Klokken 13.00 offentliggjorde Det internasjonale energibyrået IEA sammen med Nordisk Energiforskning en ny rapport i Stockholm som viser hvilke endringer som må til for at de nordiske landene skal nå sine klimamål. De radikale endringene vil innebære økte investeringer på 333 milliarder dollar, nesten 2800 milliarder kroner, anslår IEA. Det er 300 milliarder kroner mindre enn det samlede anslåtte norske bruttonasjonalproduktet i 2016.

I rapporten, Nordic Energy Technology Perspectives, anslås  det at strømprisen dobles mellom 2020 og 2030.

Rapporten viser at tiden med ekstreme lave strømpriser snart er over. Allerede rundt 2020 vil prisene stige kraftig og vil være doblet i 2030. De norske strømleverandørene vil være vinnere, mens forbrukere og industrien vil bli taperne.

Ifølge rapporten må det bygges nye strømkabler til Storbritannia og Tyskland fra Norge.

- Denne eksporten har en betydelig verdi for Norden. Våre beregninger viser at nettooverskuddet for Norden vil være 1,5 milliarder dollar i 2030 voksende til 2,5 milliarder dollar i 2040, sier seniorforsker Kenneth Karlsson vd Danmarks Tekniske Universitet.

I 2014 var den samlede eksporten fra Norden 425 millioner dollar, rundt 3,5 milliarder kroner. Og det er Norge som vil bli den store vinneren, ifølge Karlsson.

- Det er helt klart at det er Norge som vil eksportere mest og få de største inntektene med mindre at man utvikler markedet slik at disse inntektene fordeles på en annen måte. Det vil være en politisk diskusjon, sier Karlsson.

Forutsetningen for de økte strømprisene og store eksporten av strøm fra Norden til Europa er sterk økning i prisen på CO2. Den norske strømprisen vil imidlertid fortsatt være lav, ifølge Karlsson.

- Norden vil fortsatt ha de relativt laveste strømprisene i Europa, sier Karlsson. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.