Statsforetaket Statnett sørger blant annet for overføring av kraft til utlandet. Nå strupes utførselen til Sverige. Bakgrunnen er det som omtales som «store begrensninger i nettet til Norge fra Sverige i sør».

– Transparens, gjensidighet og felles forståelse er grunnpilarene i det nordiske kraftsystemet. Nå opplever vi at det er behov for å utøve en mer lik praksis i driften, sier konsernsjef Hilde Tonne i Statnett i en pressemelding.

I tredje kvartal i år var strømprisene dobbelt så høye som vanlig, ifølge SSB. Situasjonen skyldes både lav vannstand i magasinene, og høyere etterspørsel etter kraft i Europa.

Statnetts motstykke, Svenska kraftnät, har satt begrensninger på kapasiteten inn til Norge fra Sør-Sverige til Østlandet, ifølge pressemeldingen. Dette, kombinert med utfordringer i det svenske nettet, har ført til liten flyt av strøm til Østlandet, selv når prisene er lavere i Sverige.

Svenske prinsipper

Samtidig har Norge eksportert kraft til Sverige i perioder med lik eller lavere pris. Statnett har derfor besluttet å drifte nettet opp mot Sverige etter samme prinsipper som svenskene har driftet sitt nett.

Det innebærer å ikke bruke det såkalte systemvernet for å optimalisere kapasiteten på grensen, noe som medfører at eksportkapasiteten fra Østlandet går noe ned.

Systemvern er innstillinger i strømnettet som skal bidra til økt handelskapasitet både internt og til utlandet, samtidig som de medfører en viss risiko i driften av nettet. Sverige har valgt å ikke installere systemvern på sin side.

– Situasjonen bekymrer oss

«Nå velger Statnett å ikke benytte systemvern som gir økt utnyttelse av forbindelsen mellom landene» heter det i pressemeldingen.

– Situasjonen bekymrer oss, og vi har hatt dialog med Svenska kraftnät om problemstillingen. Vi har også innspill til hvordan nettet kan driftes for å øke kapasiteten på viktige overføringsgrenser. Inntil disse er på plass er det naturlig for oss å praktisere samme driftsordninger som man gjør på svensk side for å sikre symmetri og balanse i vårt samarbeid, sier Statnett-sjef Tonne.

Toppledelsen skal møtes

Kommunikasjonsdirektør Henrik Glette i Statnett forklarer at kapasiteten for kraftutveksling mellom Østlandet og Sverige har vært usymmetrisk.

– Vi har hatt full kapasitet. Det har ikke svenskene. Det vil si at det i praksis har vært full flyt til Sverige. Vi har hatt såkalt systemvern, innstillinger laget for å optimalisere kapasitet til hele markedet. Dette er en teknisk måte å utnytte forbindelsen på som svenskene ikke har hatt, sier han.

– Vi er avhengige av like forhold på begge sider. Så da skrur vi ned systemvernet. I praksis betyr dette at kapasiteten fra Norge til Sverige går ned cirka 1000 megawatt.

– Det betyr vel mer strøm tilgjengelig på Østlandet og dermed lavere strømpris?

– Hva det vil bety i praksis vil avhenge av en rekke forhold. Vi gjør ikke dette av hensyn til strømprisen, men for å sikre like forhold som grunnlag for kapasitetsfastsettelsen, sier han.

Men etter det DN forstår vil beslutningen kunne få priskonsekvenser i form av høyere strømpris i Sverige - og lavere på Østlandet.

–Hvordan har Svenska Kraftnät, som tilsvarer norske Statnett, reagert på beslutningen?

– Vi har gitt dem innspill på hvordan vi mener de kunne ha økt kapasiteten slik at vi kunne operert på like fot. Vi har en løpende og konstruktiv dialog med dem og toppledelsen i de to selskapene skal møtes denne uken, sier Glette.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.