773.507 er omkring én femdel av alle stemmeberettigede og bare 81.748 færre enn alle som forhåndsstemte i 2013, opplyser Valgdirektoratet torsdag.

I løpet av onsdag denne uken stemte 92.496 velgere, det høyeste antallet så langt i forhåndsstemmeperioden. I tillegg kommer altså forhåndsstemmene fra torsdag og fredag.

Hvis trenden fortsetter med at flere forhåndsstemmer jo nærmere valgdagen kommer, vil rekorden fra forrige stortingsvalg stå for fall. Da forhåndsstemte totalt 855.255 velgere.

Selve valgdagen er mandag.(Vilkår)

Slik feirer Nord-Korea prøvesprengingen
Nord-Korea gjennomførte nok en prøvesprenging søndag - en hydrogenbombe tre ganger så kraftig som Hiroshima-bomben i 1945.
00:46
Publisert: