– Jeg har fått beskjed om at Kristelig Folkeparti har trukket sin støtte til meg som stortingspresident, og vil selvfølgelig derfor gå av i den rollen. Jeg vil derfor legge til rette for at vi innen kort tid kan få valgt en ny president, sa Olemic Thommessen før Stortinget gikk i gang med dagens agenda.

Kristelig Folkeparti ga onsdag kveld beskjed til Høyre om at partiet ikke lenger har tillit til Thomessen etter byggeskandalen på Stortinget og de enorme kostnadsoverskridelsene. Partiet ber samtidig Høyre finne en ny representant til vervet.

KrF-leder Knut Arild Hareide er fornøyd med at presidentskapets øverste ansvarlige tar konsekvensen og går av. Hareide understreker at Thommessen «har ikke ansvaret alene, men helt klart har det største ansvaret».

– Svært alvorlig sak

– Det er en beslutning som vi forstår og som vi synes er ryddig av presidenten i den situasjonen vi nå er i, sa Hareide under en pressekonferanse i vandrehallen kort tid etter at Thommessen kunngjorde sin avgang.

Han omtalte byggeskandalen på Stortinget som «en svært alvorlig sak», og viste til tre betydelige kostnadsoverskridelser siden den opprinnelige rammen på 800 millioner kroner ble vedtatt i 2013, som bakteppe for at KrF ikke lenger kan ha tillit til Thommessen som president.

Spesielt framhevet Hareide at det i juni i fjor ble fattet sju enstemmige vedtak i Stortinget som skulle sørge for at byggeprosjektet «kom på rett kjøl igjen», som han formulerte det.

– Som øverste leder for presidentskapet og for byggeprosjektet var det nettopp stortingspresidentens ansvar å sørge for at disse vedtakene ble fulgt opp. Vi må dessverre registrere i ettertid at det ikke har skjedd på en tilfredsstillende måte, sa Hareide.

Kritisk til informasjon

Flere partier har krevd Thommessens avgang etter den siste byggesprekken på nesten 500 millioner kroner. Siden regjeringspartiene har stilt seg på Thommessens side, var KrFs stemmer avgjørende. De siste redegjørelsene rundt Thommessen rolle som byggherre var avgjørende for at KrF kom til at partiet ikke lenger kan ha tillit til ham som stortingspresident.

– KrF slår fast at det arbeidet presidenten og presidentskapet har gjort for å skaffe informasjon på vegne av Stortinget ikke har vært godt nok, sa Hareide og poengterte at nettopp ett av de sju omtalte vedtakene handlet om informasjonsinnhenting og rapportering til Stortinget.

Thommessen og Hareide er uansett enige om én ting – at det må skapes ro rundt prosjektet slik at det kan sluttføres på en skikkelig måte.

– Byggesaken er og har vært en vanskelig sak for Stortinget. Jeg håper at det at jeg nå går av kan bidra til at vi får ro rundt saken og brakt den videre i så måte, sa Thommessen før han klubbet i gang den ordinære saksbehandlingen i stortingssalen.(Vilkår)