvfølgelig bruke pengene best mulig. Men det er klart at også vi får gjort mindre med mindre penger, sier Eriksen.

- En frysing av lisensen betyr faktisk at vi får et kutt- og effektiviseringsbehov på om lag 300 millioner kroner neste år, sier han.

Eriksen viser til at forslaget ikke kompenserer for generell lønns- og prisvekst. NRK fikk også langt lavere lisensøkning i 2014 enn det statskringkasteren ba om, noe som økte sparebehovet utover effektiviseringsplaner for 65 millioner kroner som allerede forelå.

Les også: Ser NRK helt lovlig på tv, uten å betale lisens

- I tillegg får vi økte pensjonskostnader på 100 millioner kroner og dessuten har Stortinget pålagt oss å bygge ut og finansiere dab, sier Eriksen.

Han svarer slik på hvor han har tenkt å finne de 300 millioner kronene som mangler for å regnskapet for 2015 til å gå opp.

- Det er for tidlig å si, ett kvarter etter at vi har fått statsbudsjettet. Men det er klart at det vil få betydning for antall ansatte og for tilbudet til publikum.

Rom for kutt

Fra borgerlig side hevdes det stadig at det bør være rikelig rom for effektivisering med et samlet budsjett på 5,4 milliarder kroner.

Eriksen sier NRK det siste året har redusert antall årsverk med 130 og nå har cirka 3580 ansatte. Etter det DN forstår blir det trolig behov for å kutte opp mot like mange stillinger i året som kommer.

- Selvsagt er det muligheter for å effektivisere i en stor bedrift. Vi har redusert med 130 stillinger de siste 12 månedene, og den effektiviseringen vil vi fortsette med. Men vi møter aktører i et tv-marked som blir stadig sterkere. Jeg kan ikke love at vi vil kutte og efffektivisere for 300 millioner kroner uten at det vil merkes på tilbudet, sier Eriksen.

- Det ligger i kortene en nedbemanning på ytterligere et hundretalls stillinger?

- Jeg vil ikke kvantifisere det nå, men det vil være behov for en betydelig reduksjon, sier Thor Gjermund Eriksen.

 

Lese mer om medier, nett, teknologi? Følg @DN_Etterbors og @bjorneckblad på Twitter

 

Les også:

Mørk høst i avisene dnPlus

Turner Broadcasting nedbemanner

Tar over i Gambit H+K dnPlus

Se 8-åringen som tjener millioner på YouTube