Fritids- og sportklærprodusenten Stormberg gikk i likhet med en del andre norske netthandelsaktører ut og sa at de ville flytte netthandelen sin ut av landet da regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett gikk inn for å heve tollfrigrensen for import fra utlandet fra 200 til 500 kroner.

Dagens budsjettavtale viser at grensen heves til 350 kroner.

- Som følge av at den nye grensen som ser ut til å bli vedtatt innebærer en økning som er halvparten av opprinnelig forslag, har vi nettopp besluttet at vi stanser vår vurdering knyttet til etablering av Stormbergs norske nettbutikk med tilhørende lager utenfor landets grenser, sier daglig leder og eier Steinar J. Olsen i Stormberg.

Han mener fortsatt at økt taxfreegrense på netthandel vil få konsekvenser for norsk varehandel.

- Vi er glade for at sentrumspartiene fikk gjennomslag for å senke grensen, men vi er fortsatt bekymret for arbeidsplasser i norsk varehandel og den langsiktige virkningen av økt grense, sier Olsen.

- Økningen blir halvparten av det som opprinnelig var foreslått. En økning på 75 prosent fra dagens nivå er likevel en betydelig økning i taxfreegrensen, men det er ikke nok til at Stormberg vil måtte etablere norsk nettbutikk utenfor landets grenser for å være konkurransedyktig, sier Olsen.

Olsen ser frem til en grundig utredning av konsekvenser, slik at norske myndigheter får sett på virkningene av å ha en slik taxfreegrense for utenlandske nettbutikker.

- For å forbedre situasjonen for forbrukerne håper vi at regjeringspartiene og samarbeidspartiene heller ser på antikvariske tollregler slik at dagens høye fortollingsgebyrer blir historie.Vi kan fortsatt ikke forstå hvorfor norske myndigheter skal subsidiere utenlandske nettbutikker gjennom en taxfree-ordning på netthandel, og vi ser fram til å få grundige analyser som viser konsekvensen for norske arbeidsplasser, sier Olsen.

Les også:
Siste nytt om endringene i statsbudsjettet
- Det reelle tallet er nesten 440 kroner

 

 

 

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.